Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

170/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i zbieranie  odpadów.

3

Temat dokumentu

zezwolenie na transport i zbieranie odpadów.

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i zbieranie   odpadów.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Transport i zbieranie  odpadów

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość:zbieranie –Konopnica 98 gm.Rawa Mazowiecka

 

7

Znak sprawy

OS.6233.22.2011.EL

8

Dokument wytworzył

P.H.U.,,Stańczak”Malwina Stańczak,Narty 47,96-230  Biała Rawska

9

Data dokumentu

27.12.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

27.12.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

3/12

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

28.12.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-02-10 09:16

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

169/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport  odpadów.

3

Temat dokumentu

zezwolenie na transport odpadów.

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport  odpadów.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Transport odpadów

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość:cały kraj;

 

7

Znak sprawy

OS.6233.21.2011.EL

8

Dokument wytworzył

P.H.U.,,Stańczak”Malwina Stańczak,Narty 47,96-230  Biała Rawska

9

Data dokumentu

28.12.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

28.12.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

2/12

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

29.12.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-02-10 09:14

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

168/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie  pozwolenia na wytwarzanie odpadów

3

Temat dokumentu

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

4

Nazwa dokumentu

Decyzja –pozwolenie na wytwarzanie odpadów

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość:Konopnica 121.

gmina: Rawa Maz.

7

Znak sprawy

OS.6220.5.2011.EL

8

Dokument wytworzył

BIOENERGY PROJECT Sp.zo.o.ul.Rajska 4/23,02-654 Warszawa

9

Data dokumentu

19.12.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

20.12.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

15.11.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-02-10 09:12

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

167/2011

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

Decyzja zatw.program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

4

Nazwa dokumentu

Decyzja zatw.program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Decyzja zatw.program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Maz., ul. Przemysłowa 4

gmina: Rawa Maz.

7

Znak sprawy

OS.6230.5.2011.EL

8

Dokument wytworzył

BONETTI Sp.zo.o.

Ul. Środkowa 2/4

03-430 Warszawa

9

Data dokumentu

28.12.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Dyr.Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

28.12.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

167/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

19.01.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-02-10 09:11
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-10 09:27


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

166/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Maz., ul. Piłsudskiego 6

gmina: Rawa Maz.

7

Znak sprawy

OS.6232.44.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

23.11.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

05.12.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

165/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

06.12.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-16 09:24

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

165/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Maz., ul. Piłsudskiego 6

gmina: Rawa Maz.

7

Znak sprawy

OS.6232.44.2011.EL

8

Dokument wytworzył

„ART-DOM” M.M.Zielińscy Sp. J.

Ul. Kasprzaka 3

91-078 Łódź

9

Data dokumentu

23.11.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

05.12.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

166/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

06.12.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-16 09:22


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

164/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Maz., ul. Mszczonowska 36

gmina: Rawa Maz.

7

Znak sprawy

OS.6232.43.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

15.11.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

28.11.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

153/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

29.11.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-16 09:21

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

153/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Maz., ul. Mszczonowska 36

gmina: Rawa Maz.

7

Znak sprawy

OS.6232.43.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Siódemka S.A.

ul. Matuszewska 14

03-876 Warszawa

9

Data dokumentu

15.11.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

28.11.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

29.11.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-13 09:47

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

151/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Maz., ul. Przemysłowa 4

gmina: Rawa Maz.

7

Znak sprawy

OS.6232.42.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Bonetti Sp.zo.o.

ul. Środkowa 2/4

03-430 Warszawa

9

Data dokumentu

17.11.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

17.11.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

152/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

18.11.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

 

 


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

152/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Maz., ul. Przemysłowa 4

gmina: Rawa Maz.

7

Znak sprawy

OS.6232.42.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

17.11.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

17.11.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

151/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

18.11.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-13 09:45

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

149/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Maz., ul. Konstytucji 3-Maja 2

gmina: Rawa Maz.

7

Znak sprawy

OS.6232.41.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

ul. Żniwna 5

62-025 Kostrzyn

9

Data dokumentu

21.10.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

27.10.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

150/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

28.10.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

 

 

 

 


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

150/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Maz., ul. Konstytucji 3-Maja 2

gmina: Rawa Maz.

7

Znak sprawy

OS.6232.41.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

21.10.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

27.10.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

149/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

28.10.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-13 09:43

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

147/11

2

Rodzaj dokumentu

Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

3

Temat dokumentu

Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

4

Nazwa dokumentu

Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Maz., ul. Mszczonowska 36

gmina: Rawa Maz.

7

Znak sprawy

OS.6230.1.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

19.01.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

21.01.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

112/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

22.01.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-13 09:40

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

145/11

2

Rodzaj dokumentu

Zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów

3

Temat dokumentu

Zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów

4

Nazwa dokumentu

Zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Sierzchowy

gmina: Cielądz

7

Znak sprawy

OS.6233.19.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Jerzy Goszkiewicz,
Zubki Duże 39,
97-216 Czerniewice

9

Data dokumentu

10.10.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

11.10.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

146/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

12.10.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

 

 

 

 

 

 


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

146/11

2

Rodzaj dokumentu

Zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów

3

Temat dokumentu

Zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów

4

Nazwa dokumentu

Zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Sierzchowy

gmina: Cielądz

7

Znak sprawy

OS.6233.19.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

10.10.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

11.10.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

145/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

12.10.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-13 09:38

 

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

144/11

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

Ochrona kopalin

4

Nazwa dokumentu

Koncesja

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie kruszywa naturalnego

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Miasto Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6522.11.2011.IM

8

Dokument wytworzył

Insp. Iwona Michalak

9

Data dokumentu

11.10.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

11.10.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

12.10.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-02 09:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-02 09:35

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

143/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

Ochrona wód

4

Nazwa dokumentu

Wniosek

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Grzymkowice

gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6341.2.18.2011.IM

8

Dokument wytworzył

Marek Kociszewski

9

Data dokumentu

09.11.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

17.11.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

…………/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

18.11.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-01 15:35

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

142/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

Ochrona wód

4

Nazwa dokumentu

Wniosek

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Niemirowice

gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6341.2.17.2011.IM

8

Dokument wytworzył

Hanna i Krzysztof Kowalewscy

9

Data dokumentu

09.11.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

16.11.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

………………/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

17.11.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

- 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-01 15:34


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

141/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

Ochrona wód

4

Nazwa dokumentu

Wniosek

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Żurawia

gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6341.2.15.2011.IM

8

Dokument wytworzył

„Geostar” Wojciech Dulęba

9

Data dokumentu

14.09.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

27.09.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

 

28.09.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-01 15:32

 

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

140/11

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

Ochrona wód

4

Nazwa dokumentu

Pozwolenie wodnoprawne

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Krukówka

gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6341.2.14.2011.IM

8

Dokument wytworzył

Insp. Iwona Michalak

9

Data dokumentu

10.11.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

10.11.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

139/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

14.11.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-01 15:31

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

139/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

Ochrona wód

4

Nazwa dokumentu

Wniosek

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Krukówka

gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6341.2.14.2011.IM

8

Dokument wytworzył

Sylwester Dobrosz

9

Data dokumentu

12.09.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

12.09.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

140/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

13.09.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

- 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-01 15:30

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

138/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

Ochrona wód

4

Nazwa dokumentu

Wniosek

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Grzymkowice

gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6341.2.11.2011.IM

8

Dokument wytworzył

Marek Kociszewski

9

Data dokumentu

20.07.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

27.07.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

28.07.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-01 15:28

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

137/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

Ochrona wód

4

Nazwa dokumentu

Wniosek

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Niemirowice

gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6341.2.10.2011.IM

8

Dokument wytworzył

Hanna i Krzysztof  Kowalewscy

9

Data dokumentu

20.07.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

25.07.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

26.07.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

- 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-01 15:27

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

136/11

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

Ochrona wód

4

Nazwa dokumentu

Pozwolenie wodnoprawne

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Konopnica

gmina: Rawa Maz.

7

Znak sprawy

OS.6341.2.9.2011.IM

8

Dokument wytworzył

Insp. Iwona Michalak

9

Data dokumentu

26.09.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

26.09.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

135/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

26.10.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

- 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-01 15:26

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

135/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

Ochrona wód

4

Nazwa dokumentu

Wniosek

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Konopnica

gmina: Rawa Maz.

7

Znak sprawy

OS.6341.2.9.2011.IM

8

Dokument wytworzył

Erbedim Sp. z o.o.

9

Data dokumentu

21.07.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

21.07.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

136/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

 

22.07.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-01 15:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-01 15:24

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

134/11

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

Ochrona wód

4

Nazwa dokumentu

Pozwolenie wodnoprawne

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Szwejki Małe

gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6341.2.7.2011.IM

8

Dokument wytworzył

Insp. Iwona Michalak

9

Data dokumentu

15.07.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

15.07.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

133/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

18.07.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-01 15:22

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

133/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

Ochrona wód

4

Nazwa dokumentu

Wniosek

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Szwejki Małe

gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6341.2.7.2011.IM

8

Dokument wytworzył

Adam Biernacki

9

Data dokumentu

27.04.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

03.06.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

134/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

06.06.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-01 15:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-01 15:21

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

131/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.40.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Tesco Polska Sp.zo.o.

ul. Kapelanaka 56

30-347 Kraków

9

Data dokumentu

23.09.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

30.09.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

132/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

03.10.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

132/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.40.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

18.10.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

18.10.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

131/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

18.10.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-13 09:26
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-16 09:27

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

129/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.39.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Wojciech Świetlik,

P.H.U. „STANLEY”

ul. Reymonta 11
96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

23.09.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

23.09.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

130/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

24.09.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

 

 

 

 

 

 


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

130/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.39.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

24.10.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

24.10.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

129/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

25.10.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-13 09:36

 

 


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

128/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.

3

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: zbieranie – Rawa Mazowiecka, dz. nr 481/2;

gmina: Rawa Mazowiecka

transport – cały kraj

7

Znak sprawy

OS.6233.17.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

11.10.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

11.10.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

127/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

11.10.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-11-09 09:35
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-09 13:50

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

127/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.

3

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: zbieranie – Rawa Mazowiecka, dz. nr 481/2;

gmina: Rawa Mazowiecka

transport – cały kraj

7

Znak sprawy

OS.6233.17.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Wojciech Stankiewicz

P.H.U. „STANPOL”

ul. Jeżowska 6

96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

26.09.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

27.09.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

128/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

28.09.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

 

 

 

 

 

 


 

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-13 09:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-10 09:33

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

125/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów.

3

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów.

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: odzysk - Sierzchowy;

gmina: Cielądz

 

7

Znak sprawy

OS.6233.15.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Łukasz Goszkiewicz „Kruszmaks”

Kanice 5

96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

10.08.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

11.08.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

126/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

12.08.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

 

 

 

 

 

 


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

126/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów.

3

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów.

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: odzysk - Sierzchowy;

gmina: Cielądz

 

7

Znak sprawy

OS.6233.15.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

30.08.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

30.08.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

125/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

30.08.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-12-13 09:30

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

114/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami

3

Temat dokumentu

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6230.3.2.2011.EL

8

Dokument wytworzył

„Centrum Medyczno-Stomatologiczne Gadent”, ul. Konstytucji 3 Maja 26,
96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

20.05.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

20.05.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

21.05.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:56
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-09 09:49

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

113/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami

3

Temat dokumentu

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6230.2.2.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Gadent” Sp.zo.o., ul. Kościuszki 1,
 96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

17.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

17.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

18.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:55

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

112/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami

3

Temat dokumentu

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6230.2.1.2011.EL

8

Dokument wytworzył

TT-Thermo King Sp.zo.o.,

Wypędy 9A, 05-090 Raszyn

9

Data dokumentu

08.02.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

08.02.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

09.02.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:54


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

111/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

3

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: odzysk - powiat rawski; zbieranie - Stara Wojska

gmina: Rawa Mazowiecka

transport - cały kraj

7

Znak sprawy

OS.6233.8.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

02.05.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

02.05.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

110/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

02.05.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:53

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

110/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

3

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: odzysk - powiat rawski; zbieranie - Stara Wojska

gmina: Rawa Mazowiecka

transport - cały kraj

7

Znak sprawy

OS.6233.8.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Tomasz Machnicki,
Firma Handlowo-Usługowa EKO-TOM, ul. Kochanowskiego 7,
96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

30.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

30.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

111/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

31.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

 

 

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:51

 


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

109/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

3

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: odzysk - powiat rawski; zbieranie - Stara Wojska

gmina: Rawa Mazowiecka

transport - cały kraj

7

Znak sprawy

OS.6233.7.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

04.05.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

04.05.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

108/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

04.05.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:47

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

108/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

3

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: odzysk - powiat rawski; zbieranie - Stara Wojska

gmina: Rawa Mazowiecka

transport - cały kraj

7

Znak sprawy

OS.6233.7.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Anna Stanisławczyk, EKOSTAN,
ul. Zwolińskiego 1A/53,
96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

23.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

23.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

109/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

24.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:46

 

 


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

107/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

3

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: odzysk - powiat rawski; zbieranie - Stara Wojska

gmina: Rawa Mazowiecka

transport - cały kraj

7

Znak sprawy

OS.6233.6.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

15.06.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

15.06.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

106/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

15.06.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:45

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

106/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

3

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: odzysk - powiat rawski; zbieranie - Stara Wojska

gmina: Rawa Mazowiecka

transport - cały kraj

7

Znak sprawy

OS.6233.6.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Michał Gawroński – pełnomocnik,, Złomrex Metal Sp.zo.o., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj

9

Data dokumentu

08.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

08.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

107/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

09.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:44

 


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

105/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

3

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: odzysk - powiat rawski; zbieranie - Stara Wojska

gmina: Rawa Mazowiecka

transport - cały kraj

7

Znak sprawy

OS.6233.1.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

16.05.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

16.05.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

104/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

16.05.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:43

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

104/11

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

3

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: odzysk - powiat rawski; zbieranie - Stara Wojska

gmina: Rawa Mazowiecka

transport - cały kraj

7

Znak sprawy

OS.6233.1.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Zygmunt Lechowski, Kopalnia Piasku Lech-Pol, ul. Ogrodowa 22,
96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

17.01.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

17.01.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

105/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

18.01.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:42


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

103/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.37.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

13.06.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

13.06.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

102/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

13.06.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

 

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:41

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

102/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.37.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Pan Michał Gawroński-pełnomocnik, ZŁOMREX METAL Sp.zo.o., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj

9

Data dokumentu

10.06.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

10.06.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

103/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

11.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:40


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

101/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.36.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

10.05.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

10.05.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

100/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

10.05.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:39

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

100/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.36.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Ryszard Kądziela, Gabinet Lekarski, ul. Jana Sobieskiego 97,
 96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

12.04.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

12.04.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

101/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

13.04.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:39


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

99/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.33.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

19.04.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

19.04.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

98/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

19.04.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:38

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

98/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.33.2011.EL

8

Dokument wytworzył

N.Z.O.Z. NEK-MED. S.C.,
Nek Noori i Agnieszka Korzeniowska, ul. Armii Krajowej 2,
 96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

07.04.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

07.04.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

99/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

08.04.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:37


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

97/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Annosław

gmina: Regnów

7

Znak sprawy

OS.6232.32.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

10.05.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

10.05.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

96/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

10.05.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

 

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:36

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

96/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Annosław

gmina: Regnów

7

Znak sprawy

OS.6232.32.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Przysmak” S.C.,
J.M.C. Gwiazdowicz,
Annosław 14, 96-232 Regnów

9

Data dokumentu

10.05.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

10.05.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

97/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

11.05.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:35

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

95/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.31.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Aldona Chmielewska, ul. Polna 37,
96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

16.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

16.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

81/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

17.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:35


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

94/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.30.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

12.04.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

12.04.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

93/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

12.04.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:33

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

93/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.30.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Anna Bakalarska, Usługi Kosmetyczne, ul. Tomaszowska 26A,
96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

06.04.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

06.04.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

94/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

07.04.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:32

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

92/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.29.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Adam Wolański, Pracownia tech. Dent., ul. Kochanowskiego 43,
96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

15.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

15.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

16.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:31

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

91/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Biała Rawska

gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6232.28.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Beata Gortatowicz, Gabinet Dentystyczny, Pl. Wolności 39,
96-230 Biała Rawska

9

Data dokumentu

17.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

17.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

18.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:30


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

90/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.27.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

31.03.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

31.03.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

89/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

31.01.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:29

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

89/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.27.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Lech Badek, Gabinet Lekarski L. Badek, ul. Kościuszki 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

15.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

15.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

90/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

16.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:28


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

88/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.26.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

08.04.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

08.04.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

87/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

08.04.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:27

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

87/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.26.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Małgorzata Wolańska, Gabinet Laryngologiczny, AL. Konstytucji 3-go Maja 18, 96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

15.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

15.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

88/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

16.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:27


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

86/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.25.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

06.04.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

06.04.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

85/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

06.04.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:26

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

85/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.25.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Sylwia Michalska, Gabinet Stomatologiczny, ul. Tomaszowska 19A, 96-200 Rawa  Mazowiecka

9

Data dokumentu

14.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

14.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

86/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

15.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:25


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

84/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.24.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

08.04.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

08.04.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

83/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

08.04.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:24

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

83/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.24.2011.EL

8

Dokument wytworzył

J. Wasilewski, T. Starczewski, M. Patury, J. Paroń, Przychodnia dla Zwierząt S.C., ul. Mszczonowska 10,
96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

14.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

14.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

84/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

15.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

 

 

 

 

 

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:23


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

82/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Sadkowice

gmina: Sadkowice

7

Znak sprawy

OS.6232.23.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

29.03.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

29.03.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

81/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

29.03.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:22

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

81/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Sadkowice

gmina: Sadkowice

7

Znak sprawy

OS.6232.23.2011.EL

8

Dokument wytworzył

„LANCET” Gabinet dla Zwierząt, Lek. wet. Włodzimierz Jurkowski, Sadkowice 39, 96-206 Sadkowice

9

Data dokumentu

09.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

09.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

82/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

10.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:21


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

80/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Lubania

gmina: Lubania

7

Znak sprawy

OS.6232.22.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

08.04.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

08.04.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

79/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

08.04.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:21

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

79/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Lubania

gmina: Lubania

7

Znak sprawy

OS.6232.22.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Gabinet Weterynaryjny, Lek. Wet. Mirosław Charążka, Lubania93, 96-208 Lubania

9

Data dokumentu

14.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

14.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

80/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

15.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:20


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

78/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Biała Rawska

gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6232.21.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

08.04.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

08.04.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

77/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

08.04.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

 

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:19

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

77/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Biała Rawska

gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6232.21.2011.EL

8

Dokument wytworzył

W. Grudniewski, J. Jakubiak, Przychodnia dla Zwierząt S.C., ul.15 Grudnia 13, 96-230 Biała Rawska

9

Data dokumentu

14.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

14.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

78/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

15.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:18


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

76/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.18.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

29.03.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

29.03.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

75/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

29.03.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:17

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

75/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.18.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Magdadent Stomatologia,
Magdalena Szczepańska,
Al. Konstytucji 3-go Maja 11,
96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

10.03.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

10.03.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

76/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

11.03.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

 

 

 

 

 

 

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:16


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

59/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.16.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

13.04.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

13.04.2011r

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

58/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

13.04.2011r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:13

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

58/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.16.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Marek Grochal, Centrum Porad Położniczo-Ginekologicznych „DIANA”, Al. Konstytucji 3-go Maja 18,
96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

12.04.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

12.04.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

59/11

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

13.04.2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-06-30 11:12


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

57/11

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami).

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

miejscowość: Rawa Mazowiecka

gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.14.2011.EL

8

Dokument wytworzył

Podinsp. Ewelina Lerka

9

Data dokumentu

13.04.2011r

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11