Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym
w Rawie Mazowieckiej

Referent ds. płac

1. Wymagania niezbędne:

       a) wykształcenie średnie ekonomiczne (ekonomika przedsiębiorstw,
handlowe, rachunkowość itp.)

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) naliczanie i sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń dla pracowników,

b) sporządzanie dokumentacji płacowej dla ZUS,

c) sporządzanie dokumentów o dochodach dla celów podatkowych,

d) sporządzanie sprawozdań dot. wynagrodzeń.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

d) kwestionariusz osobowy

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. płac w terminie do dnia 17 lipca 2006 r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

                                                            Starosta Rawski
                                                                                  (-) Józef Matysi
ak

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2006-07-03
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2006-07-03 11:41
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-22 13:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4523
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-10-22 13:36:46