Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.285.2015.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 20.07.2015 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu
 • budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnym 16, 39, 44, 45, 47/1, 47/3, 49/1, 49/2, 50, 55/2, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 62, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 77/1, 93/2, 109, 260, 381, 392, 393, 394, w miejscowości OSSA, gm. Biała Rawska;
 • przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 40, 55/1, 55/2, 56, 57, 66/2, 93/1, 103/2, 104, 106, 260, 261, 262, 263, 264, 265/1, 265/2 w miejscowości OSSA, gm. Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 20.08.2015 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 07:50
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-21 14:13

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.286.2015.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 20.07.2015 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu
 • budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnym 56, 70/1, 70/2,73, 76/1, 77/1, 77/2 w miejscowości OSSA, gm. Biała Rawska;
 • przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 56, 68/4, 71/5, 71/6, 73, 74, 75, 76/6, 77/1, 77/2, 78/2, 90/7, 90/8, 94/1, 95, 96/1, 97, 98/1, 98/2,99, 100, 101/1, 273/1, 273/2, 274, 276/2, 276/3, 287/1, 288/1, 288/2, 289/2, 289/3, 291/1, 291/5, 320, 364, 369, 370, 387, 405, 410,1, 410/2, 410/3, 410/4 w miejscowości OSSA, gm. Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 20.08.2015

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 08:01
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-21 14:14

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.261.2015.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 02.07.2015 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu
 • rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia realizowanej w działkach o nr geodezyjnym 152, 151, 121/4, 121/3
  w miejscowości FRANOPOL , gm. Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie dotyczy
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) Przyjęto zgłoszenie dn. 01.08.2015r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 11:24
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-21 14:16

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.295.2015.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 30.07.2015 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Edyta i Marcin Starczewscy
4. Opis projektowanego obiektu
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny „Tebe paliwo stałe” oraz zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3 w m. Księża wola gm. Rawa Maz. na dz. nr ew. 1098
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono sprzeciwu
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 31.08.2015 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-08-17 09:58
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-11 11:43

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.342.2015.MW
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 01.09.2015 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Łódź – Teren Rejon Energetyczny Żyrardów
96-300 Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5
4. Opis projektowanego obiektu
 • budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnym 502/1, 502/3, 500/4, 500/11, 1380 i 1395 obręb 4, m. Rawa Mazowiecka;
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 01.10.2015 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Wójcik
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-09-09 16:45
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-01 13:34

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.484.2015.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 16.12.2015 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączami oraz demontażem istniejącej sieci nn 0,4 kV na działkach o numerach geodezyjnych: 148/4, 148/3, 146/3, 145/3, 700, 144/3, 154/5, 154/6, 154/2, 154/3, 698, 152, 153 - obręb  OSSOWICE, gmina  Cielądz oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 89/1, 89/2, 90, 213, 214, 215, 208/2, 207 - obręb Cielądz, gmina Cielądz.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 15.01.2016 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-12-21 12:17
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-18 15:58

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.487.2015.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 17.12.2015 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, wykonaną kablem YAKXs 4x120 mm² na działkach o nr geodezyjnym:  124, 207/10, 179 - obręb 0001 Annosław, gmina Regnów.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 16.01.2016

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-12-21 10:06
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-18 16:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4627
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-18 16:01

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5992276
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 10:19

Stopka strony