Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 4/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna i jarząb szwedzki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb  4 miasta Biała Rawska dz. 454/2,
7 Znak sprawy SAB.II.613.1.2018.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Biała Rawska
9 Data dokumentu 10.01.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.01.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.02.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-19 16:45

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 5/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzewa gat. klon srebrzysty; 1 szt. olsza czarna i 2 szt. lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb  Żurawia,  dz. 107; 109/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.3.2018.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Biała Rawska
9 Data dokumentu 11.02.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.02.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.03.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-19 16:54

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 6/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzewa gat. robinia akacjowa, 4 szt.topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb  Sierzchowy Kolonia,  dz. 313
7 Znak sprawy SAB.II.613.4.2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 19.02.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.02.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 13/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.03.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-19 17:22

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 7/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 5 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna
i grusza dzika
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb  Bogusławki Duże,  dz. 144
7 Znak sprawy SAB.II.613.6.2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 28.02.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.02.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.03.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-20 07:48

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 8/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 6 szt. drzewa gat. robinia akacjowa, brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb  8 miasta Rawa Maz.,  dz. 318/13 i 359/12
7 Znak sprawy SAB.II.613.7.2018.BK
8 Dokument wytworzył Z-ca Burmistrza Miasta  Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 08.03.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.03.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.03.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-20 07:58

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 9/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gat. brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Zuski , dz. nr 112
7 Znak sprawy SAB.II.613.50.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 19.02.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.02.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 116/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.04.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-20 08:11

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 10/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gat. klon zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Grabice , dz. nr 555
7 Znak sprawy SAB.II.613.52.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 12.01.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.01.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 123/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.03.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-20 08:20

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 11/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gat. jarząb szwedzki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz. , dz. nr 207/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.53.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 19.01.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.01.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 124/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.03.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-20 09:39

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 12/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 drzew gat. brzoza brodawkowata i dąb szypułkowy
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Nowy Kurzeszyn,
dz. nr 113/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.54.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 20.02.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.02.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 125/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.03.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-20 09:43

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 13/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 drzew gat. robinia akacjowa i 4 szt. topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Sierzchowy Kolonia, dz. nr 313
7 Znak sprawy SAB.II.613.4.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 20.03.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.03.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 6/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.03.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-20 09:48

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 14/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 6 drzew gat. brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 8 miasta Rawa Maz. , dz. nr 359/12 i 318/13
7 Znak sprawy SAB.II.613.7.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 09.04.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.04.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 8/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.04.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-20 09:52

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 17/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2sztuk drzew gat. lipa drobnolistna i jarząb szwedzki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biał Rawska, obręb 4 miasta Biała Rawska , dz. 454/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.1.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 11.05.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.05.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 4/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.05.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-06-07 11:15

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 18/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew gat. robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb  Paprotnia, dz. 53
7 Znak sprawy SAB.II.613.9.2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Sadkowice
9 Data dokumentu 20.04.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.04.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.05.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-06-07 11:25

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 19/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb  Nowy Trębaczew, dz. 67
7 Znak sprawy SAB.II.613.10.2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Sadkowice
9 Data dokumentu 20.04.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.04.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.05.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-06-07 11:40

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 20/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 3 szt. drzewa gat. wierzba i topola
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb  Sadkowice, dz. 377/4
7 Znak sprawy SAB.II.613.11.2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Sadkowice
9 Data dokumentu 23.04.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.04.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.05.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-06-07 11:49

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 21/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb  Przewodowice, dz. 156
7 Znak sprawy SAB.II.613.12.2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 04.05.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.05.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.05.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-06-07 11:55

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 22/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzew gat. grab pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb  Chrusty, dz. 543/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.13.2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 10.05.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.05.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.05.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-06-07 17:04

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 23/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzew gat. klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb  4, dz. 207/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.14.2018.BK
8 Dokument wytworzył Z-ca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 22.05.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.05.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.06.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-06-07 17:08

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 26/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 6 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, świerk pospolita, modrzew europejski
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb  Babsk, dz. 390/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.15.2018.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 29.05.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.06.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 27/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.06.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-07-04 15:23

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 27/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 6 sztuk drzew gat. sosna zwyczajna, świerk pospolita, modrzew europejski
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb  Babsk, dz. 390/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.15.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 25.06.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.06.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 26/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.06.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-07-04 15:31

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 28/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 6 sztuk drzew gat. klon srebrzysty, olsza czarna, lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb  Żurawia, dz. 107 i 109/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.3.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 22.06.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.06.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 5/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.07.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-07-17 16:22

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 29/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 sztuk drzew gat. wierzba biała odm. płacząca
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb  Sadkowice, dz. 377/4
7 Znak sprawy SAB.II.613.11.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 10.07.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.07.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 20/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.07.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-07-17 16:32

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 30/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 5 sztuk drzew gat. topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb  Przewodowice,
dz. 156
7 Znak sprawy SAB.II.613.12.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 20.06.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.06.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 21/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.07.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-07-17 16:37

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 31/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 sztuki drzewa gat. wierzba iwa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb  Chrusty, dz. 543/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.13.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 13.07.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.07.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 22/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.07.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-07-17 16:42

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 32/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 sztuki drzewa gat. wierzba iwa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb  4 , dz. 207/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.14.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 18.06.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.06.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 23/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.07.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-07-17 16:48

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 33/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb  Sierzchowy Kolonia, dz. 319/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.16.2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 22.06.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.06.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.07.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-07-17 16:52

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 34/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 3 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata i 4 szt. drzew gat. modrzew europejski
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb  Podlas, dz. 114
7 Znak sprawy SAB.II.613.17.2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 27.06.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.06.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.07.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-07-17 16:59

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 38/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 drzew gat. robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb Sadkowice ,
dz. Nr 53
7 Znak sprawy SAB.II.613.9.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 27.07.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.07.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
18/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-15 15:49

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 39/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gat. lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Sierzchowy Kolonia , dz. nr 319/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.16.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 14.08.2018r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.08.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
33/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-15 15:56

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 40/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 3 drzew gat. brzoza brodawkowata oraz 4 sztuk drzew gat. modrzew europejski
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Podlas , dz. nr 114
7 Znak sprawy SAB.II.613.17.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 27.08.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.08.2018r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
34/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-15 16:02

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 41/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzew gat. olcha czarna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz.,
obręb 8 miasta Rawa Maz., dz. 388
7 Znak sprawy SAB.II.613.18.2018.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 13.07.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.07.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
42/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 07:46

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 42/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usuniecie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gat. olcha czarna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz.,
obręb 8 miasta Rawa Maz., dz. 388
7 Znak sprawy SAB.II.613.18.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 22.08.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.08.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
41/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 07:56

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 43/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew gat. lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Maz.,
obręb Nowa Wojska , dz. 111
7 Znak sprawy SAB.II.613.19.2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 26.07.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.07.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
44/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 08:05

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 44/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 drzew gat. lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Maz.,
obręb Nowa Wojska , dz. 111
7 Znak sprawy SAB.II.613.19.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 18.09.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.09.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
43/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 09:36

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 45/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew
gat. brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Maz.,
obręb Podlas , dz. 79/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.20.2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 26.07.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.07.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
46/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 09:44

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 46/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew
gat. brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Maz.,
obręb Podlas , dz. 79/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.20.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 11.10.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.10.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
45/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 09:49

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 47/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 7 szt. drzew gat.
wiąz szypułkowy, robinii akacjowa,
klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice,
obręb Gacpary , dz. 36
7 Znak sprawy SAB.II.613.21 .2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Sadkowice
9 Data dokumentu 31.07.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.08.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
48/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 10:00

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 48/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 sztuk drzew gat.
klon jesionolistny i wiąz szypułkowy
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice,
obręb Gacpary , dz. 36
7 Znak sprawy SAB.II.613.21.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 09.10.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.10.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
47/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 10:07

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 49/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gat.
sosna zwyczajna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz.,
obręb 4 miasta Rawa Maz. , dz. 500/11
7 Znak sprawy SAB.II.613.22 .2018.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 06.08.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.08.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
50/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 10:08

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 50/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 sztuki drzewa gat.
sosna zwyczajna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz.,
obręb 4 miasta Rawa Maz. , dz. 500/11
7 Znak sprawy SAB.II.613.22.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 07.09.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.09.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
49/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 10:17

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 51/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gat.
kasztanowiec zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Maz.,
obręb Byszewice , dz. 106/7
7 Znak sprawy SAB.II.613.24 .2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 05.09.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.09.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
52/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 10:22

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 52/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 sztuki drzewa
gat. kasztanowiec zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Maz.,
obręb Byszewice , dz. 106/7
7 Znak sprawy SAB.II.613.24.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 25.09.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.09.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
51/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 10:32

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 53/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 30 szt. drzew gat.
topola mieszaniec, klon jesionolistny,
wierzba posp.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Maz.,
obręb Przewodowice , dz. 79/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.26 .2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 14.09.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.09.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
54/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 10:41

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 54/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 29 szt. drzew
gat. topola mieszaniec, klon jesionolistny,
wierzba posp.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Maz.,
obręb Przewodowice , dz. 79/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.26.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 25.09.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.09.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
53/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 10:49

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 55/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 3 szt. drzew gat.
topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz.,
obręb 2 miasta Rawa Maz. , dz. 118/25
7 Znak sprawy SAB.II.613.27.2018.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 04.10.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.10.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 10:54

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 56/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gat.
wierzba mandżurska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz.,
obręb 2 miasta Rawa Maz. , dz. 61/41
7 Znak sprawy SAB.II.613.28.2018.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 05.10.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.10.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 10:59

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 57/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 3 szt. drzew gat.
lipa drobnolistna i 3 szt. klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz.,
obręb 4 miasta Rawa Maz. , dz. 1393/10
7 Znak sprawy SAB.II.613.29.2018.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 03.10.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.10.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 11:06

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 58/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 19 szt. drzew gat.
klon jesionolistny i sosna pospolita
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz,
obręb Komorów, dz. 104
7 Znak sprawy SAB.II.613.30.2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 08.10.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.10.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 11:49

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 59/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew gat.
klon jesionolistny i lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Maz.,
obręb Boguszyce Małe, dz. 233/5
7 Znak sprawy SAB.II.613.31.2018.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 17.10.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.10.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.10.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-16 11:54

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 62/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 5 sztuk drzew gat. brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna i grusza dzika
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski,
Gmina Rawa Mazowiecka,
obręb Bogusławki Duże, dz. 144
7 Znak sprawy SAB.II.613.6.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 29.10.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.10.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
7/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.11.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-12-05 08:26

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 63/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu  
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 3 sztuk drzew gat. topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski,
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,
obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka, dz. 118/25
7 Znak sprawy SAB.II.613.27.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 07.11.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.11.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
55/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.11.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-12-05 08:38

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 64/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 sztuk drzew
gat. lipa drobnolistna i jesion pensylwański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski,
Gmina Rawa Mazowiecka,
obręb Boguszyce Małe, dz. 233/5
7 Znak sprawy SAB.II.613.31.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 08.11.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.11.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5 T
el. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
59/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.11.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-12-05 09:12

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 65/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa
gat. lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski,
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,
obręb 7 miasta Rawa Mazowiecka ,
dz. 145/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.32 .2018.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 17.10.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.10.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.11.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-12-05 09:32

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 66/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzewa
gat. jodła kalifornijska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski,
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,
obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka ,
dz. 387/11
7 Znak sprawy SAB.II.613.33 .2018.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 16.10.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.10.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
67/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.11.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-12-05 09:48

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 67/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 sztuk drzew 
gat. jodła kalifornijska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski,
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,
obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka ,
dz. 387/11
7 Znak sprawy SAB.II.613.33.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 09.11.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.11.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
66/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.11.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-12-05 10:08

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 68/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 6 szt. drzew
gat. brzoza brodawkowata, klon jesionolistny,
klon zwyczajny, jarząb pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski,
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,
obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka ,
dz. 207/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.34 .2018.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 02.11.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.11.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
 
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.11.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-12-05 10:24

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 69/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzew
gat. jarząb pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski,
Gmina Biała Rawska,
obręb 2 miasta Biała Rawska ,
dz. 270/45
7 Znak sprawy SAB.II.613.35 .2018.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Biała Rawska
9 Data dokumentu 08.11.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.11.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.11.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-12-05 10:32

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 70/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew
gat. topola osika
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski,
Gmina Biała Rawska,
obręb Zofianów ,
dz. 268
7 Znak sprawy SAB.II.613.36 .2018.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Biała Rawska
9 Data dokumentu 08.11.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.11.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.11.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-12-05 11:31

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 71/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 sztuk drzew gat. lipa drobnolistna, klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 , dz. 1393/10
7 Znak sprawy SAB.II.613.29.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 30.11.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.11.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
57/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.12.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-01-15 16:51

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 72/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 sztuki drzewa gat. wierzba mandżurska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 2 , dz. 61/41
7 Znak sprawy SAB.II.613.28.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 03.12.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 03.12.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
56/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.12.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-01-15 16:59

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 73/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 sztuki drzewa gat. jarząb pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska,
obręb 2 miasta Biała Rawska , dz. 270/45
7 Znak sprawy SAB.II.613.35.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 11.12.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.12.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
69/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.12.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-01-16 15:59

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 74/18
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzew gat. wiąz szypułkowy
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski,
Gmina Biała Rawska,
obręb Narty, dz. 153
7 Znak sprawy SAB.II.613.37.2018.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 06.12.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.12.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.12.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-01-17 10:41

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 75/18
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 sztuki drzewa gat. lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski,
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,
obręb 7 miasta Rawa Mazowiecka ,
dz. 145/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.32.2018.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 28.12.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.12.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
65/18
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.12.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-01-17 11:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3471
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-17 11:11:06