Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Numer karty/rok 127/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na wycięcie 10 szt. drzew gatunku klon jesionolistny oraz 1 szt. drzew gat. modrzew europejski
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość : Gmina Miasto Rawa Mazowiecka obręb 1 działka 321/4
7 Znak sprawy SAB.II.613.16.2013.BK
8 Dokument wytworzył p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Rawa Mazowiecka Pani Anna Idzikowska
9 Data dokumentu 18.04.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 128/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.04.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-24 09:22

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 numer karty/rok 128/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na wycięcie drzewa
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na wycięcie 10 szt. drzew gatunku klon jesionolistny oraz 1 szt. drzew gat. modrzew europejski
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka obręb 1 działka 321/4 
7 Znak sprawy SAB.II.16.2013.BK
8 Dokument wytworzył Podinsp. Barbara Kielan       
9 Data dokumentu 17.06.2013 r.
10 Dokument zatwierdził z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.06.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 127/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.07.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-24 09:49

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 numer karty/rok 129/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość : Gmina Biała Rawska, obręb Chodnów dz. 102
7 Znak sprawy SAB.II.18.2013.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 23.05.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.06.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 130/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-24 13:08

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 numer karty/rok 130/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na wycięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Gmina Biała Rawska, obręb Chodnów dz. 102
7 Znak sprawy SAB.II.613.18.2013.BK
8 Dokument wytworzył Podinsp. Barbara Kielan       
9 Data dokumentu 16.07.2013 r.
10 Dokument zatwierdził z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.07.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 129/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.08.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-24 11:58

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 numer karty/rok 133/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na wycięcie 1 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość : Gmina Sadkowice, obręb Rzymiec, działka 119
7 Znak sprawy SAB.II.613.20.2013.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy sadkowice
9 Data dokumentu 05.06.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.07.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.07.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-24 13:03

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 134/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na wycięcie 13 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, 2 szt. dąbu szypułkowego, 2 szt. klonu pospolitego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość : Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 6, działka 92/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.21.2013.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 12.08.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.08.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 135/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
14.08.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 11:08

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 135/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na wycięcie 13 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, 2 szt. dąbu szypułkowego, 2 szt. klonu pospolitego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 6, działka 92/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.21.2013.BK
8 Dokument wytworzył Podinsp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 21.10.2013r.
10 Dokument zatwierdził z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.10.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 134/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
27.11.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 11:15

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 136/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na wycięcie 2szt. drzew gatunku topola mieszaniec euroamerykański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość : Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 8, działka 310/3 i 325/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.22.2013.BK
8 Dokument wytworzył Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pani Anna Idzikowska
9 Data dokumentu 19.08.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.08.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
20.08.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 11:21
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 137/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie drzew i krzewów gatunku klon jesionolistny, wierzba iwa, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, olsza czarna, bez czarny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość : Gmina Sadkowice, obręb Kaleń, działka 423, 467
7 Znak sprawy SAB.II.613.24.2013.BK
8 Dokument wytworzył Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pani Anna Idzikowska
9 Data dokumentu 03.09.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.09.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 138/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
06.09.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 11:25

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 138/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów gatunku klon jesionolistny, wierzba iwa, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, olsza czarna, bez czarny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Sadkowice, obręb Kaleń, działka 423, 467
7 Znak sprawy SAB.II.613.24.2013.BK
8 Dokument wytworzył Podinsp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 17.10.2013r.
10 Dokument zatwierdził z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.10.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 137/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
07.11.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 11:29

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 139/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola mieszaniec euroamerykański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość : Gmina Miasto Rawa Mazowieckae, obręb 8, działka 310/3 i 325/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.25.2013.BK
8 Dokument wytworzył Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pani Anna Idzikowska
9 Data dokumentu 19.09.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.09.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 140/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
20.09.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi 139/13

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 11:36

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 140/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola mieszaniec euroamerykański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowieckae, obręb 8, działka 310/3 i 325/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.25.2013.BK
8 Dokument wytworzył Podinsp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 16.12.2013r.
10 Dokument zatwierdził z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.12.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 139/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
22.01.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 11:49

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 141/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola kanadyjska i jesion wyniosły
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość : Gmina Rawa Mazowieckae, obręb Stara Wojska, działka 38 i
7 Znak sprawy SAB.II.613.26.2013.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 24.09.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.09.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 142/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
25.09.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 11:55

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 142/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola kanadyjska oraz jesion wyniosły
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Rawa Mazowieckae, obręb Stara Wojska, działka 38
7 Znak sprawy SAB.II.613.26.2013.BK
8 Dokument wytworzył Podinsp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 15.10.2013r.
10 Dokument zatwierdził z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.10.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 141/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
31.10.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 11:58

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 143/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzew gatunku olsza czarna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość : Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 8, działka 306
7 Znak sprawy SAB.II.613.27.2013.BK
8 Dokument wytworzył Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pani Anna Idzikowska
9 Data dokumentu 11.10.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.10.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 4/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
15.10.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 12:01

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 145/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na wycięcie 9 szt. drzew gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość : Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4, działka 322/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.14.2013.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 03.04.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.04.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 146/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
23.08.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 12:04

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 146/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na wycięcie 9 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4, działka 322/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.14.2013.BK
8 Dokument wytworzył Podinsp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 09.07.2013r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.07.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 145/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
28.09.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 12:08

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 147/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na wycięcie 3 szt. drzew gatunku świerk i sisna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość : Gmina Biała Rawska, obręb Wólka Lesiewska, działka 295/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.19.2013.BK
8 Dokument wytworzył z-ca Burmistrza Miasta Biała Rawska
9 Data dokumentu 23.05.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.06.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 148/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
18.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 12:11

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 148/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na wycięcie 3 szt. drzew gatunku świerk pospolity i sosna pospolita
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Biała Rawska, obręb Wólka Lesiewska, działka 295/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.19.2013.BK
8 Dokument wytworzył Podinsp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 16.07.2013r.
10 Dokument zatwierdził z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.07.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 147/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
08.08.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 12:15

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 151/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na wycięcie 8 szt. drzew gatunku wierzba mandżurska, czeremcha amerykańska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 8 działka 327
7 Znak sprawy SAB.II.613.29.2013.BK
8 Dokument wytworzył Naczelnik Wydziały Gospodarki Komunalnej
9 Data dokumentu 22.10.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.10.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 152/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
23.10.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 12:18

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 152/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na wycięcie 8 szt. drzew gatunku wierzba mandżurska, czeremcha amerykańska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 8 działka 327
7 Znak sprawy SAB.II.613.29.2013.BK
8 Dokument wytworzył Podinsp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 13.12.2013r.
10 Dokument zatwierdził z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.12.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 151/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
31.12.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 12:22

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 153/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 3 szt. drzew gatunku żywotnik zachodni
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 1 działka 427
7 Znak sprawy SAB.II.613.30.2013.BK
8 Dokument wytworzył Prezes Polskiego Związku Działkowców ROD „Nad Rawką”
9 Data dokumentu 16.10.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.10.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 154/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
23.10.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 12:24

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 154/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 3 szt. drzew gatunku żywotnik zachodni
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 1 działka 427
7 Znak sprawy SAB.II.613.30.2013.BK
8 Dokument wytworzył Inspektor Barbara Kielan
9 Data dokumentu 09.12.2013r.
10 Dokument zatwierdził z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.12.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 153/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
28.12.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 12:27

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 157/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola mieszaniec euroamerykański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Gmina Biała Rawska, obręb Gołyń, działka 65
7 Znak sprawy SAB.II.613.31.2013.BK
8 Dokument wytworzył z-ca Burmistrza Zbigniew Szcześniak
9 Data dokumentu 18.10.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.10.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 158/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
24.10.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 12:29

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 158/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzewa
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola mieszaniec euroamerykański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Gmina Biała Rawska, obręb Gołyń, działka 65
7 Znak sprawy SAB.II.613.31.2013.BK
8 Dokument wytworzył Inspektor Barbara Kielan
9 Data dokumentu 17.12.2013r.
10 Dokument zatwierdził z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.12.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 157/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
08.01.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 12:32

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 159/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Gmina Biała Rawska, obręb Gołyń, działka 65
7 Znak sprawy SAB.II.613.32.2013.BK
8 Dokument wytworzył z-ca Burmistrza Zbigniew Szcześniak
9 Data dokumentu 18.10.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.10.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
24.10.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 12:35

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 160/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie drzew i krzewów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Konopnica, działka 168/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.33.2013.BK
8 Dokument wytworzył Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 23.10.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.10.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
24.10.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 12:37

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 161/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Cielądz, obręb Grabice, działka nr 555
7 Znak sprawy SAB.II.613.34.2013.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 23.10.2013r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.10.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 162/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
25.10.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-10 16:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4823
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-04 12:37:58