Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE 

Starosta Rawski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym
w Rawie Mazowieckiej

      referent w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie

b) umiejętność obsługi komputera

c) znajomość przepisów” Prawo o ruchu drogowym”, kpa

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

e) dobry stan zdrowia

 2. Wymagania dodatkowe:

a)  samodzielność, komunikatywność, kreatywność

b)  umiejętność pracy w zespole

c)  odpowiedzialność, systematyczność i terminowość

d)  preferowany staż pracy w administracji – 6 miesięcy

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  rejestracja pojazdów i pozostałych spraw z tym związanych

 4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

d) kwestionariusz osobowy

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji ,Dróg i Transportu” w terminie do dnia 15.11.2006 r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).                                                                                 

 

  Starosta Rawski                                                     

  (-) Józef Matysiak

 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2006-10-31
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2006-10-31 08:32
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-22 13:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4413
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-10-22 13:34:15