Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 11:55

 

  
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
1B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Decyzja w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
3
 Znak sprawy
OS.III.7661-20/08/09
4
 Data wydania
15.01.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
MGL Sp. Zo.o., ul. Opoczyńska 16, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
76A/08
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
76A/08
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
  
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 11:57
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-28 14:52

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 12:01

 

 
 
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
2B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych.
3
 Znak sprawy
OS.V.6223-1-32/08/09
4
 Data wydania
03.02.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Barbara i Mirosław Wasiak, Jajkowice 53, 96-208 Lubania
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
74A/08
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
74A/08
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
  
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 12:10
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-28 14:54

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 12:13

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
3B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych.
3
 Znak sprawy
OS.V.6223-1-33/08/09
4
 Data wydania
25.02.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 RAWA BETON sp.zo.o. Zagórze 35, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
75A/08
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
75A/08
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 12:16
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-17 12:17

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:51

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
5B/08
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
 Zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzew z działki nr 652 w obrębie 2 Miasta Rawa Mazowiecka, 1 szt drzewa z działki nr 642 z działki nr 642 w obrebie 2 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.II.6131/40/08/09
4
Data wydania
 5.II.2009 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
4A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
4A/09
12
Uwagi
brak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:53
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:14

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:55

 

 
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
6B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zzezwolenie na wycięcie 4 szt. drzew z działki nr 447/3 w obrębie 1 Miasta Rawa Mazowiecka
 
3
Znak sprawy
OS.II.6131/42/08/09
 
4
Data wydania
 14.I.2009 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
5A/09
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
5A/09
 
12
Uwagi
brak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:57
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:14
 
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:59

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
7B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzew z działki nr 198 w obrębie Zawady Gm. Rawa Mazowiecka
 
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131-1/09
 
4
Data wydania
 11.03.2008 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
6A/00
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
6A/09
 
12
Uwagi
brak
 
·        niepotrzebne skreślić
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 15:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:15

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 15:25

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
8B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenia na wycięcie 7 szt. drzew z działki nr 90/2 w obrębie 8 Miasta Rawa Mazowiecka
 
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131-2/09
 
4
Data wydania
 26.II.2009 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Emka Meble Gałaj, Szymańscy Sp. Jawna ul. Miodowa 2 96-200 Rawa Mazowiecka
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
7A/09
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
7A/09
 
12
Uwagi
brak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 15:26
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:15

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 15:27

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
9B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew z działki nr 198 w obrębie Zawady Gm. Rawa Mazowiecka, oraz 2 szt. drzew z działki nr 188 obręb Kaliszki Gm. Rawa Mazowiecka
 
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131-3/09
 
4
Data wydania
 26.II.2009 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
8A/08
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
8A/08
 
12
Uwagi
brak
 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 15:45
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:25

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:27

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
10B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa z działki nr 157/4 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
 
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/4/09
 
4
Data wydania
 6.III.2009 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
9A/09
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
9A/09
 
12
Uwagi
brak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:28
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:17

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:37

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
11B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 32 szt. drzew z działki nr 292/11 w obrębie 8 Miasta Rawa Mazowiecka
 
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/5/09
 
4
Data wydania
 9.III.2009 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
25A/08
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
10A/09
 
12
Uwagi
brak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:36
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:18

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:44

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
12B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 10 szt. drzew z działki nr 133/1 obręb Rpokszyce Nowe gmina Biała Rawska
 
3
Znak sprawy
OS.II.6131/41/08/09
 
4
Data wydania
 17.03.2009 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o. ul. Al. Jerozolimskie 181 Warszawa
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
25A/08
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
11A/09
 
12
Uwagi
brak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:45
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:18

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:48

 

 
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
1
Numer wpisu
13B/09
 
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie13 szt. drzew z działki nr 313 w obrębie Sierzchowy Kolonia
 
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/6/09
 
4
Data wydania
 23.03.2009 r.
 
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Wójt Gminy Cielądz
 
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
12A/09
 
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
 
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12A/09
 
12
Uwagi
brak
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:19

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:14

 

 

 Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
14B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w m. Podsędkowice gm. Biała Rawska.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-1/09
4
 Data wydania
17.03.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Stanisław Zieliński zam. ul. Wojska Polskiego 18, 96-230 Biała Rawska
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
1A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
1A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:15
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:20

 

 

Lp.  
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
15B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w m. Biała Rawska
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-2/09
4
 Data wydania
14.04.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Marcin Chyła zam. ul. 15 Grudnia 64, 96-230 Biała Rawska
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
2A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
2A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:22
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:21

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:24

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
16B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z działki nr 171/2 obręb 7 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/7/09
4
Data wydania
 2.IV.2009 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
17A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
17A/09
12
Uwagi
brak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:22
 Formularz B - karta informacyjna dla: 
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-28 13:24

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
18B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „SIERZCHOWY” w m. Sierzchowy
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-1/09
4
 Data wydania
02.04.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 
KRUSZMAKS- Łukasz Goszkiewicz, Kanice 5, 97-220 Rzeczyca
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
15A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
15A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-28
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-28 13:23
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:23
Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-28
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-28 13:28

 

 
 
Lp. 
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
19B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Koncesja na rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego w m. Ossowice.
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-2/09
4
 Data wydania
13.05.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
CPO PRO-LAS Weremijewicz i Wspólnicy Sp.j., Ossowice 13, 96-214 Cielądz
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
16A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
16A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-28
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-28 14:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:24

 

 
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-05 12:42

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
20B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenie na wycięcie 10 szt. drzew z działki nr 16 położonej w miejscowości Kaleń Gm. Sadkowice
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/9/09
4
Data wydania
 23.04.2009 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Gminy w Sadkowicach, 96-206 Sadkowice
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
21A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
21A/09
12
Uwagi
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-05 12:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:28

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:52

 

 

Lp   .
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
21B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w m. Koprzywna gm. Biała Rawska.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-4/09
4
 Data wydania
10.06.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Gospodarstwo Sadownicze, Krzysztof Chrzanowski zam. Koprzywna 27, 96-230 Biała Rawska
 
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
14A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
14A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:54
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:29

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:57

 

 
  

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
22B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych  w m. Biała Rawska.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-5/09
4
 Data wydania
10.06.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Zbigniew Gątarek, ul. 15-Grudnia 45, 96-230 Biała Rawska
 
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
20A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
20A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:28
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:47

 

 

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
23B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa z dz. nr 84 położonej w miejscowości Stara Wieś Gm. Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/11/09
4
Data wydania
 25.05.2009 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska     
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
26A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
26A/09
12
Uwagi
 

  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:31
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:48

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
24B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew z dz. nr 528/5 położonej w miejscowości Konopnica, Gm. Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/12/09
4
Data wydania
 15.05.2009 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka     
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
27A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
27A/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:32

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 12:55
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-06 12:56

 

 
 

Lp.
 Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
25B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-3/09
4
 Data wydania
01.07.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Michał Gaca, Sierzchowy 52, 96-214 Cielądz
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
13A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
13A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 12:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:34

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 13:04

 

 
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
26B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-6/09
4
 Data wydania
16.07.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Krzysztof Brodowski, Komorów 61A, 96-214 Cielądz
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
22A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
22A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 13:05
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:38

 

Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 13:07

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
27B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Koncesja na rozpoznawanie złoża „STARA WOJSKA I” w m. Stara Wojska, gm. Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-3/09
4
 Data wydania
09.07.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
LECH-POL Zygmunt Lechowski, ul. Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
19A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
19A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 13:08
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:40
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 15:02

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
28B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 22 szt. drzew z działek nr 331, 333/8, 333/3, 337, 318/10, 318/9, 330 w obrębie 8 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.Bk.6131/13/09
4
Data i miejsce wydania
15.06.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
29A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
29A/09
12
Uwagi
 
 
   * niepotrzebne skreślić
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 15:03
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:43

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 15:11

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
29B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew z działki nr 578, 577/6, obręb Wałowice Gm. Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/14/09
4
Data i miejsce wydania
5.06.2009 r., Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
30A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
30A/09
12
Uwagi
 
 
·        niepotrzebne skreślić
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-11
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 15:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:45
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:05

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
30B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew z działki nr 213 obręb Niwna
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/16/09
4
Data i miejsce wydania
20.07.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
31A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
31A/09
12
Uwagi
 
 
   * niepotrzebne skreślić

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:47

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:09

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
31B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 12 szt. drzew z działki nr 776/4 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/18/09
4
Data i miejsce wydania
16.07.2009 r., Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. J. Sobieskiego 1
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
32A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
32A/09
12
Uwagi
 
 
·        niepotrzebne skreślić

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:11
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:49

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:15

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
32B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 516/1 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/19/09
4
Data i miejsce wydania
16.07.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
33A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
33A/09
12
Uwagi
 
 
   * niepotrzebne skreślić

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:16
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-11 09:05

 

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:17

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
33B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 111 obręb Nowa Wojska Gm. Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/20/09
4
Data i miejsce wydania
20.07.2009 r. Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
34A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
34A/09
12
Uwagi
 
 
   * niepotrzebne skreślić

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:18
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-11 09:07

 

Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:19
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 14:39

 

 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
34B/09
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew z działki nr 207/4 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/26/09
4
Data i miejsce wydania
17.07.2009 r., Rawa Mazowiecka
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ul. Tomaszowska 10J
96-200 Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
35A/09
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
35A/09
12
Uwagi
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-11 09:08
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 14:39
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 14:49

 

 
 
 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
36B/09
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 15 02 02, 16 02 13, 16 06 01, 13 01 10, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 08, 13 05 06, 13 05 08, 19 08 10.
3
 Znak sprawy
OS.El.7661 – 10/09
4
 Data wydania
21.09.2009 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
ArcellorMittal Construction polska Sp.zo.o. Konopnica 120, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
38A/09
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
38A/09
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-08
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 14:38
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-11 09:09
Formularz B – karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 14:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak