Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki 107, 174/1, 69/2, 105/2, 106/2, 247/1, obręb Chrząszczew, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że na wniosek Gminy Biała Rawska, wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 113004E...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wydaniu decyzji - działka 614/3, obręb 0040 Wałowice, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 6 maja 2022 roku wydana została decyzja nr 137/2022 udzielająca na rzecz p. Piotra Studzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „P.P.H.U. MIRTEX” pozwolenia na budowę hali magazynowej z infrastrukturą (kat. XVIII) na działce o nr ewid. 614/3 w obrębie ewid. nr 0040 Wałowice, gmina Rawa Mazowiecka...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wydaniu decyzji - działki 128, 129/2, 130/3, obręb 0038 Rokszyce, gm. Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 05 maja 2022 roku wydana została decyzja nr 35/2022 dotycząca pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Rokszyce III” o mocy do 1,2 MW ( kat. VIII, XVIII ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ew. 128, 129/2, 130/3 obręb 0038 Rokszyce gm. Biała Rawska...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 141/2, obręb Nowy Chodnów, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej numerem 141/2, położonej w obrębie Nowy Chodnów, gmina Biała Rawska, w dniu 03.06.2022 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 936, 938, 939, obręb Bujały, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 02.06.2022 r. o godz. 1200 w miejscowości BUJAŁY na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 936, 938, 939 z działką nr 935...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka nr 614/3, obręb Wałowice, gm. Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że na wniosek p. Piotra Studzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „P.P.H.U. MIRTEX” wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę hali magazynowej z infrastrukturą (kat. XVIII) na działce o nr ewid. 614/3 w obrębie ewid. nr 0040 Wałowice, gmina Rawa Mazowiecka...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wydaniu decyzji - działki 573/22, 782, 573/10, 573/11, obręb Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2022 roku wydana została decyzja nr 114/2022 dotycząca pozwolenia na budowę magazynu spirytusu wraz z wagą, estakadą oraz podziemną infrastrukturą techniczną na potrzeby instalacji do produkcji spirytusu surowego z odpadów spożywczych i surowców rolniczych o wydajności 1000 l/h...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wydaniu decyzji - działka 446, obręb Żurawia, gm. Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 12.04.2022 roku została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę elektrowni
fotowoltaicznej „Żurawia” o mocy do 1 MW ...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki nr 573/22, 782, 573/10, 573/11, obręb Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że na wniosek SOBPOL RP. Sp. z o.o. wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę magazynu spirytusu wraz z wagą, estakadą oraz podziemną infrastrukturą techniczną...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki nr 128, 129/2, 130/3, obręb Rokszyce, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że na wniosek Pruszyński – Kalużny Sp. z o.o. reprezentowaną wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Rokszyce III” do mocy 1,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka nr 446, obręb Żurawia, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że na wniosek Pruszyński – Kalużny Sp. z o.o. wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Żurawia” do mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 375
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-12 13:05:13