Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Powiatowy PSP w Rawie Mazowieckiej - bryg. mgr inż. Sławomir Warston
 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rawie Mazowieckiej - bryg. mgr inż. Krzysztof Czernek
 ul.Przemysłowa 2a , 96-200 Rawa Mazowiecka

sekretariat : tel.(46) 814 47-76

tel.centrala (46) 814 56-62, 814 26-11, 814 40-27  

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-04-17 14:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-31 13:44

Komenda Powiatowa Policji

w Rawie Mazowieckiej, ul.Kościuszki 23

Komendant Policji    inspektor mgr Anna Dyśko

tel.(46) 814 81-00, 814 28-64, fax:(46) 814 28-64

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-04-19 14:46
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-06 11:32

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej
ul. Tadeusza Kościuszki 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Łukasz Jaskuła


Aktualnie wszelką korespondencję w formie elektronicznej proszę kierować na n/w adresy maliowe w punktach 1. i 2. oraz 3, a także kontakt telefoniczny pod n/w numerami telefonów w punktach 4. oraz 5.:

 1. Adres mailowy ogólny do którego mają dostęp wszyscy pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej:
  pinb@powiatrawski.pl
 2. Adres do bezpośrednio kontaktu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej:
  lukasz.jaskula@pinbrawa.pl
 3. Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP w Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej:
  /pinbud_rawa/SkrytkaESP
 4. Numer telefonu stacjonarny:
  46 814 60 70
 5. Numer telefonu komórkowego bezpośredniego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej:
  694 075 614

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-04-17 10:39
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-06 10:41

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rawie Mazowieckiej, ul.Łowicka 15

 Dyrektor   mgr farm.Krzysztof Jasiński

tel.(46) 814 48-62 centrala

(46) 814 34-95 fax

(46) 814 34-95 sekretariat

www.rawa@pis.lodz.pl

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-04-19 15:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-05 13:06

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
Powiatowy Lekarz Weterynarii


Dyrektor Magdalena Pietrzyk – Zychowicz
ul. Mszczonowska 10, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel.
/fax: (46) 814 43 53

rawamaz.piw@wetgiw.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Główny Inspektorat Weterynarii

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-05 10:12
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-02 12:01

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zawiera uregulowanie statusu powiatowych służb, inspekcji i straży.
Zadania służb, inspekcji i straży są zadaniami z zakresu administracji rządowej
i jednostki te pomimo włączenia do powiatowej administracji zespolonej nie utraciły statusu jednostek administracji rządowej, tyle że zespolonej pod zwierzchnictwem starosty (art. 35 ust. 2 ustawy). Zwierzchnictwo starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami nie ma charakteru służbowego a zakres zwierzchnictwa zawarty jest w ustawach dotyczących poszczególnych służb i inspekcji. Są to:
1) ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.),
2) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.),
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.).
W myśl art. 33a ustawy kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend i inspektoratów - stanowiących ich aparat pomocniczy. Według art. 33a ust. 3 jednostki te, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych
i wchodzą w skład powiatowej administracji zespolonej (art. 33b ustawy).
Na poziomie powiatu powiatową administrację zespoloną tworzą następujące służby, inspekcje i straże:
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej,które obsługują jednocześnie miasto Rawa Mazowiecka i Powiat Rawski,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej, który obsługuje Powiat Rawski,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej,
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
ustanowione na poziomie powiatu jako niezespolona administracja rządowa.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicna i Powiatowy Inspektorat Weterynarii obsługują zarówno Miasto Rawa Mazowiecka jak i Powiat Rawski.

 


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-11-04
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-04 15:48
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-26 11:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8527
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-06 11:32:47