Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

 

 

Z dniem 1 stycznia 2005 r. w trybie art. 6 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) na organy administracji publicznej nałożono obowiązek publikowania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej między innymi informacji na temat udzielonej pomocy publicznej.
 
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz.1291) określa postępowanie w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej jednocześnie przesłanki zawarte w art. 87 ust. 1 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej t.j.:

1) musi być udzielana przez państwo lub ze źródeł państwowych (bez względu na formę),
2) powinna spowodować uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców lub niektórych gałęzi produkcji,
3) przedsiębiorca uzyska korzyść.

 

 
Podmiotem uprawnionym do udzielenia pomocy publicznej mogą być organy administracji państwowej, władze regionalne, lokalne, jak również wszelkie podmioty publiczne lub prywatne, które są kontrolowane przez państwo lub którym państwo powierzyło do zagospodarowania środki publiczne. Beneficjentem pomocy będzie natomiast podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.
 
 
Uzyskanie statusu beneficjenta pomocy zagraża zdobyciem przez ten podmiot pozycji uprzywilejowanej, co w konsekwencji może spowodować naruszenie warunków konkurencji i w efekcie naruszać wymianę handlową między państwami członkowskimi, dlatego też wszystkie projekty programów pomocowych ze środków publicznych dla przedsiębiorstw, których wartość przekracza 100 tys. euro, muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej, która bada, czy zastosowana forma pomocy nie zakłóca konkurencji między przedsiębiorcami w krajach Unii. Jednak nie każdy projekt podlega notyfikacji (nadzorowi), bowiem Komisja Europejska wydała rozporządzenia, które umożliwiły udzielanie pomocy publicznej z pominięciem procedury notyfikacji w przypadkach:

1) pomocy de minimis - poniżej 100 000 euro (rozp. KE nr 69/2001/WE),
2) pomocy w zakresie zatrudnienia (rozp. KE nr 2204/2002/WE),
3) pomocy na szkolenia (rozp. KE nr 68/201/WE),
4) pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw (rozp. KE nr 70/2001/WE).

 


 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-02-02 14:44
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-31 12:55

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2013-01-31 12:49
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-31 12:52

2011r.

Informacja o udzielonej pomocy publicznej  w 2011r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej.

drukuj (2011r.)

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-09-11 12:34

2010r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-03-04 13:11
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-11 12:34
Archiwum

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-02-03 10:46

2007r. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w III kwartale 2007r. przez Powiatowy Urząd Pracy

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-12-05 13:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-18 11:09

Informacja o udzielonej pomocy publicznej w II kwartale 2007r. przez Powiatowy Urząd Pracy

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-12-05 13:19
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-05 13:20

Informacja o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2007r. przez Powiatowy Urząd Pracy

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-21 14:05
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-23 15:34

2006r. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w IV kwartale 2006r. przez Powiatowy Urząd Pracy

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-04-04 12:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-18 11:10

Informacja o udzielonej pomocy publicznej w III kwartale 2006r. przez Powiatowy Urząd Pracy

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-11-10 09:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-29 11:16

Informacja o udzielonej pomocy publicznej w II kwartale 2006r. przez Powiatowy Urząd Pracy

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-08-10 13:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-29 11:15

Informacja o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale 2006r. przez Powiatowy Urząd Pracy

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-05-11 09:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-29 11:13

2005r. Informacja o udzielonej pomocy publicznej za 2005 rok przez Powiatowy Urząd Pracy

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-04-21 09:01
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-18 11:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8250
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-10 11:43:18