Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Urząd Gminy w Sadkowicach

wójt gminy- Karolina Kowalska

96 - 206 Sadkowice

tel.46  81 56 110, 46 81 56 126

fax:46  81 56 191

e-mail: ug@gminasadkowice.pl
www.gminasadkowice.pl

drukuj ()

 

Sadkowice

Rawskie to rejon o nasilonej specjalizacji rolniczej w zakresie sadownictwa i warzywnictwa.Duża koncentracja upraw , głównie jabłoni i wiśni , koncentruje się na terenie gminy Sadkowice gdzie sady zajmują 45% powierzchni użytków rolnych .

Historia i zabytki.Pierwsze wzmianki pochodzą z 1428 roku wtedy wieś podlegała ówczesnej archidiecezji poznańskiej.Warte zobaczenia są:

Kościół parafialny pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Sadkowicach, zbudowany w latach 1884-1886 .

Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Lubani z 1887r. (arch. Konstanty Wojciechowski),

Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lewinie, zbudowany w XVII w. z drzewa modrzewiowego. Ołtarz główny Matki Boskiej Łaskawnej Lewińskiej z XVII w., dwa obrazy z XVIII w.: bpa Męczennika i Św. Antoniego, ambona z 1830 r. Dwa dzwony: jeden większy „Stanisław” z 1892 r. ważący ponad 120 kg, drugi „Michał” ważący 80 kg. Wnętrze kościoła odrestaurowano pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku.

Zespół pałacowo – parkowy w Kaleniu: pałac klasycystyczny wybudowany ok. 1859r., odrestaurowany w 1990 r.Na terenie pałacu znajduje się  zabytkowy park krajobrazowy ze stawami i aleją wjazdową. Własność prywatna.

Dwory wraz z parkami i alejami zabytkowymi w Bujałach (dwór z ok.1890r.), Zabłociu (dwór z 1890 r.), Paprotni (dwór z ok. 1820 r.) i Jajkowicach (dwór z ok. 1820 r.), oraz piękny rezerwat modrzewia na tle lasu sosnowo – dębowo – bukowego w Trębaczewie.Znajduje się w nim kilka gatunków roślin kwiatowych oraz aleja lip w Bujałach, która stanowi pomnik przyrody.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2005-11-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2005-11-24 15:39
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-08 09:04

 

            Gmina Sadkowice położona jest we wschodniej części województwa łódzkiego. Oddalona jest ok. 20 km od Rawy Mazowieckiej, siedziby powiatu rawskiego. Gmina sąsiaduje z województwem mazowieckim. Zajmuje obszar 12.108 ha, który zamieszkuje 6.040 mieszkańców. Administracyjnie składa się z 34 wsi, które tworzą 30 sołectw. W gospodarce gminy dominuje rolnictwo, głównie uprawia się owoce. Sady zajmują 45% powierzchni użytków rolnych. Uprawiane są głównie jabłonie i wiśnie. Z warzyw najczęściej uprawiane są ogórki. Znacząca też jest hodowla trzody chlewnej i bydła. Nieskażone środowisko sprzyja produkcji zdrowej i czystej ekologicznej żywności, stanowi też znakomite zaplecze dla rozwoju przetwórstwa owocowo-warzywnego. W gminie działają dwie przetwórnie owocowo-warzywne oraz 17 punktów skupu owoców i warzyw. Zarejestrowanych jest ok.130 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w różnych dziedzinach. Działa też Spółdzielnia Producentów Owoców SADKOPOL z siedzibą w Sadkowicach, której przedmiotem działalności jest prowadzenie upraw rolnych, w tym sadownictwo i ogrodnictwo oraz działalność usługowa związana z produkcją roślinną. Od 1999 r prowadzi działalność Zrzeszenie Producentów Owoców “Polski owoc” z siedzibą w Jajkowicach, które posiada 25 członków i zajmuje się zbytem owoców głównie (w ponad 50%) do hipermarketów. Grupa zrzesza 16 sadowników z terenu gminy Sadkowice, 6 z terenu Białej Rawskiej oraz 3 z powiatu grójeckiego.
            Gmina posiada dogodne połączenie komunikacyjne umożliwiające sprawny dojazd do ważnych aglomeracji miejskich. Włączona jest do krajowej i międzynarodowej sieci telefonicznej, centrale telefoniczne są nowoczesne oparte na światłowodach. Działają także dwa przekaźniki telefonii komórkowej Centertelu w Kaleniu oraz Ery GSM w Lewinie. Część wschodnia Gminy posiada sieć wodociągową, w przyszłości władze gminy widzą pilną potrzebę zwodociągowania pozostałej części gminy. Niezbędna jest także kontynuacja budowy kanalizacji. Obecnie w gminie działa jedna oczyszczalnia ścieków o wydajności 20,8 m³ na dobę, która została zbudowana w 1999r na potrzeby m.Kaleń. Po przejęciu przez gminę zadań z zakresu prowadzenia szkolnictwa podstawowego władze gminy ze względu na niedostateczny stan bazy lokalowej jednostek oświatowych postawiły na poprawę warunków nauczania dzieci i młodzieży. W 1998 r oddano do użytku nowoczesne wybudowane przez gminę Gimnazjum Nr 1 w Lubani. Natomiast w 2001r dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny w zmodernizowanej także kosztem gminy budynku Szkoły Podstawowej w Lubani. Obecnie zostały rozpoczęte prace przy kolejnej bardzo dużej inwestycji oświatowej, którą jest rozbudowa Gimnazjum Nr2 w Sadkowicach, połączona z przyszłą modernizacją dotychczasowej Szkoły Podstawowej. W gminie działa 5 szkół podstawowych w: Sadkowicach, Lubani, Kłopoczynie, Bujałach i Trębaczewie oraz 2 gimnazja w Sadkowicach i Lubani. Ogółem pobiera naukę 750 uczniów. Działa także Przedszkole w Sadkowicach z dwoma oddziałami dla dzieci młodszych oraz szcześciolatków. Troską władz gminy jest dostosowanie warunków nauczania do potrzeb nowoczesnego szkolnictwa poprzez stworzenie dwóch głównych centrów kształcenia tj. w Sadkowicach i Lubani.
W gminie oprócz w/w szkół oraz Przedszkola znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kaleniu, Oddział Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Sadkowicach, Urzędy Pocztowe w Sadkowicach i w Lubani, Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach z Filią w Lubani, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach, Stacja Diagnostyczna i Stacja Paliw w Sadkowicach, Lecznice weterynaryjne w Sadkowicach i Lubani, Punkt Apteczny oraz Młyn w Kaleniu. Działa też gospodarstwo, agroturystyczne. Prowadzone jest w m.Skarbkowa nr 59 świadczy usługi w zakresie rekreacji i wypoczynku wraz z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem, polecające m.in naukę jazdy konnej.
W gminie są trzy parafie rzymskokatolickie:
-w Sadkowicach pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników,
-w Lubani pw. Przemienienia Pańskiego,
-w Lewinie pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczenników
podległe diecezji łowickiej.
Do najważniejszych miejscowości gminy należą: Sadkowice, Lubania, Trębaczew, Kłopoczyn, Kaleń, Paprotnia, Lewin, Olszowa Wola, Bujały.
Gmina Sadkowice
 
Zrzeszenie Producentów Owoców “Polski Owoc” (zarejestrowane w Sądzie Gospodarczym) z siedzibą w Jajkowicach nr 68, p-ta Lubania, Prezes P. Michał Siedleckie (tel. 815-61-02). Działa od 1999 r., posiada 25 członków, w tym 16 sadowników z terenu gm.Sadkowice, 6 z terenu Białej Rawskiej oraz 3 z powiatu grójeckiego. Zajmuje się głównie produkcją i zbytem owoców. W 2003 r dysponowało produkcją 6.000 ton owoców, w 90% są to jabłka. Zrzeszenie może sprzedawać owoce przez cały rok, ponieważ posiada nowoczesną bazę przechowalniczą. Wiśnie sprzedaje bezpośrednio do przetwórni, a ponad 50% całej swojej produkcji sprzedaje do hipermarketów. W 2004r Zrzeszenie planuje uruchomić eksport owoców bez pośredników, głównie do krajów Europy Wschodniej.
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-01-16
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-01-16 13:32
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-16 13:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11614
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-10 10:38:04