Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomiemie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 643/1, obręb Lubania, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 31.01.2019 r., Pana Jana Strulaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na: ...

Zawiadomiemie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działki nr 231/1, 231/3, 232/1 i 45, obręb Skarbkowa, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19.09.2018 r.  ... Gminy Sadkowice, ... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków (wód popłucznych), ze Stacji Uzdatniania Wody Skarbkowa ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych - działki 564, obręb Olszowa Wola, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 11.04.2019 r. o godz. 900 w miejscowości Olszowa Wola na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 597 objęte KW nr LD1R/00031215/4 z działkami nr 564 objęte KW nr BRAK...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości - działki 132, 307/1, 88/1, obręb Komorów, gmina Cielądz

Zawiadamiam że w dniu 11.04.2019 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi Komorów: 132,307/1, 88/1...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek - działki 94, 98, 100, 115, obręb Grabice, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 09.04.2019 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 115, 98, 94, 100...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych - działki 598, 594/1, 594/2, obręb Olszowa Wola, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 11.04.2019r. o godz. 900 w miejscowości Olszowa Wola na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 597 objęte KW nr LD1R/00031215/4 z działkami nr 598 objęte KW nr LD1R/00018570/3...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych - działki 63, 121, obręb Rokitnica-Kąty, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 11.04.2019 r. o godz. 1100, 1200 w miejscowości Rokitnica - Kąty na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 63,121 objęte KW nr LD1R/00024763/8 z działkami nr 62,120 objęte KW 26050...

Decyzja Starosty Rawskiego o ustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej we wsi Jajkowice gm. Sadkowice

Decyzja Starosty Rawskiego o ustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej we wsi Jajkowice gm. Sadkowice, wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i przysługujących im udziałów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 185, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.01.2018 r. ... Pana Radosława Nowocina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 449/2, obręb Rawa Mazowecka, powiat rawski

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej znajdującej się na działce nr 449/2, obręb Rawa Mazowiecka, powiat rawski ...

Zwiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - działki nr 79/1 i 81, obręb Kłopoczyn, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 24.11.2017 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 15.01.2019 r.), Pana Roberta Strzeleckiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego rybnego, zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi w miejscowości Kłopoczyn na dz. o nr ewid. 79/1 i 81, obręb Kłopoczyn, gm. Sadkowice, pow. rawski, ...

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Lutobory

W związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lutobory, gm. Sadkowice ...– informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną. Stosownie do postanowień art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ..., strony mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem ...

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Lewin

W związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lewin, gm. Sadkowice ...– informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną. Stosownie do postanowień art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ... strony mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem ...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Jajkowice

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ..., w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Jajkowice gm. Sadkowice ... zawiadamiam, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym we wcześniejszym piśmie i wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15 marca 2019 r. ...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 23, 240 oraz 159, obręb Studzianki, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 17.04.2019 r. (środa) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Studzianki, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 204...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 545, obręb Grabice, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 22.03.2019 r. (piątek) w miejscowości Grabice gm. Cielądz odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie granic działki nr 544 z działką 545 ...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych - działki nr 600/7 i 600/9, obręb Wałowice, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 25.03.2019 r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych \ wyznaczenie punktów granicznych działki ewidencyjnej położonej w obrębie ewidencyjnym Wałowice gminie Rawa Mazowiecka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 600/6 ...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Matyldw gm. Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ... orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 143/1 o pow. 1,29 ha; 143/3 o pow. 0,04 ha; 145 o pow. 0,64 ha położone w obrębie Matyldów gm. Rawa Mazowiecka, stanowią mienie gromadzkie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka 144, obręb Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam że w dniu 14 marca o godz. 1000 na terenie w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 90/14 ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - King Fruit Sp. z o.o.

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.06.2018 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 13.06.2018 r.), uzupełniony w dniu 30.10.2018 r. i 06.02.2019 r., Pana Mateusza Tabora, pełnomocnika firmy King Fruit Sp. zo.o., z siedzibą ul. Okrężna 34, 05-600 Grójec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic - działki nr 773, 774, obręb Mała Wieś, gmina Cielądz

Zawiadamiam, iż w dniu 12 marca 2019 r. (wtorek) o godzinie 1000 w terenie, rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek nr 773, 774 z działkami sąsiednimi nr 727,728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 775, 777,112 położonymi w obrębie nr 0011 Mała Wieś, 101303 2 Gmina Cielądz...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - miejscowości Lipna, Kłopoczyn - gm. Sadkowice oraz w miejscowość Dąbrowa, gm. Mogielnica

Działając na zlecenie Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej I Wydziału Cywilnego w sprawie sygn. akt I Ns 47/17 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 marca 2019r. od godz. 1300 będą się odbywały czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Lipna, Kłopoczyn - gm. Sadkowice, pow. rawski, woj. łódzkie oraz w miejscowości Dąbrowa - gm. Mogielnica, pow. grójecki, woj. mazowieckie...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic do podziału - działka nr 74, obręb 0007 Garłów, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, iż w dniu 7 marca 2019 r., (czwartek) o godzinie 1000 w terenie rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki nr 73/9 z działkami nr 73/5, 74, 75, 76, 77...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 190, obręb nr 8 Głuchówek, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 15.02.2019 r. w miejscowości Głuchówek gm. Rawa Mazowiecka odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie granic działek nr 185 z działką nr 190...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - działka nr 810, obręb Wola Chojnata, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 14.02.2019 r. (czwartek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 810 położonej w obrębie Wola Chojnata gmina Biała Rawska...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 107, obręb 0035 Podsędkowice, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 15 lutego 2019 roku o godz. 900 na działce nr 34 w Podsędkowicach, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu  granic  wyżej wymienionej działki...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 226/1 i 291, obręb 0050 Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 8 lutego 2019 roku o godz. 1300 na działce nr 242/2 w Starym Kurzeszynie, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu  granic  wyżej wymienionej działki...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 400
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-20 15:47

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46-814-46-31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 800- 1600
wt. 800- 1700
pt. 800- 1500

Godziny pracy kasy Urzędu
pn., śr., czw. 900- 1430
wt. 900- 1530
pt. 900- 1330

Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5499619
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-20 15:47

Stopka strony