Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

 

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

 

- decyzji i postanowień,

 

- wskazań lokalizacyjnych

 

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

1B/08

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

 

3

 

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-7/07/08

 

4

 

 Data wydania

 

29.01.2008 r.

 

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

Starosta Rawski

 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

P. Sebastian Kacprzak zam. Dańków 14 96-214 Biała Rawska

 

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

9A/07

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

 

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

decyzja ostateczna

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

 

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

9A/07

 

12

 

 Uwagi

 

brak

 

 

   * - niepotrzebne skreślić

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-17 11:38

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

2B/08

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

3

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-23/07/08

4

 Data wydania

06.02.2008 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

P. Henryk Budek, zam. Komorów 65a 96-214 Cielądz

 

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

61A/07

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

61A/07

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:51
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-12 10:49

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

3B/08

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

3

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-24/07/08

4

 Data wydania

12.02.2008 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

P. Krzysztof Melon zam. Studzianek 57, 96-230 Biała Rawska

 

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

62A/07

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

62A/07

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:52
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-12 10:49

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

4B/08

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

3

 Znak sprawy

OS.III.7661-14/07/08

4

 Data wydania

28.01.2008 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

P. Mirosław Lusa Niwna 9 96-200 Rawa Mazowiecka

 

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

64A/07

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

64A/07

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:53
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-12 10:50

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

5B/08

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Koncesja na rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego (piaskowo-żwirowego) w miejscowości Łaszczyn, gm. Cielądz

3

 Znak sprawy

OS.V.7510-3/08

4

 Data wydania

28.03.2008 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Handel Hurtowy i Detaliczny, Benedykt Machnicki, ul. Reymonta 12a, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

4A/08

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

4A/08

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:54

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

6B/08

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 602 w obrębie 3 Miasta Biała Rawska

3

Znak sprawy

OS.II.6131/41/07/08

4

Data i miejsce wydania

23.01.2008 r. Rawa Mazowiecka

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Urząd Miasta Biała Rawska

Ul. Jana Pawła II 57, 69-230 Biała Rawska

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

8A/08

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71

9

Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach

Decyzja ostateczna

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

8A/08

12

Uwagi

 

   * niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-04-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-07 09:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-07 10:02

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

7B/08

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 25 szt. drzew z działki nr 377, obręb Komorów  Gm. Cielądz

3

Znak sprawy

OS.II.6131/2/08

4

Data i miejsce wydania

11.02.2008 r., Rawa Mazowiecka

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Urząd Gminy Cielądz, 96-214 Cielądz

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

9A/08

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71

9

Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach

Decyzja ostateczna

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

9A/08

12

Uwagi

 

 ·        niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-07 10:02
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-07 10:04

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

8B/08

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 21 szt. drzew z działki nr 507/1 i 507/2, obręb Ossowice, Gm. Cielądz

3

Znak sprawy

OS.II.6131/3/08

4

Data i miejsce wydania

03.03.2008 r., Rawa Mazowiecka

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Urząd Gminy Cielądz, 96-214 Cielądz

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

10A/08

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71

9

Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach

Decyzja ostateczna

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

10A/08

12

Uwagi

·     niepotrzebne skreślić

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-07 10:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-07 10:06

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

9B/08

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew z działki nr 555, obręb Grabice, Gm. Cielądz

3

Znak sprawy

OS.II.6131/5/08

4

Data i miejsce wydania

26.02.2008 r., Rawa Mazowiecka

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Urząd Gminy Cielądz, 96-214 Cielądz

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

11A/08

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71

9

Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach

Decyzja ostateczna

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

11A/08

12

Uwagi

·            niepotrzebne skreślić    

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-07 10:08
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-07 10:08

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

10B/08

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 54, obręb Sadkowice, Gm. Sadkowice

3

Znak sprawy

OS.II.6131/6/08

4

Data i miejsce wydania

26.02.2008 r., Rawa Mazowiecka

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Urząd Gminy Sadkowice, 96-206 Sadkowice

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

12A/08

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71

9

Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach

Decyzja ostateczna

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

12A/08

12

Uwagi

·           niepotrzebne skreślić

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-07 10:10

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

11B/08

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Pozwolenie wodnoprawne

3

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-4/08

4

 Data wydania

28.03.2008 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

P. Wieńczysław Szymański, zam. Antoninów  96-230 Biała Rawska

 

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

5A/08

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

5A/08

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:55

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

12B/08

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Pozwolenie wodnoprawne

3

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-3/08

4

 Data wydania

07.04.2008 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

P. Agata I Krzysztof Wieczorek Dańków 37a 96-230 Biała Rawska

 

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

3A/08

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

3A/08

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:57

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

13B/08

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: :13 01 13, 13 02 08, 13 05 03, 15 02 03, 16 01 03, 16 06 01.

3

 Znak sprawy

OS.III.7661 – 1/08

4

 Data wydania

25.02.2008 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

DAR – GUM Sp. z o.o., Dariusz Dziubiński ul. Polna 17c, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

13A/08

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

13A/08

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-05-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-19 13:32

 

 

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

14B/08

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 11 01 13, 15 01 10, 16 02 13, 19 08 13, 15 02 02.

3

 Znak sprawy

OS.III.7661 – 3/08

4

 Data wydania

07.04.2008 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Jan Wińkowski i Elżbieta Wińkowska Z.U.P.H. „Galwin” ul. Aleksandrówka 34, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

14A/08

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniadecyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

14A/08

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-05-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-19 13:30

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

15B/08

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja zezwalająca na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Kod: 18 01 03, 18 01 02, 09 01 01, 16 02 13, 16 02 15, 09 01 04, 06 04 04, 16 06 02, 18 01 08, 18 01 09, 16 06 04.

3

 Znak sprawy

OS.III.7661 – 5/08

4

 Data wydania

26.03.2008 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

SPZOZ ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

15A/08

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul.Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czydecyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniadecyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

15A/08

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-05-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-19 13:51

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

16B/08

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: : 13 02 05, 16 01 07, 13 02 08, 16 02 13, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 17 04 05, 02 02 02, 02 01 80, 02 02 01, 15 02 02

3

 Znak sprawy

OS.III.7661 – 8/08

4

 Data wydania

21.04.2008 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Food Service Sp. z o.o., ul. Tatar 4 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

19A/08

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

19A/08

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-05-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-19 13:31
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-19 13:56

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

17B/08

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt.  drzew z działki nr 223/2 w obrębie Nowy Kurzeszyn Gm. Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/9/08

4

Data wydania

 11.03.2008 r.

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

25A/08

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,

tel. 814-38-71

9

Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach

Decyzja jest ostateczna

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

25A/08

12

Uwagi

brak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-06-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-06-17 13:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-17 14:01

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
18B/08
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 15 02 02, 16 02 13, 16 06 01, 15 01 10, 16 03 03, 16 03 05, 13 01 10, 08 01 11, 07 01 04, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 19 12 01, 16 02 14, 16 02 16, 15 02 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 04 05, 16 01 03, 19 12 07, 16 03 04,16 03 06, 15 01 01, 19 12 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04.
3
 Znak sprawy
OS.III.7661 – 10/08
4
 Data wydania
25.06.2008 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Siódemka Sp.zo.o. , Magazyn Centralny w Rawie Mazowieckiej ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
26A/08
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
26A/08
12
 Uwagi
brak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-11-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-17 10:28

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
19B/08
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 06, 13 05 07, 13 05 08, 15 02 02, 15 01 10, 17 05 03, 19 13 07.
3
 Znak sprawy
OS.III.7661 – 12/08
4
 Data wydania
24.06.2008 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Hydrogeotechnika Sp.zo.o ul. Ściegiennego, 25-116 Kielce
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
27A/08
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
27A/08
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-11-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-17 10:36

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
20B/08
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 18 01 03, 18 01 06, 18 01 01, 16 02 13, 06 04 04.
3
 Znak sprawy
OS.III.7661 – 13/08
4
 Data wydania
14.07.2008 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
N.Z.O.Z. Centrum Medycznej „Gadent s.c.” ul. Kościuszki 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
28A/08
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
28A/08
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-11-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-17 10:37

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
21B/08
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 13 02 08.
3
 Znak sprawy
OS.III.7661 – 14/08
4
 Data wydania
23.07.2008 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
29A/08
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
29A/08
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-11-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-17 10:21

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-15 13:37

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
22B/08
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
3
 Znak sprawy
OS.V.6223-1-7/08
4
 Data wydania
14.07.2008 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Katarzyna i Radosław Grzejszczykowie
ul. Klonowa 12, 96-230 Biała Rawska
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
7A/08
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pokój nr 302, tel. 814-38-71      
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
Tak
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
7A/08
12
 Uwagi
Brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-15 13:35

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

 

- decyzji i postanowień,
-  wskazań lokalizacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-15 13:41
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-15 13:44

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
23B/08
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
3
 Znak sprawy
OS.V.6223-1-10/08
4
 Data wydania
11.06.2008 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Andrzej Wesołek
Wilcze piętki 10, 96-230 Biała Rawska
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
17A/08
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
Tak
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
17A/08
12
 Uwagi
Brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
 
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-15 13:39
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-15 13:42

Formularz B - karta informacyjna dla:

 

- decyzji i postanowień,

 

- wskazań lokalizacyjnych

 

 

Lp.

 

 

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 

 Numer wpisu

24B/08

 

 

2

 

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

 

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

 

 

3

 

 

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-11/08

 

 

4

 

 

 Data wydania

 

 

18.07.2008 r.

 

 

5

 

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

 

Starosta Rawski

 

 

6

 

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

 

Jolanta i Adam Binkiewiczowie

 

Nowe Lutobory 9, 96-206 Sadkowice

 

 

 

7

 

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

 

18A/08

 

 

8

 

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

 

 

 

9

 

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

 

Tak

 

 

10

 

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

 

 

11

 

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

18A/08

 

 

12

 

 

 Uwagi

 

Brak

 

 

 

 

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-09-02
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-09-02 15:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-15 13:40

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

25B/08

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

3

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-12/08

4

 Data wydania

01.07.2008 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Czesława I Robert Muranowiczowie

Nowy Kłopoczyn 45,  96-208 Lubania

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

20A/08

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

Tak

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

20A/08

12

 Uwagi

Brak

 

            * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-09-02
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-09-02 15:15

Formul