Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Wydział Infrastruktury, Zarząd Dróg Powiatowych, Rawa Mazowiecka ul.Tomaszowska 8

Ryszard Studziński

p.o. Kierownika Obwodu
Drogowo-Mostowego

tel. 46 814 40 31, 46 814 21 83 wew. 24, pokój nr 8

Michał Kowalczyk

Referent

tel. 46 814 40 31 wew. 18, pokój nr 7

Karol Kosonóg

Podinspektor

tel. 46 814 40 31 wew. 18, pokój nr 7

Ilona Lasak

Podinspektor

tel. 46 814 40 31 wew. 18, pokój nr 7

Kamila Telega

Pomoc administracyjna

tel. 46 814 40 31 wew. 18, pokój nr 7

Aleksandra Piencek 

Pomoc administracyjna

tel. 46 814 40 31 wew. 18, pokój 7

Zbigniew Rutkowski 

Konserwator Drogowy

tel. 46 814 40 31

Jarosław Dudek

Konserwator Drogowy

tel. 46 814 40 31

Andrzej Adamiec

Konserwator Drogowy

tel. 46 814 40 31

Jacek Kopczyński

Konserwator Drogowy

tel. 46 814 40 31

Jacek Dutkowski

Konserwator Drogowy

tel. 46 814 40 31

Stanisław Woźniak

Konserwator Drogowy

tel. 46 814 40 31

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-02-07 12:22
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-25 15:52

W zakresie administrowania , utrzymania , budowy , remontów i modernizacji dróg powiatowych do zadań Zarządu Dróg Powiatowych  należy :

 1. Przygotowanie propozycji planu robót ;
 2. Przygotowanie inwestycji drogowych ( zabezpieczenie map do celów projektowych , projektów i nadzór nad wykonawstwem );
 3. Bieżące utrzymanie dróg - merytoryczne przygotowanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje;
 4. Ochrona pasa drogowego - uzgadnianie inwestycji w otoczeniu dróg , wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego , opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji budynków i budowli graniczących z pasem drogowym .
 5. Koordynowanie robót w pasie drogowym ;
 6. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej - pielęgnacja zieleni przygotowanie planów wyrębu ;
 7. Przygotowanie dokumentów przetargowych , przygotowanie umów , nadzór nad wykonawstwem planowanych zadań zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych ,
 8. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przebiegu dróg powiatowych , opiniowanie przebiegów dróg innych kategorii ;
 9. Prowadzenie gospodarki gruntami dla celów drogowych związanych z wykupem gruntów dal realizacji zadań drogowo - mostowych ;
 10. Prowadzenie bieżących napraw przy wykorzystaniu grupy remontowej
 11. Realizowanie zadań z zakresu inżynierii ruchu
 12. Prowadzenie i analiza okresowych pomiarów ruchu .

W zakresie ewidencji dróg należy :

 

 

1.Wykonywanie pomiarów dróg w terenie ;

 

2.Opracowanie pomiarów i naniesienie ich do programu komputerowego ;

 

3.Założenie ksiąg dróg powiatowych ;

      

4.Sporządzenie mapy sieci dróg powiatowych zgodnie z obowiązującą symboliką ;

5.Nanoszenie wszelkich zmian dotyczących stanu dróg , parametrów , rodzaju nawierzchni

6.Przygotowanie danych o sieci dróg powiatowych o przyroście i likwidacji majątku drogowego oraz sprawozdawczość w tym zakresie

 

W zakresie zimowego utrzymania dróg  należy :

 1. Sporządzanie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych ;
 2. Zabezpieczenie techniczne zimowego utrzymania dróg ;
 3. Ustalanie dyżurów zimowych (obserwacja warunków atmosferycznych, kontrola stanu nawierzchni, wydawanie dyspozycji związanych z odśnieżaniem lub zwalczaniem śliskości

Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi sprawy związane z zarządzaniem ruchem
na drogach powiatowych i gminnych , w tym :

1.       Dokonuje przeglądów oznakowania i funkcjonowania urządzeń bezpieczeństwa drogowego ;

2.       Opiniuje i zatwierdza projekty organizacji ruchu ;

3.       Wyznacza i uzgadnia z innymi zarządcami tras objazdu ;

4.       Wyznacza i uzgadnia trasy pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym ;

5.       Uzgadnia i wydaje decyzje na organizowanie imprez na drogach .

 

 

  Zarząd Dróg Powiatowych zajmuje się także:

 

 

 

1.Wydawaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego:

2.Wydawaniem zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie prowadzenia  przewozów drogowych jako działalności pomocniczej

 3.Wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych ;            

  4.Koordynacją rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy transport osób pojazdami samochodowymi ;

5. Kontrolowaniem transportu w zakresie wskazanym w przepisach prawa.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2007-12-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2005-03-02 16:41
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-11 11:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13522
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-09 11:08:50