Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 69/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Ossowice Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6233.16.2013.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 27.02.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyrektora: Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.02.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.03.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-08-14 11:17

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 70/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Nowy Kurzeszyn Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6233.17.2013.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 07.01.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyrektora: Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.01.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.01.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-08-14 11:50

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 71/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Konopnica Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6233.18.2013.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 22.01.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor: Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.01.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.02.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-08-14 11:58

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 72/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6233.21.2013.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 22.01.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor: Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.01.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.02.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-08-14 12:03

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 73/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Niwna Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6233.22.2013.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 28.01.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyrektora: Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.01.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.02.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-08-14 12:07

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 74/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6233.4.2014.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 24.03.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyrektora: Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.03.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.04.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-08-14 12:10

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 75/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6233.7.2014.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 24.04.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyrektora: Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.04.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.05.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-08-14 12:15

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 128/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów na części działki nr 191/3
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6233.10.2014.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 24.07.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyrektora: Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.07.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.08.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Libera
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-04-08 08:53

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 129/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów na części działki nr 378
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Sadkowice
Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6233.13.2014.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 04.09.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyrektora: Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.09.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.09.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Libera
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-04-08 08:55

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 134/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
3 Temat dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Podlas Gmina: Rawa Mazowiecka  
7 Znak sprawy SAB.II.6220.3.2014.AL
8 Dokument wytworzył METALBUD Sp. z o.o. Podlas 3 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 20.05.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.05.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 135/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
21.05.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-10 11:01

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 135/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Podlas Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6220.3.2014.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 12.11.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor: Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.11.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 134/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
13.11.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-10 12:33

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 136/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
3 Temat dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz  
7 Znak sprawy SAB.II.6220.4.2014.AL
8 Dokument wytworzył „HERCO”  Sp. z o.o. Cielądz 28C 96-214 Cielądz
9 Data dokumentu 17.10.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.10.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 137/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
20.10.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-10 12:38

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 137/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6220.4.2014.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 16.12.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor: Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.12.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 136/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
17.12.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-10 12:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5410
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-07-10 12:45:04