Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 1/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr 1/6, na potrzeby Zakładu METALBUD Sp. z o.o.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Podlas, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.1.2017.AS
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik METALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Podlas
9 Data dokumentu 03.01.2017r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.01.2017r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.01.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-01-10 15:55

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 4/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb zbiorników retencyjnych oraz stawu rekreacyjnego i widokowego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.5.2017.AS
8 Dokument wytworzył Gmina Biała Rawska
9 Data dokumentu 06.02.2017r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.02.2017r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.02.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
18 Uwagi Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-02-09 14:54

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 5/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr 1/6, na potrzeby Zakładu METALBUD Sp. z o.o.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Podlas, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.1.2017.AS
8 Dokument wytworzył METALBUD Sp. z o.o.,
Podlas 3 , 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 10.03.2017r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
1/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-17 09:49

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 8/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr 133/3, na potrzeby nawadniania sadu owocowego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Lipna, Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.2.2017.AS
8 Dokument wytworzył Osoby fizyczne
9 Data dokumentu 02.03.2017r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.03.2017r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.03.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-17 13:47

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 10/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. piętrzenie wód, pobór wód z rzeki Rylki w km 13+738 biegu rzeki oraz odprowadzanie wód ze stawów do rzeki Rylki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.8.2017.AS
8 Dokument wytworzył Osoby fizyczne
9 Data dokumentu 24.03.2017r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.04.2017r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
18 Uwagi Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-04-12 12:32

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 11/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód powierzchniowych z rzeki Białka oraz na odprowadzanie wód ze zbiorników retencyjnych oraz stawów do rzeki Białka
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska, Żurawia Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.5.2017.AS
8 Dokument wytworzył Insp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 07.04.2017r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.04.2017r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
4/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.04.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
18 Uwagi Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-04-18 08:11

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 39/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, dla potrzeb stawów rybnych, zlokalizowanych na działce nr 872 obręb Cielądz, obejmujące piętrzenie wód rzeki Rylki, pobór wód z rzeki Rylki w km 13+738 biegu rzeki oraz odprowadzanie wód ze stawów do rzeki Rylki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.8.2017.AS
8 Dokument wytworzył Insp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 09.06.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.06.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
10/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.06.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
18 Uwagi Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-06-26 15:46

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 43/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych, z ujęcia położonego na działce nr 72, na potrzeby wodociągu wiejskiego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Regnów Gmina: Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.3.2017.IM
8 Dokument wytworzył Gmina Regnów
9 Data dokumentu 03.07.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.07.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.07.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 15:02

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 44/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych, z ujęcia położonego na działce    nr 72, na potrzeby wodociągu wiejskiego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Regnów, Gmina Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.4.2017.IM
8 Dokument wytworzył Gmina Regnów
9 Data dokumentu 03.07.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.07.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.07.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-28 08:59

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 45/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych, z ujęcia położonego na działce    nr 133/3, na potrzeby nawadniania sadu
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Lipna, Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.5.2017.IM
8 Dokument wytworzył Osoby fizyczne
9 Data dokumentu 25.07.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.07.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.07.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-28 09:04

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 78/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągu wiejskiego w Regnowie oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Regnów, Gmina Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.6.2017
8 Dokument wytworzył Gmina Regnów
9 Data dokumentu 11.08.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.08.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.08.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-28 09:29

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 92/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia położonego na działce    nr 133/3 na potrzeby nawadniania sadu
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Lipna, Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.5.2017
8 Dokument wytworzył Osoby fizyczne
9 Data dokumentu 12.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.10.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
45/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.10.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-18 15:59

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 99/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągu wiejskiego
w Kuczyźnie oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kuczyzna, Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.7.2017
8 Dokument wytworzył Gmina Cielądz
9 Data dokumentu 19.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.10.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.10.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-24 12:19

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 101/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągu wiejskiego
w Regnowie oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do kanału Ossowice-Regnów w km 9+080
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Regnów, Gmina: Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.6.2017
8 Dokument wytworzył Adriana Drzewiecka
9 Data dokumentu 27.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.10.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
78/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.10.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-31 16:50

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 108/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągu wiejskiego w Kuczyźnie położonego na działce nr 53/4 oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do istniejącego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 43 obręb Kuczyzna.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kuczyzna, Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.7.2017
8 Dokument wytworzył Iwona Michalak
9 Data dokumentu 08.12.2017 r.
10 Dokument zatwierdził z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.12.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
99/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.12.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-12-11 09:48

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 119/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego położonego na działce nr 325/2 obręb Sierzchowy Kolonia, gm. Cielądz oraz na odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Sierzchowy Kolonia, Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.8.2017
8 Dokument wytworzył Gmina Cielądz, 96-214 Cielądz
9 Data dokumentu 21.12.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.12.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.12.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-01-08 16:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3327
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-08 16:53:23