Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 1/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.20.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 27.01.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.01.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 121/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.02.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-30 11:09

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 2/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych
i roztopowych do wód i do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka  
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.21.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 12.02.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.02.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 122/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.03.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-30 11:12

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 11/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych
i roztopowych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Regnów Gmina: Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.1.2014.AW
8 Dokument wytworzył Pani Elżbieta Przybysz
- pełnomocnik Roja Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 09.01.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.01.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.01.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-30 11:18

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 12/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych
i roztopowych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka  
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.2.2014.AW
8 Dokument wytworzył Food Service Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 22.01.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.01.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 13/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.01.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-30 11:21

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 13/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych
i roztopowych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka  
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1. 2.2014.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 14.03.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.03.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 12/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.04.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-30 11:23

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 38/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do rzeki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka  
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.5.2014.AW
8 Dokument wytworzył „DAKOTA-BIS” Sp. j. Makowska-Makowski
9 Data dokumentu 28.04.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.05.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.05.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-06 13:56

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 57/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.6.2014.AW
8 Dokument wytworzył Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
9 Data dokumentu 06.05.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.05.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.05.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 12:01

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 58/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.7.2014.AW
8 Dokument wytworzył HERCO Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 27.05.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.05.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 59/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.05.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 12:10

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 59/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.7.2014.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 27.06.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.06.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 58/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.07.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 13:09

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 61/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Rylki w km 1+450
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.9.2014.AW
8 Dokument wytworzył Pan Robert Cieślak – pełnomocnik
Quick- Mix Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 18.06.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.06.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 66/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.06.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 14:10

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 62/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do rowu
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kaleń Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.10.2014.AW
8 Dokument wytworzył Gmina Sadkowice
9 Data dokumentu 24.06.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.06.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.06.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 14:31

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 66/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Rylki w km 1+450
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.9.2014.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 16.07.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.07.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 61/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.08.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 14:35

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 67/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu  
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Regnów Gmina: Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.11.2014.AW
8 Dokument wytworzył Pani Elżbieta Przybysz – pełnomocnik
ROJA Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 16.07.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.07.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.07.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 14:44

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 68/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.6.2014.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 23.07.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.07.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 57/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.08.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-11-12 11:55

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 87/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do rowu
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kaleń Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.10.2014.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 06.08.2014r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.08.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 62/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.08.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-11-12 12:01

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 88/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód dla potrzeb stawu
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Nowe Szwejki Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.13.2014.AW
8 Dokument wytworzył Pan Tadeusz Niewiadomski
9 Data dokumentu 01.09.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.09.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.09.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-11-12 12:03

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 89/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka  
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.14.2014.AW
8 Dokument wytworzył Zarząd Powiatu Rawskiego
9 Data dokumentu 10.09.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.09.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.09.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-11-12 12:09

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 90/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Ossowice Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.16.2014.AW
8 Dokument wytworzył Pan Zdzisław Wójcicki „Z.U.T. Zdzisław Wójcicki”
9 Data dokumentu 15.09.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.09.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.09.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-11-12 12:13

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 91/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu  
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Regnów Gmina: Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.11.2014.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 19.09.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z- ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.09.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 67/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.10.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-11-12 12:27

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 92/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Ossowice Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.16.2014.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 15.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.10.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 90/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.11.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-11-12 12:31

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 93/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka  
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.14.2014.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 30.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.10.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
89/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.11.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-11-26 13:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4737
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-11-26 13:00:09