Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 66/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Stary Kurzeszyn Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.34.2012
8 Dokument wytworzył  
9 Data dokumentu 12.02.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.02.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 162/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.03.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:01
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 67/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Podlas Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.4.2013
8 Dokument wytworzył Metalbud Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 04.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.03.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:03
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 68/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka (dz. nr 492 i 493/1 obręb 1) Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.6.2013.AW
8 Dokument wytworzył Kazimierz Stefański „ZUST Zakład Usług Sprzętowo- Transportowych”
9 Data dokumentu 20.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 69/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.03.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:06

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 69/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka (dz. nr 492 i 493/1 obręb 1) Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.6.2013.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 10.05.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.05.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 68/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:15
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 72/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.11.2013.AW
8 Dokument wytworzył Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 26.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 73/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.04.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:17
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 73/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.11.2013.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 29.05.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.05.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 72/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:21
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 115/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Żurawia Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.13.2013.AW
8 Dokument wytworzył Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Żurawi
9 Data dokumentu 22.07.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.07.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 116/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.07.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 15:25

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 116/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Żurawia Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.13.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 29.08.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.08.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 115/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.09.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 15:29

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 117/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych
i roztopowych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Podlas Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.14.2013.AW
8 Dokument wytworzył Joanna Kołacińska –pełnomocnik
Metalbud Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 02.08.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.08.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 118/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.08.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 15:32

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 118/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych
i roztopowych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Podlas Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.14.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 16.09.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.09.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 117/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.10.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 15:46

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 119/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych
i roztopowych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Sadkowice Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.19.2013.AW
8 Dokument wytworzył Applex Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 17.10.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.10.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 120/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.10.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 15:50

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 120/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych
i roztopowych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Sadkowice Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.19.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 04.12.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.12.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 119/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.12.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 09:46

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 121/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.20.2013.AW
8 Dokument wytworzył Gmina Cielądz
9 Data dokumentu 27.11.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.12.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.12.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 09:50

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 122/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych
i roztopowych do wód i do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.21.2013.AW
8 Dokument wytworzył Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad – Oddział w Łodzi
9 Data dokumentu 10.12.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.12.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 2/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.12.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 09:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3765
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-03-06 11:17:56