Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Uchwały z 2010 roku

1.
Uchwała nr 238/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.10.02.2010r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z mieszkań chronionych.

plik do pobrania Uchwała 238/2010 w załączeniu do uchwały Regulamin korzystania z mieszkań chronionych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-02-11 11:50
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-18 09:42
2.
Uchwała nr 239/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.04.03.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu. 
 
plik do pobrania Uchwała 239/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-08 11:37
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-08 11:57

3.

Uchwała nr 240/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.04.03.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu.
 
plik do pobrania Uchwała 240/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-08 11:48
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-19 09:36
4.
Uchwała nr 241/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.04.03.2010r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności Kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w którym zamawiajacym jest Powiat Rawski.
 
plik do pobrania Uchwała 241/2010  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-08 11:52
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-08 11:56
5.
Uchwała nr 242/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.17.03.2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
 
 
plik do pobrania Uchwała 242/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-19 09:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-19 09:30
6.
Uchwała nr 243/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.17.03.2010r. w sprawie przyjęcia darowizny w obrębie wsi Stara Wieś gm.Biała Rawska z pzeznaczeniem pod budowę skrzyżowania dróg powiatowych.
 
plik do pobrania Uchwała 243/2010

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-19 09:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 14:07
7.
Uchwała nr 244/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.31.03.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010r.

plik do pobrania Uchwała 244/2010 z załącznikiem

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-04 14:10
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-17 10:14
8.
Uchwała nr 245/2010  Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.15.04.2010r. w sprawie zatwierdzenia projektu Urząd bliższy społeczeństwu w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013 oraz udzieleniapełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji.
 
plik do pobrania Uchwała 245/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-04 14:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 14:36
9.
Uchwała nr 246/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.15.04.2010r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2010 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.
 
plik do pobrania Uchwała 246/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-04 14:32
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 16:14
10.
Uchwała nr 247/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.23.04.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia projektu Mój szef to ja w ramach Działania 6.2 realizowanego w ramach POKL 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakreie jego realizacji.
 
plik do pobrania Uchwała 247/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-04 14:39
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 16:04
11.
Uchwała nr 248/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.23.04.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizacje projektu.
 
plik do pobrania Uchwała 248/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-04 16:08
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 16:08
12.
Uchwała nr 249/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.23.04.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu.
 
plik do pobrania Uchwała 249/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-04 16:11
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-05 09:18
13.
Uchwała nr 250/2010  Zarządu Powiatu Rawskiego dn.23.04.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.

plik do pobrania Uchwała 250/2010 z załącznikiem

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-25 13:43
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-14 13:46
14.
Uchwała nr 251/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.18.05.2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącej własność powiatu rawskiego.

plik do pobrania Uchwała 251/2010 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-25 13:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-25 13:49
15.
Uchwała nr 252/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.18.05.2010r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Rawskiego.
 
plik do pobrania Uchwała 252/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-07 09:15
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-07 09:16
16.
Uchwała nr 253/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.31.05.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.

plik do pobrania Uchwała 253/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-10 09:43
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-10 09:45

17.

Uchwała nr 254/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.09.06.2010r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.
 
plik do pobrania Uchwała 254/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-11 10:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-11 10:07
18.
Uchwała nr 255/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.09.06.2010r. w sprawie deklaracji wynajęcia powierzchni terenu i dachów obiektów należących do powiatu rawskiego w celu instalacji małej elektrowni fotowoltanicznej.
 
plik do pobrania Uchwała 255/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-14 13:47
19.
Uchwała nr 256/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.16.06.2010r.  wyrażenia zgody  na wykorzystywanie środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia  warszatatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie.

plik do pobrania Uchwała 256/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-18 09:34
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-04 14:47
20.
Uchwała nr 257/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.17.06.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku
o dofinansowanie oraz realizację projektu.

plik do pobrania Uchwała 257/2010

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-18 09:40
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-30 14:56
21.
Uchwała nr 258/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.25.06.2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
plik do pobrania Uchwała 258/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-30 14:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:40
22.
Uchwała nr 259/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.25.06.2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
plik do pobrania Uchwała 259/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-30 14:55
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:25
23.
Uchwała nr 260/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.25.06.2010r
. w sprawie powołania  komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
plik do pobrania Uchwała 260/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-30 14:57
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:26
24.
Uchwała nr 261/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.25.06.2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

plik do pobrania Uchwała 261/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-30 15:02
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:27
25.
Uchwała nr 262/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.25.06.2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
plik do pobrania Uchwała 262/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-30 15:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:27

26.
Uchwała nr 263/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.25.06.2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
plik do pobrania Uchwała 263/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-30 15:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:28
27.
Uchwała nr 264/2010 Zarządu Powiatu   z dn.25.06.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010r.

plik do pobrania Uchwała 264/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-01 12:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:28

28.

Uchwała nr 264A/2010 Zarządu Powiatu  z dn.25.062010r. w sprawie zmian w budżecie 2010roku.

plik do pobrania Uchwała 264A/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-01 12:10
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:28
29.
Uchwała nr 265/2010 Zarządu Powiatu z dn.08.07.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010r.
 
plik do pobrania Uchwała 265/2010

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-01 12:13
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:29
30.
Uchwała nr 266/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.08.07.2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-16 11:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:29
31.
Uchwała nr 267/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.08.07.2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
plik do pobrania  Uchwała 267/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-16 11:13
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:30
32.
Uchwała nr 268/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.08.07.2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
plik do pobrania   Uchwała 268/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-16 11:15
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:31

33.
Uchwała nr 269/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.08.07.2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

plik do pobrania Uchwała 269/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-16 11:18
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:31

34.
Uchwała nr 270/2010 Zarządu Powiatu z dn.14.07.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.

plik do pobrania Uchwała 270/2010 z załącznikiem

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-16 11:21
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:32


35.
Uchwała nr 271/2010 Zarządu Powiatu z dn.23.07.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu.
 
plik do pobrania Uchwała 271/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-08-10 12:36
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:32
36.
Uchwała nr 272/2010 Zarządu Powiatu z dn.23.07.2010r. w sprawie udzielenia pożyczki  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  w Rawie Mazowieckiej.
 
plik do pobrania Uchwała 272/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-08-10 12:36
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:33
37.
Uchwała nr 273/2010 Zarządu Powiatu z dn.10.08.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010r.z załącznikiem.
 
plik do pobrania Uchwała 273/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-08-30 12:28
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:33
38.
Uchwała nr 274/2010 Zarządu Powiatu z dn.27.08.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010r.

plik do pobrania Uchwała 274/2010 z załącznikiem

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-01 12:17
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:34
39.
Uchwała nr 275/2010 Zarządu Powiatu z dn.27.08.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu.
 
plik do pobrania Uchwała 275/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-10 11:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:34
40.
Uchwała nr 276/2010 Zarządu Powiatu  z dn.27.08.2010r. w sprawie przeprowdzenia kontroli w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz upoważnienia dla przeprowadzających kontrolę.
 
plik do pobrania Uchwała 276/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-10 11:10
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:35
41.
Uchwała nr 277/2010 Zarządu Powiatu z dn.27.08.2010r. w sprawie minimalnych stawek czynszu na lokale użytkowe w budynkach powiatu rawskiego.

plik do pobrania Uchwała 277/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-10 11:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:38
42.
Uchwała Zarządu Powiatu  nr 278/2010 z dn.07.09.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010r.


plik do pobrania Uchwała 278/2010 z załącznikiem

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-10 11:14
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:39
43.
Uchwała nr 279/2010 Zarządu Powiatu   dn.07.09.2010r. w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii drogi gminnej znajdującej się na działkach nr  ew.367 i 373  w gm.Cielądz.
 
plik do pobrania Uchwała 279/2010 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-21 10:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:40
44.
Uchwała nr 280/2010 Zarządu Powiatu z dn.07.09.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
plik do pobrania Uchwała 280/2010 wraz z załącznikiem -Regulamin przeprowadzenia  przetargu

pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego oraz

sprzętu i aparatury SP ZOZ.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-10 11:16
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:4145.
Uchwała nr 281/2010 Zarządu Powiatu dn.17.09.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku

plik do pobrania Uchwała 281/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-21 10:14
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:41
46.
Uchwała nr 282/2010  Zarządu Powiatu z dn.20.09.2010r. w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii drogi gminnej nr 113152E Regnów-Podskarbice Królewskie gm.Regnów.
 
plik do pobrania Uchwała 282/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-21 10:17
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:42
47.
Uchwała nr 283/2010 Zarzadu Powiatu z dn.20.09.2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek położonych w gm.Cielądz.

plik do pobrania Uchwała 283/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-10-04 14:40
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:42
48.
Uchwała nr 284/2010 Zarządu Powiatu z dn.28.09.2010r. w sprawie powołania Komisji do zaproponowania nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Rawski.

plik do pobrania Uchwała 284/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-10-04 14:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:43
49.
Uchwała nr 285/2010 Zarządu Powiatu z dn.28.09.2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własnosci infrastruktury  technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolei Dojazdowej .

 plik do pobrania Uchwała 285/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-10-04 14:52
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:43
50.
Uchwała nr 286/2010 Zarządu Powiatu z dn.04.10.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.
 
plik do pobrania Uchwała 286/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-10-12 09:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:44
51.
Uchwała nr 287/2010  Zarządu Powiatu z dn.04.10.2010r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej oraz stałych składów komisji przetargowych dla prowadzenia postępowań, w których Zamawiającym jest Powiat Rawski.
 
plik do pobrania Uchwała 287/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-10-12 10:03
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:44
52.
Uchwała nr 289/2010 Zarządu Powiatu z dn.12.10.2010r. w sprawie zmian w budżecie.

plik do pobrania Uchwała 289/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 10:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:45
53.
Uchwała nr 290/2010 Zarządu Powiatu z  dn.12.10.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu.

plik do pobrania Uchwała 290/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 11:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:45
54.
Uchwała nr 291/2010 Zarządu Powiatu z dn.12.10.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu.

plik do pobrania  Uchwała 291/2010

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 12:36
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:46
55.
Uchwała nr 292/2010 Zarządu Powiatu z dn.19.10.2010r. w sprawie zmian  w budżecie 2010 roku.

plik do pobrania Uchwała 292/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 12:40
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:46
56.
Uchwała nr 293/2010 Zarządu Powiatu z dn.26.10.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.

plik do pobrania Uchwała 293/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 12:42
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:47
57.
Uchwała nr 294/2010 Zarządu Powiatu z dn.29.10.2010r. w sprawie zmian budżecie 2010 roku.
 
plik do pobrania Uchwała 294/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 12:38
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:47
58.
Uchwała nr 295/2010 Zarządu Powiatu z dn.09.11.2010r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej.

plik do pobrania Uchwała 295/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 12:45
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-15 09:48
59.
Uchwała nr 296/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.09.11.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.

plik do pobrania Uchwała 296/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-12-17 13:01
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-03 09:48
60.
Uchwała nr 297/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.23.11.2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

plik do pobrania Uchwała 297/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-12-17 13:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-03 09:48
61.
Uchwała nr 298/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.23.11.2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

plik do pobrania Uchwała 298/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-12-17 13:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-03 09:49
62.
Uchwała nr 299/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.23.11.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.

plik do pobrania Uchwała 299/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-12-17 13:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-03 09:49
63.
Uchwała nr 300/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.30.11.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.

plik do pobrania Uchwała 300/2010

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-12-17 13:13
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-03 09:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7294
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-05-20 12:26:28