Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.285.2015.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 20.07.2015 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu
 • budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnym 16, 39, 44, 45, 47/1, 47/3, 49/1, 49/2, 50, 55/2, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 62, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 77/1, 93/2, 109, 260, 381, 392, 393, 394, w miejscowości OSSA, gm. Biała Rawska;
 • przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 40, 55/1, 55/2, 56, 57, 66/2, 93/1, 103/2, 104, 106, 260, 261, 262, 263, 264, 265/1, 265/2 w miejscowości OSSA, gm. Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 20.08.2015 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 07:50
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-21 14:13

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.286.2015.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 20.07.2015 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu
 • budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnym 56, 70/1, 70/2,73, 76/1, 77/1, 77/2 w miejscowości OSSA, gm. Biała Rawska;
 • przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 56, 68/4, 71/5, 71/6, 73, 74, 75, 76/6, 77/1, 77/2, 78/2, 90/7, 90/8, 94/1, 95, 96/1, 97, 98/1, 98/2,99, 100, 101/1, 273/1, 273/2, 274, 276/2, 276/3, 287/1, 288/1, 288/2, 289/2, 289/3, 291/1, 291/5, 320, 364, 369, 370, 387, 405, 410,1, 410/2, 410/3, 410/4 w miejscowości OSSA, gm. Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 20.08.2015

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 08:01
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-21 14:14

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.261.2015.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 02.07.2015 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu
 • rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia realizowanej w działkach o nr geodezyjnym 152, 151, 121/4, 121/3
  w miejscowości FRANOPOL , gm. Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie dotyczy
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) Przyjęto zgłoszenie dn. 01.08.2015r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 11:24
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-21 14:16

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.295.2015.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 30.07.2015 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Edyta i Marcin Starczewscy
4. Opis projektowanego obiektu
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny „Tebe paliwo stałe” oraz zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3 w m. Księża wola gm. Rawa Maz. na dz. nr ew. 1098
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono sprzeciwu
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 31.08.2015 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-08-17 09:58
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-11 11:43

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.342.2015.MW
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 01.09.2015 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Łódź – Teren Rejon Energetyczny Żyrardów
96-300 Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5
4. Opis projektowanego obiektu
 • budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnym 502/1, 502/3, 500/4, 500/11, 1380 i 1395 obręb 4, m. Rawa Mazowiecka;
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 01.10.2015 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Wójcik
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-09-09 16:45
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-01 13:34

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.484.2015.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 16.12.2015 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączami oraz demontażem istniejącej sieci nn 0,4 kV na działkach o numerach geodezyjnych: 148/4, 148/3, 146/3, 145/3, 700, 144/3, 154/5, 154/6, 154/2, 154/3, 698, 152, 153 - obręb  OSSOWICE, gmina  Cielądz oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 89/1, 89/2, 90, 213, 214, 215, 208/2, 207 - obręb Cielądz, gmina Cielądz.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 15.01.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-12-21 12:17
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-18 15:58

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.487.2015.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 17.12.2015 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, wykonaną kablem YAKXs 4x120 mm² na działkach o nr geodezyjnym:  124, 207/10, 179 - obręb 0001 Annosław, gmina Regnów.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 16.01.2016

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-12-21 10:06
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-18 16:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10099
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-18 16:01:21