Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 1/2017
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Droga wewnętrzna DDWT2 oraz plac manewrowy Farmy Wiatrowej Słupia II
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
decyzja nr 41/2017 zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Gzów, gm. Słupia, na działkach nr ew. 915, 916, 917, 918
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Gzów, gmina Słupia, powiat skierniewicki, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.41.2017.GS
8 Dokument wytworzył Sylwester Koliński – pełnomocnik firmy BLACHY PRUSZYŃSKI – ENERGIA Sp. z o.o. 04-284 Warszawa ul. Złota 59
 Grażyna Sworska
9 Data dokumentu 19.01.2017 r.
13.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
13.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.02.2017 r.
14.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-02-15 08:03
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-17 08:23

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 2/2017
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę  
3 Temat dokumentu Budowa zakładu produkcyjnego MTB w tym: przebudowa części istniejącego obiektu na potrzeby magazynu i zaplecza socjalno-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz jego rozbudowa o halę produkcyjną z wieżą technologiczną i silosami, budowa zbiornika sprężonego powietrza, budynku portierni, nawierzchni utwardzonych, studni chłonnych, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekle i zjazdu indywidualnego z drogi wewnętrznej na dz. nr 583 i 68 w m. Nowy Trębaczew, gm Sadkowice
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę  
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Nowy Trębaczew gm. Sadkowice na działkach nr ew. 583 i 68
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Nowy Trębaczew, gmina Sadkowice, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.73.2017.UG
8 Dokument wytworzył Martyna Dorobisz – pełnomocnik firmy MTB Sp. z o.o. z siedzibą w m. Krępna, ul. Cegielniana 16,gm. Zdzieszowice, powiat karpacki, woj. Opolski Urszula Głuszcz
9 Data dokumentu 01.03.2017 r.  
14.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy  
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.04.2014 r.  
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.04.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Głuszcz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-17 15:13
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-18 12:52

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.    Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Lp.  Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 3/2017
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę  
Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowych) kwatera I, II wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą drogi tymczasowe, plac technologiczny, tymczasowe zaplecze socjalno-techniczne, barakowóz i przenośna toaleta.
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę  
Decyzja nr 188/2017 umarzająca postępowanie administracyjne wobec wycofania wniosku
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Pukinin gm. Rawa Mazowiecka dz. nr ew. 165/2, 166/2, 167/2 obręb Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.188.2017.GS
8 Dokument wytworzył Janusz Stanisławczyk – Prezes Zarządu
JM BROTHERS Sp. Z o.o.
Grażyna Sworska
9 Data dokumentu 23.05.2017 r.  
14.07.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy  
Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy  
14.07.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.06.2017 r.
14.07.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-06-26 08:27
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-11 12:03

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 4/2017
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Decyzja - pozwolenie na budowę
3 Temat dokumentu Rozbudowa istniejącego zakładu mięsnego o budynek ubojni bydla wraz z rozbiorem mięsa wolowego i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr 202/2, 203/2, 204/2, 205/3, 205/7, 205/8, 206/3, 206/7, 206/8, 207/3, 207/9, 207/10, 208/3, 208/9, 208/10, 209/3, 209/11, 209/12, 215/2 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 35A
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
Decyzja nr 362/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę 
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Rawa Maz. ul. Mszczonowska 35A,obręb nr 0002  na działkach nr ew. 202/2, 203/2, 204/2, 205/3, 205/7, 205/8, 206/3, 206/7, 206/8, 207/3, 207/9, 207/10, 208/3, 208/9, 208/10, 209/3, 209/11, 209/12, 215/2
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska, powiat rawski, woj. Łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.362.2017.UG
8 Dokument wytworzył FOOD SERVICE Sp. z o. o. Rawa Mazowiecka,ul Mszczonowska 35A Urszula Głuszcz
9 Data dokumentu 05.09.2017 r.
17.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy  
Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
17.10.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.09.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Głuszcz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-09-12 16:53
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-06 10:58

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.    Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 5/2017
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowych) kwatera I, II wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą drogi tymczasowe, plac technologiczny, tymczasowe zaplecze socjalno-techniczne - barakowóz i przenośna toaleta.
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o zawieszenie postępowania
Decyzja nr 462/2017 zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Pukinin gm. Rawa Mazowiecka dz. nr ew. 165/2, 166/2, 167/2 obręb Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.462.2017.GS
8 Dokument wytworzył Janusz Stanisławczyk – Prezes Zarządu
JM BROTHERS Sp. Z o.o.  
Grażyna Sworska
9 Data dokumentu 20.11.2017 r.
30.04.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy  
30.04.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy  
Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.12.2017 r.
30.04.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-12-27 14:18
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-18 14:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6512
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-05-18 14:53:46