Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Co konsument powinien wiedzieć przy zakupie towarów trwałego użytku.

Przy zakupie towarów konsumpcyjnych tzw. trwałego użytku takich jak; komputery, kamery sprzęt gospodarstwa domowego, okna itp. wydawana jest gwarancja w ramach , której konsument może reklamować zakupiony towar.

Nie oznacza to jednak, że reklamację można złożyć wyłącznie korzystając z gwarancji. Możemy też reklamować sprzęt na podstawie tzw. niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (powoduje ją zwykle jakaś wada ujawniona po dokonaniu zakupu).

Konsumentom zgłaszającym reklamację, sprzedawcy najczęściej sugerują jej rozpatrzenie w ramach gwarancji.

W świetle przepisów konsument sam decyduje czy skorzysta z gwarancji, czy z prawa wynikającego z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, określonej w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1196).

A gdyby zaszła potrzeba ponownej reklamacji, znów może wybrać, czy będzie dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, czy niezgodności towaru z umową. Jeśli kupujący woli skorzystać z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową (bo np. wskazane w gwarancji punkty serwisowe znajdują się w odległych miejscowościach), sprzedawca nie może go zmuszać do korzystania z gwarancji, jest zobowiązany przyjąć i rozpatrzyć reklamację w ramach przepisów o niezgodności towaru z umową.

Konsument ma prawo zgłosić reklamację na „niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową” w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od zakupu. Jedynym dokumentem niezbędnym do zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu towaru u danego sprzedawcy.

Natomiast w dokumencie gwarancyjnym niezbędnym do zgłoszenia uprawnień z tytułu gwarancji powinny być zamieszczone podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej , czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

drukuj (Co konsument powinien wiedzieć przy zakupie towarów trwałego użytku.)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2005-09-21
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2005-09-21 13:58
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2005-09-21 14:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7596
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2005-09-21 14:00:27