Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji nr 92/2023 - działki 202/5, 202/7, 203/3, 204/3, 943/10, 943/11, 943/12, 943/17 i 943/18, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 29.05.2023 roku została wydana decyzja Starosty Rawskiego nr 92/2023 z dnia 29.05.2023 roku, zezwalająca HERCO Sp. z o.o na rozbudowę z przebudową hal produkcyjno – magazynowych o halę produkcyjno – magazynową i budowę hali magazynowej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie rawskim, w miejscowość Cielądz na działkach o nr ewid. 202/5, 202/7, 203/3, 204/3, 943/10, 943/11, 943/12, 943/17 i 943/18...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 527/2019 z dnia 31.01.2020 roku, zezwalająca LOGIS S.A na budowę hal magazynowych wraz z obiektami towarzyszącymi infrastrukturą i układem komunikacji

Zawiadamiam, że w dniu 15.05.2023 roku została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę nr 527/2019 z dnia 31.01.2020 roku, zezwalająca LOGIS S.A na budowę hal magazynowych wraz z obiektami towarzyszącymi infrastrukturą i układem komunikacji...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 138/2021, zezwalającą Pruszyński – Kalużny Sp. z o. o na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Rokszyce II” o mocy do 2,5 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej - działka nr 127, 128, 130/3, 140 i 141 w m. Rokszyce gm. Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 17.10.2022 roku została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę nr 138/2021 z dnia 01.06.2021 roku, zezwalająca Pruszyński – Kalużny Sp. z o. o na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Rokszyce II” o mocy do 2,5 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. Zakresem przedsięwzięcia objęta jest nieruchomość o nr ewid. 127, 128, 130/3, 140 i 141 w m. Rokszyce gm. Biała Rawska pow. rawski...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 26/2022 zezwalającą na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Żurawia” o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - działka nr 446, obręb Żurawia, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 17.10.2022 roku została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę nr 26/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku, zezwalająca Pruszyński – Kalużny Sp. z o.o. na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Żurawia” o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakresem przedsięwzięcia objęta jest nieruchomość o nr ewid. 446 w m. Żurawia gm. Biała Rawska pow. rawski...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 430/2020 zezwalającą na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Rokszyce I” o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - działka nr 132/3, 141, 142, obręb Rokszyce, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 17.10.2022 roku została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę nr 430/2020 z dnia 19 października 2020 roku, zezwalająca PROMIX Sp. z o.o. na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Rokszyce I” o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powyższa decyzja została przeniesiona decyzją Starosty Rawskiego z dnia 29.12.2020 roku na rzecz Pruszyński – Kalużny Sp. z o.o...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 35/2022 zezwalającą na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Rokszyce III” o mocy 1,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - działka nr 128, 129/2, 130/3, obręb Rokszyce, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 17.10.2022 roku została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę nr 35/2022 z dnia 04 maja 2022 roku, zezwalającą Pruszyński – Kalużny Sp. z o.o. na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Rokszyce III” o mocy 1,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakresem przedsięwzięcia objęta jest nieruchomość o nr ewid. 128, 129/2, 130/3 w m. Rokszyce gm. Biała Rawska pow. rawski...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka 446, obręb 0056 Żurawia, gm. Biała Rawska

Zawiadamiam, że na wniosek Pruszyński – Kalużny Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr 26/2022 z dnia 12.04.2022 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Żurawia” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ew. 446 obręb 0056 Żurawia gm. Biała Rawska...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki 132/3, 141, 142, obręb 0038 Rokszyce, gm. Biała Rawska

Zawiadamiam, że na wniosek Pruszyński – Kalużny Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika p. Jakuba Blocha wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr 430/2020 z dnia 19.10.2020 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Rokszyce 1” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ew. 132/3, 141, 142 obręb 0038 Rokszyce gm. Biała Rawska...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki 128, 129/2, 130/3, obręb 0038 Rokszyce, gm. Biała Rawska

Zawiadamiam, że na wniosek Pruszyński – Kalużny Sp. z o.o. wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr 35/2022 z dnia 04.05.2022 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Rokszyce III” o mocy do 1,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ew. 128, 129/2, 130/3 obręb 0038 Rokszyce gm. Biała Rawska...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki nr 127, 128, 130/3, 140, 141, obręb Rokszyce, gm. Biała Rawska

Zawiadamiam, że na wniosek Pruszyński – Kalużny Sp. z o.o.  wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr. 138/2021 z dnia 01.06.2021 roku obejmującej budowę elektrowni fotowoltaicznej „Rokszyce II” ...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji 238/2022 zezwalajacej na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą - działka nr 530/3, obręb Stary Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 12 września 2022 roku wydana została decyzja nr 238/2022 dotycząca pozwolenia na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakresem inwestycji objęta jest działka o nr ewid. 530/3, położona w powiecie rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka, w miejscowości Stary Kurzeszyn...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru przebudowy ciągu drogowego dróg gminnych nr 113055E i 113051E

Zawiadamiam, że w dniu 17.08.2022 roku zostało przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie zamiaru przebudowy ciągu drogowego dróg gminnych nr 113055E i 113051E. Zakresem przedsięwzięcia objęte są dz. o nr ew. 481, 911, 34 obręb Komorów gmina Cielądz....

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka nr 530/3, obręb Stary Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że na wniosek Gminy Rawa Mazowiecka wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Kurzeszyn. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie rawskim, gm. Rawa Mazowiecka, m. Stary Kurzeszyn na dz. o nr ew. 530/3 obręb 0051 Stary Kurzeszyn...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej pt. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Chrząszczew gmina Biała Rawska”

Zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2022 roku na wniosek Gminy Biała Rawska wydana została decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pt. „Rozbudowa drogi gminnej nr 113004E w miejscowości Chrząszczew gmina Biała Rawska”...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki 107, 174/1, 69/2, 105/2, 106/2, 247/1, obręb Chrząszczew, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że na wniosek Gminy Biała Rawska, wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 113004E...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wydaniu decyzji - działka 614/3, obręb 0040 Wałowice, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 6 maja 2022 roku wydana została decyzja nr 137/2022 udzielająca na rzecz p. Piotra Studzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „P.P.H.U. MIRTEX” pozwolenia na budowę hali magazynowej z infrastrukturą (kat. XVIII) na działce o nr ewid. 614/3 w obrębie ewid. nr 0040 Wałowice, gmina Rawa Mazowiecka...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wydaniu decyzji - działki 128, 129/2, 130/3, obręb 0038 Rokszyce, gm. Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 05 maja 2022 roku wydana została decyzja nr 35/2022 dotycząca pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Rokszyce III” o mocy do 1,2 MW ( kat. VIII, XVIII ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ew. 128, 129/2, 130/3 obręb 0038 Rokszyce gm. Biała Rawska...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 141/2, obręb Nowy Chodnów, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej numerem 141/2, położonej w obrębie Nowy Chodnów, gmina Biała Rawska, w dniu 03.06.2022 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 936, 938, 939, obręb Bujały, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 02.06.2022 r. o godz. 1200 w miejscowości BUJAŁY na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 936, 938, 939 z działką nr 935...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka nr 614/3, obręb Wałowice, gm. Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że na wniosek p. Piotra Studzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „P.P.H.U. MIRTEX” wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę hali magazynowej z infrastrukturą (kat. XVIII) na działce o nr ewid. 614/3 w obrębie ewid. nr 0040 Wałowice, gmina Rawa Mazowiecka...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wydaniu decyzji - działki 573/22, 782, 573/10, 573/11, obręb Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2022 roku wydana została decyzja nr 114/2022 dotycząca pozwolenia na budowę magazynu spirytusu wraz z wagą, estakadą oraz podziemną infrastrukturą techniczną na potrzeby instalacji do produkcji spirytusu surowego z odpadów spożywczych i surowców rolniczych o wydajności 1000 l/h...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wydaniu decyzji - działka 446, obręb Żurawia, gm. Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 12.04.2022 roku została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę elektrowni
fotowoltaicznej „Żurawia” o mocy do 1 MW ...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki nr 573/22, 782, 573/10, 573/11, obręb Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że na wniosek SOBPOL RP. Sp. z o.o. wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę magazynu spirytusu wraz z wagą, estakadą oraz podziemną infrastrukturą techniczną...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki nr 128, 129/2, 130/3, obręb Rokszyce, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że na wniosek Pruszyński – Kalużny Sp. z o.o. wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Rokszyce III” do mocy 1,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka nr 446, obręb Żurawia, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że na wniosek Pruszyński – Kalużny Sp. z o.o. wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Żurawia” do mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3679
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-29 16:05:57