Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Decyzja Starosty Rawskiego o zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie BABSK i o umorzeniu części postępowania administracyjnego

Działając z urzędu orzekam 1) o zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w konturach wrysowanych na mapach klasyfikacji, stanowiących integralną część decyzji, oraz zgodnie z Projektem klasyfikacji i wykazami zmian danych ewidencyjnych, stanowiącymi część składową operatu technicznego przyjętego w dniu 20.07.2023 roku do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod numerem P.1013.2023.1030, na działkach położonych w obrębie BABSK w gminie Biała Rawska, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków...

Decyzja Starosty Rawskiego o zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie STUDZIANEK i o umorzeniu części postępowania administracyjnego

Działając z urzędu orzekam 1) o zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w konturach wrysowanych na mapach klasyfikacji, stanowiących integralną część decyzji, oraz zgodnie z Projektem klasyfikacji i wykazami zmian danych ewidencyjnych, stanowiącymi część składową operatu technicznego przyjętego w dniu 20.07.2023 roku do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod numerem P.1013.2023.1028, na działkach położonych w obrębie STUDZIANEK w gminie Biała Rawska, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków...

Zawiadomienie o kompletności materiału dowodowego w sprawach przeprowadzenia aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla zmienionych w ramach modernizacji użytków i o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji

Zawiadamiam, że w sprawie przeprowadzenia aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków na działach w obrębie Babsk, Wólka Babska, Antoninów, Studzianek, Gołyń, został zgromadzony kompletny materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej...

drukuj ()

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania - działki 53/2, 54/2, 55/2, 58, 59, 60, 96, 145, 168, 261, 262, 263, 264, 302, 303, 305, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 360/2, 391, 392, 393, 421, 423/1, 809/1, obręb Babsk, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków na działce w obrębie BABSK w gminie Biała Rawska, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 53/2, 54/2, 55/2, 58, 59, 60, 96, 145, 168, 261, 262, 263, 264, 302, 303, 305, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 360/2, 391, 392, 393, 421, 423/1, 809/1...

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania - działka nr 211, obręb ANTONINÓW, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków na działce w obrębie ANTONINÓW w gminie Biała Rawska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 211...

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania - działki 42/1, 42/2, 43, 44, 251, obręb WÓLKA BABSKA, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków na działkach w obrębie WÓLKA BABSKA w gminie Biała Rawska, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 42/1, 42/2, 43, 44, 251...

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania - działki 82, 106/1, 127, 141, 142/3, 142/5, 181, 183, 196, obręb GOŁYŃ, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków na działkach w obrębie GOŁYŃ w gminie Biała Rawska, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 82, 106/1, 127, 141, 142/3, 142/5, 181,183,196...

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania - działki 56, 58, 71, 72, 96, 112, 168/3, 202, 203, 204, 209/1, 267, 275/2, 303, 339, 341, obręb STUDZIANEK, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków na działkach w obrębie STUDZIANEK w gminie Biała Rawska, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 56, 58, 71, 72, 96, 112, 168/3, 202, 203, 204, 209/1, 267,275/2, 303, 339, 341...

Projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali na obszarze jednostki ewidencyjnej gmina Biała Rawska, obręby ewidencyjne: 101302_5.0003 BABSK, 101302_5.0051 WÓLKA BABSKA, 101302_5.0002 ANTONINÓW, 101302_5.0016 GOŁYŃ, 101302_5.0044 STUDZIANEK, powiat rawski, województwo łódzkie

W celu zapoznania się z informacjami kliknij przycisk więcej...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2282
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-30 16:06:24