Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 1/2015
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Przebudowa hali technologicznej
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę Decyzja nr 381/2015 zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Pukinin gm. Rawa Mazowiecka dz. nr ew. 164/1, 163/1, 1081/1
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.378.2015.GS
8 Dokument wytworzył Włodzimierz Misztal – Prezes ZGO AQUARIUM Grażyna Sworska
9 Data dokumentu 21.07.2015 r.
8.09.2015r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 8.09.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.09.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-08-17 08:39
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-16 13:41

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.    Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Lp.  Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 2/2015
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowych) kwatera VI na terenie ZGO Pukinin
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę Decyzja nr 356/2015 zatwierdzająca projekt
 i udzielająca pozwolenia na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Pukinin gm. Rawa Mazowiecka dz. nr ew. 157, 158, 159, 160
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.380.2015.GS
8 Dokument wytworzył Włodzimierz Misztal – Prezes ZGO AQUARIUM Grażyna Sworska
9 Data dokumentu 24.07.2015 r.
5.08.2015r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
5.08.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa
96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.07.2015 r.
21.09.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-08-20 14:04
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-28 08:32

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 3/2015
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Rozbudowa hali magazynowej wraz z układem drogowym, instalacjami zewn.elektr., wodnymi, kanalizacji sanit., zbiornikiem na wodę p.poż., dwoma szczelnymi zbiornikami na nieczystości, instalacją zewn. gazową i zbiornikami na gaz
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę Decyzja nr 449/2015 zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Julianów gm. Rawa Mazowiecka dz. nr ew. 88/6, 89/6, 94
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Julianów, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.461.2015.GS
8 Dokument wytworzył Adam Niedośpiał – pełnomocnik firmy RAW-POL EXPORT-IMPORT Jan i Tomasz Stefańscy Sp. J. Grażyna Sworska
9 Data dokumentu 18.09.2015 r. 14.10.2015r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 14.10.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.10.2015 r. 16.10.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-10-16 13:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6484
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-10-16 14:00:29