Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

95/12

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Biała Rawska

Gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

SAB.II.6232.18.2012.AL

8

Dokument wytworzył

Insp. Aneta Libera

9

Data dokumentu

15.01.2013 r.

10

Dokument zatwierdził

Z-ca dyr. Iwona Michalak

11

Data zatwierdzenia dokumentu

15.01.2013r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

94/12

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

16.01.2013 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2013-09-06 14:14

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

94/12

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Biała Rawska

Gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

SAB.II.6232.18.2012.AL

8

Dokument wytworzył

Ybbstaler Fruit Polska Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 31

22-100 Chełm

9

Data dokumentu

12.12.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

18.12.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

95/12

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

19.12.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2013-09-06 14:13

 

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

93/12

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Wałowice

Gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

SAB.II.6232.17.2012.AL

8

Dokument wytworzył

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy

Janusz Chylak

ul. Tomaszowska 4

96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

04.12.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

04.12.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

05.12.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2013-09-06 14:11

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

92/12

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Biała Rawska

Gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

SAB.II.6232.16.2012.AL

8

Dokument wytworzył

Ybbstaler Fruit Polska Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 31

22-100 Chełm

9

Data dokumentu

21.11.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

22.11.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

23.11.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2013-09-06 14:08

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

91/12

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Biała Rawska

Gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6232.15.2012.AL

8

Dokument wytworzył

„JUDYTA” EWA FIGAT

Ul. Reymonta 16

96-100 Skierniewice

9

Data dokumentu

01.10.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

08.10.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

09.10.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2013-09-06 14:04

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

90/12

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Rawa Mazowiecka

Gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.14.2012.IM

8

Dokument wytworzył

RABEN POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Poznańska 71

62-023 Gądki

9

Data dokumentu

22.08.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

22.08.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

23.08.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2013-09-06 14:02

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

89/12

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Biała Rawska

Gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6232.13.2012.IM

8

Dokument wytworzył

Insp. Iwona Michalak

9

Data dokumentu

06.09.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

06.09.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

88/12

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

07.09.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2013-09-06 13:38

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

88/12

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Biała Rawska

Gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6232.13.2012.IM

8

Dokument wytworzył

MAKOWSCY S.J. Zakład Termotechniczny

„ELCAL-BIAŁA RAWSKA”

Ul. Przemysłowa 5

96-230 Biała Rawska

9

Data dokumentu

25.07.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

25.07.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

89/12

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

26.07.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

-

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2013-09-06 13:37

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

61/12

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

Decyzja zatw.program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

4

Nazwa dokumentu

Decyzja zatw.program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Decyzja zatw.program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Rawa Mazowiecka

Gmina: Rawa Mazwiecka

7

Znak sprawy

OS.6230.5.2012.IM

8

Dokument wytworzył

Insp. Iwona Michalak

9

Data dokumentu

12.07.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

12.07.2012 r..

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

60/12

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

27.07.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-08-21 13:01

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

60/12

2

Rodzaj dokumentu

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

3

Temat dokumentu

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

4

Nazwa dokumentu

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Rawa Mazowiecka

Gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6230.5.2012.IM

8

Dokument wytworzył

Centrum Medyczno-Stomatologiczne „GADENT”

Gabriela Sobolewska-Nałęcz

ul. Konstytucji 3 Maja 26

96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

18.05.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

18.05.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

61/12

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

21.05.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-08-21 13:00

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

59/12

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

Decyzja zatw.program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

4

Nazwa dokumentu

Decyzja zatw.program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Decyzja zatw.program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Biała Rawska

Gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6230.3.2012.IM

8

Dokument wytworzył

Insp. Iwona Michalak

9

Data dokumentu

20.06.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

20.06.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

58/12

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

06.07.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-08-21 12:58

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

58/12

2

Rodzaj dokumentu

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

3

Temat dokumentu

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

4

Nazwa dokumentu

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Biała Rawska

Gmina: Biała Rawska

7

Znak sprawy

OS.6230.3.2012.IM

8

Dokument wytworzył

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

ul. Przemysłowa 7

96-230 Biała Rawska

9

Data dokumentu

12.04.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

16.04.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

59/12

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

17.04.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-08-21 12:57


 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

57/12

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Rawa Mazowiecka

Gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.12.2012.IM

8

Dokument wytworzył

Insp. Iwona Michalak

9

Data dokumentu

18.07.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

18.07.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

56/12

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

19.07.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-08-21 12:55

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

56/12

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Rawa Mazowiecka

Gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.12.2012.IM

8

Dokument wytworzył

PARTNERS Sp. z o.o.

Oddział w Rawie Mazowieckiej
ul. Mszczonowska 36
96-200 Rawa Mazowiecka

9

Data dokumentu

19.06.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Starosta Rawski

11

Data zatwierdzenia dokumentu

19.06.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,

tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

57/12

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

20.06.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-08-21 12:53

 

Lp.

K a r t a    i n f o r m a c y j n a

1

Nr karty/rok

55/12

2

Rodzaj dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

3

Temat dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

4

Nazwa dokumentu

Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Inne (gospodarka odpadami)

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju

Miejscowość: Rawa Mazowiecka

Gmina: Rawa Mazowiecka

7

Znak sprawy

OS.6232.11.2012.IM

8

Dokument wytworzył

Insp. Iwona Michalak

9

Data dokumentu

29.06.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Dyr. Anna Ostalska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

29.06.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,

Tel. 046/814-38-71

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

-

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

50/12

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

02.07.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-08-21 12:50
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-21 12:51
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
50/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Gmina: Rawa Mazowiecka
7
Znak sprawy
OS.6232.11.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka
9
Data dokumentu
30.05.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Starosta Rawski
11
Data zatwierdzenia dokumentu
30.05.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
-
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
31.05.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
18
Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 10:08

 
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
49/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Huta Wałowska
Gmina: Rawa Mazowiecka
7
Znak sprawy
OS.6232.10.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Insp. Iwona Michalak
9
Data dokumentu
13.06.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Dyr. Anna Ostalska
11
Data zatwierdzenia dokumentu
13.06.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
48/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
14.06.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 10:07
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
48/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Huta Wałowska
Gmina: Rawa Mazowiecka
7
Znak sprawy
OS.6232.10.2012.IM
8
Dokument wytworzył
„WEŁNOMARK” Ireneusz Markiewicz
ul. Huta Wałowska 21
96-200 Rawa Mazowiecka
9
Data dokumentu
30.04.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Starosta Rawski
11
Data zatwierdzenia dokumentu
04.05.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
49/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
07.05.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
18
Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 10:05
 
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
47/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Gmina: Rawa Mazowiecka
7
Znak sprawy
OS.6232.9.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Insp. Iwona Michalak
9
Data dokumentu
25.05.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Dyr. Anna Ostalska
11
Data zatwierdzenia dokumentu
25.05.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
46/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
28.05.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 10:04
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
46/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Gmina: Rawa Mazowiecka
7
Znak sprawy
OS.6232.9.2012.IM
8
Dokument wytworzył
MGL Sp. z o.o.
ul. Opoczyńska 16
96-200 Rawa Mazowiecka
9
Data dokumentu
24.04.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Starosta Rawski
11
Data zatwierdzenia dokumentu
26.04.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
47/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
27.04.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
18
Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 10:03
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-20 10:03

 
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
45/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Biała Rawska
Gmina: Biała Rawska
7
Znak sprawy
OS.6232.8.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Insp. Iwona Michalak
9
Data dokumentu
14.05.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Dyr. Anna Ostalska
11
Data zatwierdzenia dokumentu
14.05.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
44/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
15.05.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 10:01
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-20 10:01
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
44/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Biała Rawska
Gmina: Biała Rawska
7
Znak sprawy
OS.6232.8.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Białej Rawskiej, ul. Przemysłowa 7,
96-230 Biała Rawska
9
Data dokumentu
12.04.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Starosta Rawski
11
Data zatwierdzenia dokumentu
16.04.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
45/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
17.04.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
18
Uwagi
-

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-20 10:00
 

 
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
43/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka ;
Biała Rawska
Gmina: Rawa Mazowiecka;
Biała Rawska
7
Znak sprawy
OS.6232.7.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Insp. Iwona Michalak
9
Data dokumentu
04.05.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Dyr. Anna Ostalska
11
Data zatwierdzenia dokumentu
04.05.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
42/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
07.05.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:57
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-20 09:58
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
42/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka ;
Biała Rawska
Gmina: Rawa Mazowiecka;
Biała Rawska
7
Znak sprawy
OS.6232.7.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Zdzisław Ruciński – pełnomocnik
ORLEN Eko Sp. z o.o.
Regionalny Zespół Prewencji w Łodzi
ul. Naftowa 7/9 91-073 Łódź
9
Data dokumentu
04.04.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Starosta Rawski
11
Data zatwierdzenia dokumentu
05.04.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
43/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
06.04.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
18
Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:51
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-20 09:53
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
41/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Biała Rawska,
Gmina: Biała Rawska
7
Znak sprawy
OS.6232.6.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Insp. Iwona Michalak
9
Data dokumentu
07.05.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Dyr. Anna Ostalska
11
Data zatwierdzenia dokumentu
07.05.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
40/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
08.05.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:50

 

Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
40/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Biała Rawska,
Gmina: Biała Rawska
7
Znak sprawy
OS.6232.6.2012.IM
8
Dokument wytworzył
„WIATR-BUD” Regina Wiatr,
ul. Kościuszki 23, 96-230 Biała Rawska
9
Data dokumentu
26.03.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Starosta Rawski
11
Data zatwierdzenia dokumentu
02.04.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
41/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
03.04.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
18
Uwagi
 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:48
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
39/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Urząd Gminy Cielądz
7
Znak sprawy
OS.6232.5.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Insp. Iwona Michalak
9
Data dokumentu
24.04.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Dyr. Anna Ostalska
11
Data zatwierdzenia dokumentu
24.04.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
38/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
25.04.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:41
 

 

Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
38/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Urząd Gminy Cielądz
7
Znak sprawy
OS.6232.5.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Wójt Gminy Cielądz
9
Data dokumentu
09.03.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Starosta Rawski
11
Data zatwierdzenia dokumentu
13.03.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
39/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
14.03.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
18
Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:40

 
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
37/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Gmina: Rawa Mazowiecka
7
Znak sprawy
OS.6232.4.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Insp. Iwona Michalak
9
Data dokumentu
13.03.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Dyr. Anna Ostalska
11
Data zatwierdzenia dokumentu
13.03.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
36/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
14.03.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:38
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
36/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Gmina: Rawa Mazowiecka
7
Znak sprawy
OS.6232.4.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Inga Leśnikowska-Matysiak
„Praktyka Lekarska
Inga Leśnikowska-Matysiak”,
Al. Konstytucji 3 Maja 15/40,
96-200 Rawa Mazowiecka
9
Data dokumentu
01.03.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Starosta Rawski
11
Data zatwierdzenia dokumentu
09.03.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
37/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
12.03.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
18
Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:36

 

Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
35/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Gmina: Rawa Mazowiecka
7
Znak sprawy
OS.6232.3.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Insp. Iwona Michalak
9
Data dokumentu
14.03.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Dyr. Anna Ostalska
11
Data zatwierdzenia dokumentu
14.03.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
34/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
15.03.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:34
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
34/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Gmina: Rawa Mazowiecka
7
Znak sprawy
OS.6232.3.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Monika Kaźmierczak
„Pediatria-Wizyty Domowe Specjalista Pediatra Monika Kaźmierczak”,
ul. Jana Sobieskiego 85,
96-200 Rawa Mazowiecka
9
Data dokumentu
01.03.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Starosta Rawski
11
Data zatwierdzenia dokumentu
01.03.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
35/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
02.03.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
18
Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:32
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-20 10:10

 
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
33/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Gmina: Rawa Mazowiecka
7
Znak sprawy
OS.6232.2.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Insp. Iwona Michalak
9
Data dokumentu
08.03.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Dyr. Anna Ostalska
11
Data zatwierdzenia dokumentu
08.03.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
32/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
09.03.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:29
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
32/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Gmina: Rawa Mazowiecka
7
Znak sprawy
OS.6232.2.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Sylwia Krzyżycka
Jeronimo Martins Dystrubucja S.A.
62-025 Kostrzyn, ul. Żniwna 5
9
Data dokumentu
06.02.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Starosta Rawski
11
Data zatwierdzenia dokumentu
09.02.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
33/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
10.02.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
18
Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:28

 
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
31/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Maz.
Gmina: Rawa Maz.
7
Znak sprawy
OS.6232.1.2012.EL
8
Dokument wytworzył
Insp. Iwona Michalak
9
Data dokumentu
15.03.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Dyr. Anna Ostalska
11
Data zatwierdzenia dokumentu
15.03.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
30/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
16.03.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:26
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
30/12
2
Rodzaj dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3
Temat dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4
Nazwa dokumentu
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Maz.
Gmina: Rawa Maz.
7
Znak sprawy
OS.6232.1.2012.EL
8
Dokument wytworzył
Krzysztof Stasiak, P.H.U. „ALADYN”, ul. Tomaszowska 85, 96-200 Rawa Mazowiecka
 
9
Data dokumentu
30.01.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Starosta Rawski
11
Data zatwierdzenia dokumentu
01.02.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
31/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
02.02.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
18
Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:22
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-20 09:22
 
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
29/12
2
Rodzaj dokumentu
Decyzja na transport odpadów.
3
Temat dokumentu
Decyzja na transport odpadów.
4
Nazwa dokumentu
Decyzja
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
miejscowość: transport – cały kraj
 
7
Znak sprawy
OS.6233.2.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Insp. Iwona Michalak
9
Data dokumentu
13.04.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Dyr. Anna Ostalska
11
Data zatwierdzenia dokumentu
13.04.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
tak
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
28/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
04.05.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:19
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-20 10:13
 

 

Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
28/12
2
Rodzaj dokumentu
Wniosek na transport odpadów.
3
Temat dokumentu
Wniosek na transport odpadów.
4
Nazwa dokumentu
Wniosek
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
miejscowość: transport – cały kraj
 
7
Znak sprawy
OS.6233.2.2012.IM
8
Dokument wytworzył
Zakład Usług Transportowych, ul. Cmentarna 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
9
Data dokumentu
06.02.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Starosta Rawski
11
Data zatwierdzenia dokumentu
13.02.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
29/12
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
14.02.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
18
Uwagi
 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:18
 
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
27/12
2
Rodzaj dokumentu
Wniosek na transport odpadów.
3
Temat dokumentu
Wniosek na transport odpadów.
4
Nazwa dokumentu
Wniosek
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Inne (gospodarka odpadami)
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
miejscowość: transport – cały kraj
gmina: Miasto Rawa Mazowiecka
7
Znak sprawy
OS.6233.1.2012.EL
8
Dokument wytworzył
Longina Lisicka P.H.P.U.T. „Agromal”, ul. Wałowska 2, 96-200 Rawa Mazowiecka
9
Data dokumentu
17.01.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Starosta Rawski
11
Data zatwierdzenia dokumentu
17.01.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
-
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
18.01.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
18
Uwagi
-
 
 
 
 
 

 
 
 
  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-20 09:08
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-20 09:11

 
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
3/12
2
Rodzaj dokumentu
Decyzja.
3
Temat dokumentu
Decyzja umarzająca postępowanie
4
Nazwa dokumentu
Decyzja umarzająca postepowanie
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Decyzja umorząjąca postępowanie
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
-
7
Znak sprawy
OS.6233.22.2011.EL
8
Dokument wytworzył
Podinsp. Ewelina Lerka
9
Data dokumentu
13.01.2011r
10
Dokument zatwierdził
Dyr. Anna Ostalska
11
Data zatwierdzenia dokumentu
11.01.2011r
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

3/12

16

Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie

01.02.2012r

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

 

 

  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-02-10 09:25
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-20 09:14

 
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
2/12
2
Rodzaj dokumentu
Decyzja.
3
Temat dokumentu
Decyzja zezwalająca na transport odpadów.
4
Nazwa dokumentu
Decyzja zezwalająca na transport odpadów.
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Decyzja zezwalająca na transport odpadów.
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
miejscowość: cały kraj
7
Znak sprawy
OS.6233.21.2011.EL
8
Dokument wytworzył
Podinsp. Ewelina Lerka
9
Data dokumentu
11.01.2011r
10
Dokument zatwierdził
Dyr. Anna Ostalska
11
Data zatwierdzenia dokumentu
11.01.2011r
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
tak
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
169/11
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
30.01.2012r
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
 
  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-02-10 09:23
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-20 10:15
 
 
Lp.
K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1
Nr karty/rok
1/12
2
Rodzaj dokumentu
Decyzja
3
Temat dokumentu
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
4
Nazwa dokumentu
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
miejscowość:Konopnica 121.
gmina: Rawa Maz.
7
Znak sprawy
OS.6220.5.2011.EL
8
Dokument wytworzył
Podinsp.Ewelina Lerka
9
Data dokumentu
03.02.2012 r.
10
Dokument zatwierdził
Dyr.Anna Ostalska
11
Data zatwierdzenia dokumentu
03.02.2012 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
 
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
168/11
16
Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
04.02.2012 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
18
Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-02-10 09:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-20 09:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4145
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-09-06 14:14:17