Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Lutobory

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lutobory, gm. Sadkowice... zawiadamiam, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym we wcześniejszym piśmie, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z uwagi na nowe okoliczności wynikłe w trakcie rozpatrywania sprawy...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Lewin

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lewin, gm. Sadkowice... zawiadamiam, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym we wcześniejszym piśmie, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z uwagi na nowe okoliczności wynikłe w trakcie rozpatrywania sprawy...

Zawiadomienie na podstawie art. 10 KPA dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Jajkowice

W związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Jajkowice, gm. Sadkowice... informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną...

Ogłoszenie o trybie składania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III ” 2019

Informujemy, że Powiat Rawski w 2019 roku będzie uczestniczył w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami III” .
W ramach tego programu można ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON w następujących obszarach...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 407, obręb Ossowice, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 23.01.2018 r. (środa) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Ossowice, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 408 dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW 28750.

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - działka nr 511, obręb Ossowice, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 21.01.2018 r. (poniedziałek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 515 położonej w obrębie Ossowice gmina Cielądz...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka nr 3, obręb Byki, gmina Biała Rawska

 Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 17.01.2019 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 44,45/1...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki 489/1, 475, obręb Żurawia, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 8 stycznia 2019 roku o godz. 0900 na działkach nr 467, 468, 487/2, 488/2 w miejscowości Żurawia, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionych nieruchomości.

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia i przyjecia przebiegu granic do podziału - działka nr 788, obręb Mała Wieś, gmina Cielądz

Zawiadamiam, iż w dniu 23 stycznia 2019 r., (środa) o godzinie 1000 w terenie rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki nr 788 z działkami nr 112, 793, 789, 787 i przyjęciem przebiegu granic działki nr 788 do podziału.

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic - działka nr 711, obręb Mała Wieś, gmina Cielądz

Zawiadamiam, iż w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godzinie 1000 w terenie, rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki nr 711 z działkami sąsiednimi nr 726, 710, 712 położonymi w obrębie nr 0011 Mała Wieś i 31 położoną w obrębie nr 0016 Parolice, 101303 2 Gmina Cielądz.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 203/2, obręb Tuniki, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 14 Grudnia 2018 roku o godz. 0900 na działce nr 17 w miejscowości Wilcze Piętki, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionych nieruchomości.

Konsultacje w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawskim na lata 2018-2022

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawskim  na lata 2018-2022.

Konsultacje w sprawie Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2018-2022

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Lokalnego  Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2018-2022.

Konsultacje w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2023

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2023.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości - działka nr 96, obręb Chrząszczew, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam że w dniu 14.12.2018 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr: 95, 70, 97, 108 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działki nr 778/2 i 778/3, obręb Grabice, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 11.12.2018 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 778/1, 779/1, 778/4 i 685/1...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości - działka nr 2/1, obręb Byki, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam że w dniu 18.12.2018 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr: 3/1, 32/2, 34, 44 ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka nr 243, obręb Kłopoczyn, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29.06.2018 r.... , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście elektroenergetyczną linią kablową 0,4 kV pod dnem rzeki Żelaznej w km 13+042, dz. nr ewid. 243 w m. Kłopoczyn, gm. Sadkowice ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 26, obręb Zaborze, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 14.12.2018 r. w miejscowości Zaborze gm. Sadkowice odbędzie się ustalenie granicy działki nr 33 z działką nr 26 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 33, obręb Marchaty, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 roku o godz. 0900 na działkach nr 141, 383 w miejscowości Marchaty, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionych nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka 61/1, obręb Nowe Przyłuski, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 23.11.2018 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 58/2, 51, 56, 94...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 409, 412, obręb Jajkowice, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 14.11.2018 r. (środa) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Jajkowice, oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerami: 409 (KW LD1R/00006937/7) oraz 412 (KW LD1R/00037744/3).

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości - działka nr 93/1, obręb Orla Góra, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam że w dniu 15.11.2018 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr: 91, 92, 90, 99, 97/2 ...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic do podiału - działka nr 327, obręb 0002 Brzozówka, gmina Cielądz

Zawiadamiam, iż w dniu 07 listopada 2018 r., (środa) o godzinie 1000 w terenie rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki nr 327 z działkami nr 326, 328, 288, 289, 290, 394 i przyjęciem przebiegu granic działki nr 327 do podziału...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia granic nieruchomości - działka nr 88/2, obręb Krukówka, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 30.10.2018r. o godz. 900 w miejscowości Krukówka na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem oraz przyjęciem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88/2...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - działka nr 248/1, obręb Sierzchowy Kolonia, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 16.11.2018 r. (piątek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 247/1 położonej w obrębie Sierzchowy Kolonia gmina Cielądz...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - działka nr 303, obręb Boguszyce, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 30.11.2018 r. (piątek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 301 położonej w obrębie Boguszyce gmina Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 145, obręb Matyldów, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 21.11.2018 r. (środa) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Matyldów, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem 39, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW LD1 R/00042982/1...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic do podiału - działki nr 250 i 261, obręb 0010 Łaszczyn, gmina Cielądz

Zawiadamiam, iż w dniu 2 listopada 2018 r. (piątek) o godzinie 1000 w terenie, rozpoczną się czynności związane z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic działek nr 250 i 261 z działkami sąsiednimi nr 249, 251, 260, 262, 268 i 270 położonymi w obrębie nr 0010 Łaszczyn, 101303 2 Gmina Cielądz oraz działkami nr 115/2 i 117 położonymi w obrąbie 0026 Sowidół, 101305_2 Gmina Regnów...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic do podiału - działka nr 378/1, obręb 0008 Komorów, gmina Cielądz

Zawiadamiam, iż w dniu 29 października 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 1200 w terenie, rozpoczną się czynności związane z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic działki nr 378/1 z działkami sąsiednimi nr 377, 378/3, 378/4 i 379 położonymi w obrębie nr 0008 Komorów, 101303_2 Gmina Cielądz oraz działkami nr 486, 487, 488, 489, 492, 493, 494, 495, 496, 497 i 498 położonymi w obrębie 0017 Podskarbice Królewskie, 101305 2 Gmina Regnów...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic - działka nr 274, obręb 0008 Komorów, gmina Cielądz

Zawiadamiam, iż w dniu 29 października 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 900 w terenie, rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki nr 274 z działkami sąsiednimi nr 273, 275, 281 i 583/1 położonymi w obrębie nr 0008 Komorów, 101303_2 Gmina Cielądz...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 104 i 151, obręb Lewin, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 31.10.2018 r. (środa) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Lewin, oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerami: 100,101,144 i 146...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 1117, obręb Księża Wola, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 29.10.2018 r. (poniedziałek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Księża Wola, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 1116...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek, działka nr 297, obręb Skarbkowa, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 12.10.2018 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 296/2, 45/2, 366.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych - działka nr 211/1, obręb Sanogoszcz, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 09.10.2018 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 234, 210/1,212/1 i 129/2...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych - działka nr 28, obręb Sanogoszcz, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 17.10.2018 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 692, 588/6, 27, 29 i 53...

Zawiadomienie o czynnościach przyjecia granic do podziału - działka 104, obręb Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 25.10.2018 r. (czwartek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 105 położonej w obrębie Nowy Kurzeszyn gmina Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie o czynnościach przyjecia granic do podziału - działka 201, obręb Boguszyce Małe, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 18.10.2018 r. (czwartek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 87 położonej w obrębie Boguszyce Małe gmina Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu działek ewidencyjnych - działka nr 406, obręb Stolniki, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 10.10.2018 r. (środa) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Stolniki, oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerami: 407 i 408/1...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu działek ewidencyjnych - działka nr 53/2, obręb Stary Dwór, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 04.10.2018 r. (czwartek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Stary Dwór...

Zawiadomienie o czynnościach przyjecia granic do podziału - działka nr 54, obręb Zawady, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 25.09.2018 r. (wtorek) o godz. 1300 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 55 położonej w obrębie Zawady gmina Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 353, obręb Kaleń, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 05 października 2018 roku o godz. 900 na działkach nr 285 i 312 w miejscowości Kaleń, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionych nieruchomości...

Zawiadonienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek - działka nr 46/1,394, 52/1, 634, obręb Zielone, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 27.09.2018 r. o godz. 1400 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 46/1, 394, 52/1,634...

Zawiadonienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek - działka nr 334, 328, 331, 322, 326, 329, obręb Trębaczew, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 25.09.2018 r. o godz. 1330 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 334, 328, 331, 322, 326, 329...

Zawiadonienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek - działki nr 244, 130, 197, 211, 264, 194, 208, 217, 334, 265, obręb Trębaczew, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 25.09.2018 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 244, 130, 197, 211, 264, 194, 208, 217, 334, 265...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic - działki nr 102, 103, obręb 0006 Dziurdzioły, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, iż w dniu 24 września 2018 r., (poniedziałek) o godzinie 1000 w terenie rozpocznie się ustalenie przebiegu granic wyznaczających granice działek nr 102, 103 z działkami sąsiednimi nr 90, 121, 101,104 położonymi w obrębie nr 0006 Dziurdzioły gmina Rawa Mazowiecka...

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w SPZOZ Rawa Mazowiecka Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych (lekarskich) nad pacjentami Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej...

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego - działka nr 411/1, województwo łódzkie, powiat rawski, obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski ...zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – ...oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 411/1 o powierzchni 0,0026ha, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Polnej 5...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 89/11, obręb Ossowice, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 17 września 2018 roku o godz. 1000 na działce nr 89/11 w Ossowicach, nastąpi przyjęcie przebiegu  granic działki nr 89/11 z działkami nr 89/7, 89/9.

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Studzianki, gm. Sadkowice

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ... oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego... orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 23 o pow. 0,48 ha; 29 o pow. 0,12 ha; 46 o pow. 0,68 ha; 95 o pow. 0,03 ha; 138 o pow. 0,05 ha; 197 o pow. 0,60 ha; 240 o pow. 0,28 ha; 256 o pow. 0,49 ha; 314 o pow. 0,12 ha położone w obrębie Studzianki gm. Sadkowice, stanowią mienie gromadzkie...

Zawiadomienieo czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości nr 616/2, 616/3 i 644/7, obręb Wałowice, gmina Rawa Mazowiecka

Na podst. $38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r. poz. 1034 ze późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rawie Mazowieckiej ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 200 i 203, obręb Brzozówka, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic, w dniu 11.09.2018r. o godz. 11:00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy nieruchomości nr 200 i 203 z działkami sąsiednimi nr 313/1, 202, 204, 463, 198, 199 i 201. Położonych w obrębie Brzozówka, gminie Cielądz.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 636, obręb Wałowice, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 31.08.2018 r. w miejscowości Wałowice gm. Rawa Mazowiecka odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie do podziału granicy działki nr 453 z działką nr 636.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka 687, obręb Rosławowice, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 24.08.2018 r. w miejscowości Rosławowice gm. Biała Rawska odbędzie się ustalenie granic działki nr 686  z działką 687.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka 684/1, obręb Rosławowice, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 24.08.2018 r. w miejscowości Rosławowice gm. Biała Rawska odbędzie się ustalenie granic działki nr 686  z działką 684/1...

Zawiadomienia o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 210, obręb Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 21.09.2018 r. (piątek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Pukinin, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 210, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Ogłoszenie o wynikach konkursu na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Rawskiego informuje, że w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych...wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej.

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - działka nr 83, obręb Gogolin, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 17.08.2018 r. (piątek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83 położonej w obrębie Gogolin gmina Sadkowice...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 125, Paprotnia, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 10.08.2018 r. (piątek) w miejscowości Paprotnia gm. Sadkowice odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie do podziału granic działki 126, z działką nr 125.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 183, obręb Wisówka, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 21.08.2018 r. (wtorek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Wisówka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem 183, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW LD1 R/00045419/5...

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - działka nr 1012/2, obręb nr 5, Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 03.08.2018 r. (piątek) w miejscowości Biała Rawska przy ulicy Wiejskiej 37 odbędzie się wyznaczenie punktów granicznych granicy działki nr 1012/2 z działką nr 1011...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - działka nr 91/1, obręb Stara Wieś, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 16.07.2018 r. (poniedziałek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 91/1 położonej w obrębie Stara Wieś gminie Biała Rawska ...

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I.6853.10.2017.MS - obręb ewidencyjny nr 4 miasta Rawa Mazowiecka, działka nr 229

Na podstawie art. 124 ust. 1, 2, 3, 4, 6 i 7, art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112, art. 113 ust.4 - 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm. ) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) Starosta Rawski, na wniosek Pana Łukasz Świderka - Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka ...

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 286, 289, obręb Nowy Kłopoczyn, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 24.07.2018 r. o godz. 900, 1200 w miejscowości Nowy Kłopoczyn na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 286, 289 objęte KW nr LD1R/00029897/1, LD1 R/00014274/0 z działkami nr 3 -Pawłowice, 26 - Pawłowice objęte KW RA1G/00026149/8, RA1G/00026149/8...

Zawiadomienia o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 183, obręb Wisówka, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 21.08.2018 r. (wtorek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Wisówka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem 183...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - działka nr 377, obręb Podskarbice Królewskie, gmina Regnów

Zawiadamiam, że w dniu 14.08.2018 r. (wtorek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 377 położonej w obrębie Podskarbice Królewskie gmina Regnów...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 22/1, 22/2, obręb Zaborze, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 23.07.2018 r. (poniedziałek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Zaborze, oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerem 22/1, 22/2...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - działka nr 58, obręb nr 7, miasto Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 20.07.2018 r. (piątek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 58 położonej w obrębie nr 7 mieście Rawa Mazowiecka (ul. H. Sienkiewicza)...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - działka ne 91/1, obręb Stara Wieś, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 16.07.2018 r. (poniedziałek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 91/1 położonej w obrębie Stara Wieś gminie Biała Rawska...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 47, obręb Byki, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2018 roku o godz. 0900 na działce nr 47 w Bykach, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu  granic  wyżej wymienionej działki. W związku z powyższym, jako stronę, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Rawskiego otwartym konkursem ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej powołana zostanie komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert.

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 8.000 zł.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - działka nr 153, Teodozjów, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, iż w dniu 25 czerwca 2018 r., (poniedziałek) o godzinie 1000 w terenie rozpocznie się ustalenie przebiegu granic wyznaczających granice działki nr 153 z działkami sąsiednimi nr 191/2,152,157,154 położonymi w obrębie nr 0047 Teodozjów gmina Biała Rawska...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału, Głuchówek, działka nr 128

Zawiadamiam, że w dniu 27.06.2018 (środa) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 128 położonej w obrębie Głuchówek gmina Rawa Mazowiecka ...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Janów, działki nr 8, 78, 79,123/2, 126

Zawiadamiam, że w dniu 27.07.2018 r. (piątek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Janów, oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerami: 8,78,79,123/2,126 ...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału, Podskarbice Królewskie, działka nr 226

Zawiadamiam, że w dniu 20.06.2018 r. (środa) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 226 położonej w obrębie Podskarbice Królewskie gmina Regnów...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - obręb Pilawy, gmina Sadkowice , działki nr 321, 322, 323

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem granic nieruchomości w dniu 21.05.2018 r. o godz. 1100  nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 324, 325, 333 i 334.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka 229, obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2018 roku zostało opublikowane ogłoszenie,... o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sadkowice, działka nr 52

Zawiadamiam, że w dniu 22.05.2018 r. (wtorek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Sadkowice, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 52...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - Boguszyce, działka nr 679

Zawiadamiam, że w dniu 09.05.2018 r. (środa) o godz. 1000 przystąpią do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 679 położonej w obrębie Boguszyce gminie Rawa Mazowiecka...

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.22.2017.MS zobowiazująca do usostępnienia nieruchomości, obręb nr 14 Nowe Sadkowice, gmina Sadkowice

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) Starosta Rawski...orzeka...

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.21.2017.MS zobowiazująca do usostępnienia nieruchomości, obręb nr 46 Szwejki Małe, gmina Biała Rawska

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) Starosta Rawski...orzeka...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic diałki ewidencyjnej - Byszewice działka nr 11

Zawiadamiam, iż w dniu 04 maja 2018 r., (piątek) o godzinie 1000 w terenie rozpocznie się ustalenie przebiegu granic wyznaczających granice działki nr 11 z działką sąsiednią nr 12, położoną w obrębie Byszewice gm. Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Studzianek, działka nr 208/1

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 10.05.2018 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działką sąsiednią nr 191.

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidecyjnych, Boguszyce działka nr 450

Zawiadamiam, że w dniu 06.06.2018 r. (środa) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Boguszyce, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 450 ...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - Helenów działka nr 97/1, Stary Kurzeszyn działka nr 174

Zawiadamiam, że w dniu 17.04.2018 r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych\wyznaczenie punktów granicznych działki ewidencyjnej położonej w obrębie ewidencyjnym Helenow gminie Rawa Mazowiecka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 97/1 (droga) oraz działki ewidencyjnej położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Kurzeszyn gminie Rawa Mazowiecka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 174 (droga)...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - Nowa Wojska działka nr 191, Stara Wojska działka nr 47

Zawiadamiam, że w dniu 22.06.2018 r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych\wyznaczenie punktów granicznych działki ewidencyjnej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wojska gminie Rawa Mazowiecka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 191 (droga) oraz działki ewidencyjnej położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Wojska gminie Rawa Mazowiecka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 47 (droga)...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - Boguszyce, działka nr 570

Zawiadamiam, że w dniu 25.05.2018 r. (piątek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Boguszyce, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 570 ...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - Boguszyce, działka nr 680

Zawiadamiam, że w dniu 15.06.2018 r. (piątek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Boguszyce, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 680 ...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - Boguszyce, działka nr 450

Zawiadamiam, że w dniu 06.06.2018 r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych\wyznaczenie punktów granicznych działki ewidencyjnej położonej w obrębie ewidencyjnym Boguszyce gminie Rawa Mazowiecka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 450...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Sadkowice, działki nr 23 i 24

Zawiadamiam, że w dniu 27.04.2018 r. (piątek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Sadkowice, oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerami: 23 i 24 ...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Wylezinek, działka nr 127

Zawiadamiam, że w dniu 18.05.2018 r. (piątek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Wylezinek, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 127...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Paprotnia, działka nr 171

Zawiadamiam, że w dniu 05.04.2018 r. o godz. 1200 w miejscowości Paprotnia na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 171 objęte KW nr LD1R/00044668/8 z działkami nr 172 objęte KW 3677...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb nr 27 Podlas, gm. Rawa Mazowiecka, działki nr 28/13, 29/6

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6.04.2018 r. w miejscowości Chrusty gm. Rawa Mazowiecka odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie do podziału granicy działek nr 427, 428 z działką nr 29/6, oraz działki nr 558 z działką nr 28/13.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - gm. Sadkowice, Paprotnia, działka nr 171

Zawiadamiam, że w dniu 05.04.2018 r. o godz. 1200 w miejscowości Paprotnia na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 171 objęte KW nr LD1R/00044668/8 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - gm. Sadkowice, Szewjki Wielkie, działka nr 87

Zawiadamiam, że w dniu 29.03.2018 r. w miejscowości Szwejki Wielkie gm. Sadkowice odbędzie się ustalenie granic działki nr 87...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, gm. Biała Rawska, obręb Franopol, działka nr 7/2

Zawiadamiam, że w dniu 06.04.2018 (piątek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w obrębie Franopol gmina Biała Rawska, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem 7/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW LD1 R/00041808/1.

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.17.2017.MS zobowiazująca do usostępnienia nieruchomości, gmina Biała Rawska, obręb nr 21 Józefów

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) Starosta Rawski ... orzeka

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Zaborze, gm. Sadkowice

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104, 105 § 2 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) orzekam...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, gmina Cielądz, obręb nr 3 Cielądz, działka numer 811/2

Zawiadamiam, że w dniu 30.03.2018 w miejscowości Cielądz gm. Cielądz odbędzie się ustalenie granicy działki nr 1125 z działką nr 811/2. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi w terenie o godz. 1000.

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału, Rawa Mazowiecka, obręb 1, działka 21/2

Zawiadamiam, że w dniu 23.03.2018 r. (piątek) o godz. 10.00 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 21/2 położonej w obrębie nr 1 mieście Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Ossowice, działka nr 18

Zawiadamiam, że w dniu 11.05.2018 r. (piątek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Ossowice, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem 18...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 44 położonej w obrębie Garłów gm. Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) orzekam...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1 położonej w obrębie Garłów gm. Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) orzekam...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału, Rawa Mazowiecka, działka nr 21/2

Zawiadamiam, że w dniu 23.03.2018 r. (piątek) o godz. 10.00 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 21/2 położonej w obrębie nr 1 mieście Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych. Rawa Mazowiecka, działka nr 374

Zawiadamiam, że w dniu 06.03.2018 r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych\wyznaczenie punktów granicznych działki ewidencyjnej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0001 mieście Rawa Mazowiecka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem 374.

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Świnice działka nr 56

Zawiadamiam, że w dniu 10.04.2018 r. (wtorek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Świnice, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem 56.

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Nowy Regnów, działka 84/2

Zawiadamiam, że w dniu 06.04.2018 r. (piątek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Nowy Regnów, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 84/2.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, Powiat rawski, obręb 4 Rawa Mazowiecka, działka 229

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 229

Zawiadonienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - gmina Cielądz, Gortatowice, działka nr 2

Zawiadamiam, że w dniu 21.03.2018 r. (środa) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Gortatowice, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 102, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW LD1 R/00039803/9.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Szwejki Małe, działka nr 99/3, gmina Biała Rawska

Zawiadomienie Starosty Rawskiego – wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Nowe Sadkowice, działka nr 11, gmina Sadkowice

Zawiadomienie Starosty Rawskiego – wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, Babsk, gm. Biała Rawska, działka nr 156

Zawiadamiam, że w dniu 06.03.2018 r. (wtorek) w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska odbędzie się ustalenie granicy działki nr 156 z działką nr: 157, 158, 159 i 160 ...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę 2m² dachu w budynku przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 2m² dachu w budynku przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej.

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału, Rylsk Duży gmina Regnów, działka nr 236/1

Zawiadamiam, że w dniu 27.02.2018 r. (wtorek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 236/1 położonej w obrębie Rylsk Duży gmina Regnów, której właścicielem jest: Melon Ludwik...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Małgorzatów, działka nr 30

Zawiadamiam, że w dniu 12.02.2018 r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Małgorzatów, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 30 (droga).

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, Szwejki Wielkie gm. Sadkowice, działka nr 87

Zawiadamiam, że w dniu 13.02.2018 r. w miejscowości Szwejki Wielkie gm. Sadkowice odbędzie się ustalenie granic działki nr 87 będącej w własnością: Moniki Kuziemskiej- Wojtczuk z działką nr 21.

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Sowidół, działki nr 57/1 i 57/2

Zawiadamiam, że w dniu 23.02.2018 r. (piątek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Sowidół, oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerami: 57/1 i 57/2, ...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału, Rawa Mazowiecka, ul. Władysława Reymonta, działka nr 308/35

Zawiadamiam, że w dniu 15.02.2018 (czwartek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 308/35 położonej w obrębie ul. Władysława Reymonta miasto Rawa Mazowiecka, ...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Nowy Regnów, działka nr 287, Sowidół, działki nr 57/1 i 57/2

Zawiadamiam, że w dniu 23.02.2018 r. (piątek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Nowy Regnów, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 287, oraz działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Sowidół, oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerami: 57/1 i 57/2, ...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Chrząszczew, działka nr 52

Zawiadamiam, że w dniu 09.03.2018 r. (piątek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Chrząszczew, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 52 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, działki nr 122/1, 123/1 oraz 105/1, obręb Franklin, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 7 lutego 2018 roku o godz. 930 na działkach nr 122/1 i 123/1 w miejscowości Franklin, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic a na działce nr 105/1, nastąpi ustalenie przebiegu granic.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73216
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-31 09:20:36