Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 11:55

 

  
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
1B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Decyzja w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
3
 Znak sprawy
OS.III.7661-20/08/09
4
 Data wydania
15.01.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
MGL Sp. Zo.o., ul. Opoczyńska 16, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
76A/08
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
76A/08
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
  
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 17.03.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 11:57
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-28 14:52

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 12:01

 

 
 
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
2B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych.
3
 Znak sprawy
OS.V.6223-1-32/08/09
4
 Data wydania
03.02.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Barbara i Mirosław Wasiak, Jajkowice 53, 96-208 Lubania
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
74A/08
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
74A/08
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
  
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 17.03.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 12:10
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-28 14:54

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 12:13

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
3B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych.
3
 Znak sprawy
OS.V.6223-1-33/08/09
4
 Data wydania
25.02.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 RAWA BETON sp.zo.o. Zagórze 35, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
75A/08
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
75A/08
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 17.03.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 12:16
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-17 12:17

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:51

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
5B/08
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
 Zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzew z działki nr 652 w obrębie 2 Miasta Rawa Mazowiecka, 1 szt drzewa z działki nr 642 z działki nr 642 w obrebie 2 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.II.6131/40/08/09
4
Data wydania
 5.II.2009 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
4A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
4A/09
12
Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 01.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:53
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:14

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 01.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:55

 

 
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
6B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zzezwolenie na wycięcie 4 szt. drzew z działki nr 447/3 w obrębie 1 Miasta Rawa Mazowiecka
 
3
Znak sprawy
OS.II.6131/42/08/09
 
4
Data wydania
 14.I.2009 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
5A/09
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
5A/09
 
12
Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 01.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:57
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:14
 
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:59

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
7B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzew z działki nr 198 w obrębie Zawady Gm. Rawa Mazowiecka
 
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131-1/09
 
4
Data wydania
 11.03.2008 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
6A/00
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
6A/09
 
12
Uwagi
brak
 
·        niepotrzebne skreślić
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 01.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 15:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:15

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 15:25

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
8B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenia na wycięcie 7 szt. drzew z działki nr 90/2 w obrębie 8 Miasta Rawa Mazowiecka
 
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131-2/09
 
4
Data wydania
 26.II.2009 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Emka Meble Gałaj, Szymańscy Sp. Jawna ul. Miodowa 2 96-200 Rawa Mazowiecka
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
7A/09
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
7A/09
 
12
Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 01.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 15:26
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:15

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 15:27

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
9B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew z działki nr 198 w obrębie Zawady Gm. Rawa Mazowiecka, oraz 2 szt. drzew z działki nr 188 obręb Kaliszki Gm. Rawa Mazowiecka
 
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131-3/09
 
4
Data wydania
 26.II.2009 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
8A/08
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
8A/08
 
12
Uwagi
brak
 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 01.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 15:45
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:25

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:27

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
10B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa z działki nr 157/4 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
 
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/4/09
 
4
Data wydania
 6.III.2009 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
9A/09
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
9A/09
 
12
Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:28
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:17

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:37

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
11B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 32 szt. drzew z działki nr 292/11 w obrębie 8 Miasta Rawa Mazowiecka
 
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/5/09
 
4
Data wydania
 9.III.2009 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
25A/08
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
10A/09
 
12
Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:36
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:18

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:44

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
12B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 10 szt. drzew z działki nr 133/1 obręb Rpokszyce Nowe gmina Biała Rawska
 
3
Znak sprawy
OS.II.6131/41/08/09
 
4
Data wydania
 17.03.2009 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o. ul. Al. Jerozolimskie 181 Warszawa
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
25A/08
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
11A/09
 
12
Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:45
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:18

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:48

 

 
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
13B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie13 szt. drzew z działki nr 313 w obrębie Sierzchowy Kolonia
 
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/6/09
 
4
Data wydania
 23.03.2009 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Wójt Gminy Cielądz
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
12A/09
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12A/09
 
12
Uwagi
brak
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:19

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:14

 

 

 Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
14B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w m. Podsędkowice gm. Biała Rawska.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-1/09
4
 Data wydania
17.03.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Stanisław Zieliński zam. ul. Wojska Polskiego 18, 96-230 Biała Rawska
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
1A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
1A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
  
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 27.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:15
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:20

 

 

Lp.  
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
15B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w m. Biała Rawska
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-2/09
4
 Data wydania
14.04.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Marcin Chyła zam. ul. 15 Grudnia 64, 96-230 Biała Rawska
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
2A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
2A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
   
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 27.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:22
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:21

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:24

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
16B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z działki nr 171/2 obręb 7 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/7/09
4
Data wydania
 2.IV.2009 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
17A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
17A/09
12
Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 27.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:22
 Formularz B - karta informacyjna dla: 
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-28 13:24

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
18B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „SIERZCHOWY” w m. Sierzchowy
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-1/09
4
 Data wydania
02.04.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 
KRUSZMAKS- Łukasz Goszkiewicz, Kanice 5, 97-220 Rzeczyca
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
15A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
15A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
   
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 28.05.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-28 13:23
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:23
Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 28.05.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-28 13:28

 

 
 
Lp. 
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
19B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Koncesja na rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego w m. Ossowice.
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-2/09
4
 Data wydania
13.05.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
CPO PRO-LAS Weremijewicz i Wspólnicy Sp.j., Ossowice 13, 96-214 Cielądz
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
16A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
16A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 28.05.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-28 14:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:24

 

 
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-05 12:42

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
20B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenie na wycięcie 10 szt. drzew z działki nr 16 położonej w miejscowości Kaleń Gm. Sadkowice
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/9/09
4
Data wydania
 23.04.2009 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Gminy w Sadkowicach, 96-206 Sadkowice
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
21A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
21A/09
12
Uwagi
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 05.06.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-05 12:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:28

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:52

 

 

Lp   .
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
21B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w m. Koprzywna gm. Biała Rawska.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-4/09
4
 Data wydania
10.06.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Gospodarstwo Sadownicze, Krzysztof Chrzanowski zam. Koprzywna 27, 96-230 Biała Rawska
 
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
14A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
14A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić   
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 07.07.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:54
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:29

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 07.07.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:57

 

 
  

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
22B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych  w m. Biała Rawska.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-5/09
4
 Data wydania
10.06.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Zbigniew Gątarek, ul. 15-Grudnia 45, 96-230 Biała Rawska
 
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
20A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
20A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić  
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 07.07.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:28
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:47

 

 

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
23B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa z dz. nr 84 położonej w miejscowości Stara Wieś Gm. Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/11/09
4
Data wydania
 25.05.2009 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska     
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
26A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
26A/09
12
Uwagi
 

  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 29.06.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:31
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:48

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
24B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew z dz. nr 528/5 położonej w miejscowości Konopnica, Gm. Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/12/09
4
Data wydania
 15.05.2009 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka     
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
27A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
27A/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 29.06.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:32

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 12:55
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-06 12:56

 

 
 

Lp.
 Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
25B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-3/09
4
 Data wydania
01.07.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Michał Gaca, Sierzchowy 52, 96-214 Cielądz
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
13A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
13A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
   
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 12:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:34

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 13:04

 

 
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
26B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-6/09
4
 Data wydania
16.07.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Krzysztof Brodowski, Komorów 61A, 96-214 Cielądz
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
22A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
22A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 13:05
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:38

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 13:07

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
27B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Koncesja na rozpoznawanie złoża „STARA WOJSKA I” w m. Stara Wojska, gm. Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-3/09
4
 Data wydania
09.07.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
LECH-POL Zygmunt Lechowski, ul. Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
19A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
19A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 13:08
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:40
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 15:02

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
28B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 22 szt. drzew z działek nr 331, 333/8, 333/3, 337, 318/10, 318/9, 330 w obrębie 8 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.Bk.6131/13/09
4
Data i miejsce wydania
15.06.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
29A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
29A/09
12
Uwagi
 
 
   * niepotrzebne skreślić
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 15:03
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:43

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 15:11

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
29B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew z działki nr 578, 577/6, obręb Wałowice Gm. Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/14/09
4
Data i miejsce wydania
5.06.2009 r., Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
30A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
30A/09
12
Uwagi
 
 
·        niepotrzebne skreślić
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 11.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 15:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:45
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:05

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
30B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew z działki nr 213 obręb Niwna
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/16/09
4
Data i miejsce wydania
20.07.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
31A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
31A/09
12
Uwagi
 
 
   * niepotrzebne skreślić
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:47

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 19.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:09

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
31B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 12 szt. drzew z działki nr 776/4 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/18/09
4
Data i miejsce wydania
16.07.2009 r., Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. J. Sobieskiego 1
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
32A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
32A/09
12
Uwagi
 
 
·        niepotrzebne skreślić
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 19.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:11
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:49

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:15

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
32B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 516/1 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/19/09
4
Data i miejsce wydania
16.07.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
33A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
33A/09
12
Uwagi
 
 
   * niepotrzebne skreślić
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 19.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:16
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-11 09:05

 

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:17

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
33B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 111 obręb Nowa Wojska Gm. Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/20/09
4
Data i miejsce wydania
20.07.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
34A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
34A/09
12
Uwagi
 
 
   * niepotrzebne skreślić
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 19.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:18
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-11 09:07

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:19
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 14:39

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
34B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew z działki nr 207/4 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/26/09
4
Data i miejsce wydania
17.07.2009 r., Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ul. Tomaszowska 10J
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
35A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
35A/09
12
Uwagi
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 19.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-11 09:08
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 14:39
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 14:49

 

 
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
36B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 15 02 02, 16 02 13, 16 06 01, 13 01 10, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 08, 13 05 06, 13 05 08, 19 08 10.
3
 Znak sprawy
OS.El.7661 – 10/09
4
 Data wydania
21.09.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
ArcellorMittal Construction polska Sp.zo.o. Konopnica 120, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
38A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
38A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 08.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 14:38
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-11 09:09
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 14:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 14:59

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
37B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 27 szt. drzew oraz 260 m² krzewów z działki nr 499/2 obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/21/09
4
Data i miejsce wydania
31.07.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Przedszkole Miejskie Nr 5
Ul. Solidarności 5
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
39A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
39A/09
12
Uwagi
 
 
   * niepotrzebne skreślić
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 08.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 14:48
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 15:12
Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 14:57
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 14:57

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
38B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 199/19 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/28/09
4
Data i miejsce wydania
6.08.2009 r., Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
40A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
40A/09
12
Uwagi
 
 
niepotrzebne skreślić
 
 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 08.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 14:56
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 15:13
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 14:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 15:04

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
39B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 12 szt. drzew z działki nr 38 obręb Stara Wojska gmina Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/29/09
4
Data i miejsce wydania
5.08.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
41A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
41A/09
12
Uwagi
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 14:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 15:14
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 15:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 15:21

 

 
 

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 40B/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew z działki nr 81 obręb 8 miasta Rawa Mazowiecka
3 Znak sprawy OS.BK.6131/30/09
4 Data i miejsce wydania 17.08.2009 r. Rawa Mazowiecka
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Starosta Rawski
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Urząd Miasta Rawa MazowieckaPl. Piłsudskiego 496-200 Rawa Mazowiecka
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 42A/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9 Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach Decyzja ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji Brak
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie* 42A/09
12 Uwagi  
                 * niepotrzebne skreślić  
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 08.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 15:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 15:15
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 15:21
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 15:24

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
41B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 159/1 obręb Zagórze gmina Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/32/09
4
Data i miejsce wydania
7.09.2009 r., Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
43A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
43A/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 08.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 15:23
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 15:16
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 15:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 15:25

 

 
 
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
42B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr 91/2 obręb Błażejewice gmina Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/33/09
4
Data i miejsce wydania
7.09.2009 r., Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błażejewicach Gm. Biała Rawska
96-230 Biała Rawska
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
44A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
44A/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 08.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 15:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 15:18
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 15:25
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 15:27

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
43B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 16/2 obręb Rossocha gmina Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/34/09
4
Data i miejsce wydania
15.09.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
45A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
45A/09
12
Uwagi
 
 
            * niepotrzebne skreślić
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 08.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 15:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 15:19

 

 

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
47B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew z dz. nr 318/9, 318/6 położonej w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/31/09
4
Data wydania
 21.09.2009 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka     
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
52A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępnienia informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
52A/09
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 03.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-04 09:54
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-14 14:07

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
48B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew z dz. nr 640 położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/35/09
4
Data wydania
 24.09.2009 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. J. Sobieskiego 1,
96-200 Rawa Mazowiecka     
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
53A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępnienia informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
53A/09
12
Uwagi
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 03.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-04 09:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-14 14:08
Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-14 14:10

 

 
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
50B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 12,10m² krzewów oraz przesadzenie drzew z działki nr 387 obręb Babsk, gm. Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/38/09
4
Data i miejsce wydania
28.10.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Miasta Biała Rawska
Ul. Jana Pawła II 57
96-230 Biała Rawska
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
55A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
55A/09
12
Uwagi
 
 
    * niepotrzebne skreślić
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 14.12.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-14 14:13
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-14 14:14

 

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-14 14:14
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-14 14:15

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
51B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 12 szt. drzew z działki nr 516/1, 500/5 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka, 330 obr. 8 oraz 297 obr.1 miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/39/09
4
Data i miejsce wydania
14.10.2009 r., Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
56A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
56A/09
12
Uwagi
 
 
·         niepotrzebne skreślić
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 14.12.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-14 14:16

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-28 13:38

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
52B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 15 02 02, 16 02 13, 16 06 01, 13 01 10, 13 01 10, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 08, 13 05 06, 13 05 08, 19 08 10.
3
 Znak sprawy
OS.EL.7661 – 10/09
4
 Data wydania
21.09.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
ArcelorMittal Construction Polska Sp.zo.o. Konopnica 120, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
38A/08
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
38A/08
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 28.12.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-28 13:39

 

  

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
53B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Annosław gm. Regnów
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-7/09
4
 Data wydania
27.10.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Krzysztof Brodowski, Komorów 61A, 96-214 Cielądz
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
23A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
23A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
  
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 11.01.2010
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-11 15:16

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-11 15:16

 

  
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
54B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Sadkowice, gm. Sadkowice
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-8/09
4
 Data wydania
16.10.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Andrzej Lewandowski zam. Sadkowice 86, 96-205 Sadkowice
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
37A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
37A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 11.01.2010
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-11 15:18

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-11 15:18

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
55B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Nowe Sadkowice, gm. Sadkowice
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-9/09
4
 Data wydania
10.12.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Leszek Marciniak , Arkadiusz Marciniak zam. Nowe Sadkowice 5, 96-205 Sadkowice
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
58A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
58A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 11.01.2010
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-11 15:19
Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-13 14:25

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
56B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr 446 obręb 1 Miasta Rawa Mazowiecka oraz 6 szt. drzew z dz. nr 719 obręb 7 miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/41/09
4
Data i miejsce wydania
23.11.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
60A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
60A/09
12
Uwagi
 
 
      * niepotrzebne skreślić
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 13.01.2010
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-13 14:26
Formularz B – karta informacyjna dla:


- decyzji i postanowień


- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-13 14:28

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
57B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew z działek nr 270/45 obręb 2 Miasta Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/43/09
4
Data i miejsce wydania
17.11.2009 r., Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Miasta Biała Rawska
Ul. Jana Pawła II 57
96-230 Biała Rawska
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
61A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
61A/09
12
Uwagi
 
 
·                   niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 13.01.2010
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-13 14:29
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 14:32
Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-13 14:37

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
58B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 516/1 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka.
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/44/09
4
Data i miejsce wydania
17.11.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
62A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
62A/09
12
Uwagi
 
 
      * niepotrzebne skreślić
 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 13.01.2010
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-13 14:38
Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-13 14:33

 

 
 
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
59B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działek nr 271/2 obręb 2 Miasta Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/45/09
4
Data i miejsce wydania
7.12.2009 r., Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Miejsko-Gminny Zespół Oświaty
Ul. Mickiewicza 38
96-230 Biała Rawska
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
63A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
63A/09
12
Uwagi
 
 
·                   niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 13.01.2010
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-13 14:35
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 14:36

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-14 12:44

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
60B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych.
3
 Znak sprawy
OS.EL.7663-4/09
4
 Data wydania
08.12.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi, Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
46A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
46A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 14.01.2010
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-14 12:45
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:35

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu
61B/09

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Koncesja na wydobywanie kruszywa ze złoża „WOLA CHOJNATA I” w m. Wola Chojnata, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy
OS.IM.7510-4/09

4

 Data wydania

07.10.2009 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

Transport Towarowy Radosław Szcześniak, Koprzywna 37, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

24A/09

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

24A/09

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3339
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-03-23 10:38

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5839895
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-22 08:19

Stopka strony