Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 4/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku klon jesionolistny, wiąz szypułkowy
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Dańków dz. 27/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.2.2015.BK
8 Dokument wytworzył Jacek Otulak - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i gospodarki Komunalnej Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 13.01.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.01.2015
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.01.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-20 11:28

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 5/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku robinia akacjowa, świerk pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb Zabłocie dz. 129/13
7 Znak sprawy SAB.II.613.3.2015.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Sadkowice
9 Data dokumentu 13.01.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.01.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.01.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-20 11:32

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 19/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba iwa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Cielądz dz. 841
7 Znak sprawy SAB.II.613.7.2015.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 10.02.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.02.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 24/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.02.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-20 11:36

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 20/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 10 drzew gatunku robinia akacjowa, lipa drobnolistna i topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Nowy Kurzeszyn dz. 223/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.8.2015.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 16.02.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.02.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 25/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.02.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-20 13:36

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 21/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 1 dz. 278
7 Znak sprawy SAB.II.613.4.2015.BK
8 Dokument wytworzył Anna Idzikowska-Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 21.01.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.01.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 63/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.01.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-20 13:43

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 22/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 12 drzew gatunku kasztanowiec biały
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Porady Górne dz. 117/8, 117/10 i 116/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.5.2015.BK
8 Dokument wytworzył Zbigniew Szcześniak – zastępca Burmistrza Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 19.01.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.01.2015
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.01.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-20 13:51

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 23/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku robinia akacjowa, topola
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb Lubania dz. 235, 274
7 Znak sprawy SAB.II.613.6.2015.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Sadkowice
9 Data dokumentu 27.01.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.01.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.01.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-20 15:52

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 24/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba iwa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Cielądz dz. 841
7 Znak sprawy SAB.II.613.7.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 07.04.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.04.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 19/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.04.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-20 15:56

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 25/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 8 drzew gatunku robinia akacjowa, topola mieszaniec, topola mieszaniec, lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Nowy Kurzeszyn dz. 223/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.8.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 27.03.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.03.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 20/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.04.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-20 15:59

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 26/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akcjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 dz. 383
7 Znak sprawy SAB.II.613.9.2015.BK
8 Dokument wytworzył Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej
9 Data dokumentu 18.02.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.02.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 51/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.02.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 11:47

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 27/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Porady Górne, dz. 116/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.10.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 12.02.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.02.2015
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 52/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.02.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 11:51

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 28/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku dąb czerwony
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Babsk dz. 390/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.11.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 20.02.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.02.2015
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.02.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 11:54

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 29/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 6 drzew gatunku lipa drobnolistna i modrzew europejski
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Podlas dz. 114
7 Znak sprawy SAB.II.613.12.2015.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 27.02.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.02.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 53/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.03.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 11:58

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 30/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku topola Maksymowicza
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb Lubania dz. 235,
7 Znak sprawy SAB.II.613.13.2015.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Sadkowice
9 Data dokumentu 26.02.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 03.03.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 54/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.03.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 12:07

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 31/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku wiąz szypułkowy i klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Dańków dz. 27/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.14.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 20.02.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.03.2015
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 55/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.03.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 12:16

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 32/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku jesion pensylwański i klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Babsk dz. 387
7 Znak sprawy SAB.II.613.15.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 05.03.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.03.2015
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 56/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.03.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 13:18

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 33/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Tuniki dz. 304
7 Znak sprawy SAB.II.613.16.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 05.02.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.03.2015
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.03.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 13:29

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 34/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie  drzewa gatunku lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Koprzywna dz. 101
7 Znak sprawy SAB.II.613.17.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 16.03.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.03.2015
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 57/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.03.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 13:42

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 35/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Ossa dz. 147
7 Znak sprawy SAB.II.613.18.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 16.03.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.03.2015
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.03.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 13:58

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 36/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola mieszaniec euroamerykański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 1 dz. 106
7 Znak sprawy SAB.II.613.19.2015.BK
8 Dokument wytworzył Tomasz Nowicki Z-ca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 13.03.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.03.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 58/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.03.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 14:00

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 37/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akcjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka obręb 4 dz. 472/24
7 Znak sprawy SAB.II.61321.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 01.04.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.04.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 59/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.04.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-23 14:03

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 38/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o usunięcie 6 szt. drzew gatunku wierzba krucha i jesion wyniosły
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka obręb 4 dz. 4/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.22.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 01.04.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.04.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 60/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.04.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 08:10

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 39/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o usunięcie 3 szt. drzew gatunku wierzba krucha, topola mieszaniec euroamerykański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka obręb 4 dz. 1393/9 oraz obręb 8 dz. 343/30 i 343/26
7 Znak sprawy SAB.II.613.23.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 01.04.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 03.04.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.04.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 08:13

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 40/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku topola mieszaniec euroamerykański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Matyldów dz. 76/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.24.2015.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 08.04.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.04.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 61/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.04.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 08:18

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 41/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 11 drzew gatunku brzoza brod., klon sp., topola osika, grab sp., olcha czarna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Janów dz. 103
7 Znak sprawy SAB.II.613.25.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 21.04.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.04.2015
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 62/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.04.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 08:21

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 42/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, Biała Rawska obręb 2 dz. 271/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.26.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 24.04.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.04.2015
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 64/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.05.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 08:25

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 43/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 11 drzew gatunku topola późna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Zawady dz. 58
7 Znak sprawy SAB.II.613.27.2015.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 28.04.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.04.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 65/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.05.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 08:28

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 44/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku kasztanowiec biały
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Mała Wieś dz. 545
7 Znak sprawy SAB.II.613.28.2015.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 14.05.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.05.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.05.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 08:30

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 51/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gatunku robinia akcjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka obręb 4 dz.383
7 Znak sprawy SAB.II.613.9.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 24.03.2015r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.03.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 26/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.04.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 08:38

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 52/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gatunku kasztanowiec biały
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Porady Górne dz.116/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.10.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 16.03.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.03.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 27/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.04.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 12:56

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 53/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna i brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa mazowiecka, obręb Podlas dz. 114
7 Znak sprawy SAB.II.613.12.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 17.04.2015r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.04.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 29/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.05.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 12:59

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 54/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb Lubania dz. 235
7 Znak sprawy SAB.II.613.13.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 31.03.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.03.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 30/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.04.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 13:13

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 55/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie drzew gatunku wiąz szypułkowy i klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Danków dz. 27/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.14.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 30.03.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.03.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 31/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.04.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 13:17

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 56/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 szt. drzew gatunku klon jesionolistny i jesion pensylwański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Babsk dz. 387
7 Znak sprawy SAB.II.613.15.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 30.03.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.03.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 32/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.04.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 13:47

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 57/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Koprzywna dz.101/3
7 Znak sprawy SAB.II.613.17.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 20.04.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.04.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 34/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.05.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 13:50

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 58/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 3 szt. drzewa gatunku topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 2 dz.106
7 Znak sprawy SAB.II.613.19.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 04.05.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.05.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 36/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.05.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 13:53

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 59/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 dz.472/24
7 Znak sprawy SAB.II.613.21.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 22.04.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.04.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 37/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.05.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 13:57

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 60/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 3 szt. drzew gatunku wierzba krucha i jesion wyniosły
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 2 dz. 4/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.22.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 19.05.2015r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.05.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 38/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.06.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 14:00

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 61/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, Matyldów dz. 76/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.24.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 05.05.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.05.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 40/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.05.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-08-28 11:14

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 62/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 10 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, olsza czarna, grab pospolity, topola osika
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, Janów dz. 103
7 Znak sprawy SAB.II.613.25.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 19.06.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.06.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 41/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.07.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-08-28 11:17

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 63/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 1 dz. 278
7 Znak sprawy SAB.II.613.4.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 30.03.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.03.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 21/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.04.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-08-28 11:22

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 64/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb 2 miasta Biała Rawska dz. 271/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.26.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 15.05.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.05.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 42/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.06.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-08-28 11:25

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 65/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 11 szt. drzew gatunku topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Zawady dz. 58
7 Znak sprawy SAB.II.613.27.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 29.06.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.06.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 42/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.07.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-08-28 11:28

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 73/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 7 drzew gatunku topola późna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Zawady dz. 58
7 Znak sprawy SAB.II.613.28.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 23.09.2015r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.09.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 44/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.10.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-27 09:05

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 74/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz., obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 383
7 Znak sprawy SAB.II.613.29.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 12.06.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.06.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.06.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-27 09:15

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 75/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 drzew gatunku topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat rawski, Gmina Miasto Rawa Maz., obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 383
7 Znak sprawy SAB.II.613.29.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 06.07.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.09.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 74/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.07.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-27 09:15

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 76/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku jarząb pospolity, jabłoń purpurowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz., obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 315/1, 315/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.30.2015.BK
8 Dokument wytworzył Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
9 Data dokumentu 11.06.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.06.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.06.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 10:04

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 77/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gatunku jarząb pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat rawski, Gmina Miasto Rawa Maz., obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 315/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.30.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 13.07.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.07.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 76/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.07.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 10:08

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 78/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion pensylwański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz., obręb 8 miasta Rawa Maz. dz. 241/5, 242
7 Znak sprawy SAB.II.613.31.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Maz.
9 Data dokumentu 19.06.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.06.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.06.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 10:12

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 79/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion pensylwański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat rawski, Gmina Miasto Rawa Maz., obręb 8 miasta Rawa Maz. dz. 241/5, 242
7 Znak sprawy SAB.II.613.31.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 13.07.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.07.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 78/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.07.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 10:18

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 80/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 7 drzew gatunku klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, sosna pospolita
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Łaszczyn dz. 270
7 Znak sprawy SAB.II.613.32.2015.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 28.07.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.07.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.07.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 10:22

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 81/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 7 drzew gatunku klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, sosna pospolita
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat rawski, Gmina Cielądz obręb Łaszczyn dz. 270
7 Znak sprawy SAB.II.613.32.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 24.08.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.08.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 80/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.09.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 10:29

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 82/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 9 drzew gatunku robinia akacjowa, grab pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb pachy dz. 46/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.33.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 11.08.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.08.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.08.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 11:46

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 83/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 9 drzew gatunku robinia akacjowa, grab pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat rawski, Gmina Biała Rawska obręb Pachy dz. 46/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.33.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 23.09.2015r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.09.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 82/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.10.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 12:22

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 84/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 3 drzew gatunku topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Cielądz dz. 207
7 Znak sprawy SAB.II.613.34.2015.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 01.09.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.09.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.09.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 12:45

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 85/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 3 drzew gatunku topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat rawski, Gmina Cielądz obręb Cielądz dz. 207
7 Znak sprawy SAB.II.613.34.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 12.10.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.10.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 84/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.10.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 12:47

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 86/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 43 drzew gatunku wiąz pospolity, topola, jesion wyniosły
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Maz., obręb Byszewice dz. 106/4
7 Znak sprawy SAB.II.613.35.2015.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 07.09.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.09.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.09.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 12:50

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 87/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 43 drzew gatunku wiąz pospolity, topola, jesion wyniosły
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska., obręb 3 miasta Biała Rawska dz. 602/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.36.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Biała Rawska
9 Data dokumentu 15.09.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.09.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.09.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 12:56

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 88/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku olsza czarna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz. obręb 8 miasta Rawa Maz dz. 388
7 Znak sprawy SAB.II.613.37.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 15.09.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.09.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.09.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 13:10

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 89/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gatunku olsza czarna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat rawski, Gmina Miasto Rawa Maz. obręb 8 miasta Rawa Maz. dz. 388
7 Znak sprawy SAB.II.613.37.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 20.10.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.10.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 88/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.11.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 13:30

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 90/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz. obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka dz. 251
7 Znak sprawy SAB.II.613.38.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 15.09.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.09.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.09.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 13:39

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 91/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat rawski, Gmina Miasto Rawa Maz. obręb 2 miasta Rawa Maz. dz. 251
7 Znak sprawy SAB.II.613.38.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 20.10.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.10.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 90/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.11.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 13:48

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 92/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku brzoza brodawkowata, klon jawor
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz. obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka dz. 504/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.39.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 24.09.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.09.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.09.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 14:21

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 93/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz. obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka dz. 472/29
7 Znak sprawy SAB.II.613.40.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 24.09.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.09.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5 Tel.
046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.09.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 14:42

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 94/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 69 drzew gatunku brzoza brodawkowata, topola osika, olsza czarna, sosna pospolita
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska obręb 5 miasta Biała Rawska dz. 899/1, 934/1, 926/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.41.2015.BK
8 Dokument wytworzył Pan Adam Szwajkowski
9 Data dokumentu 31.08.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.09.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.09.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 14:45

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 95/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska obręb 2 miasta Biała Rawska dz. 270/45
7 Znak sprawy SAB.II.613.43.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Biała Rawska
9 Data dokumentu 12.10.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.10.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.10.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 14:49

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 96/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku świerk pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Biała Rawska,  obręb Błażejewice dz. 91/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.44.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Biała Rawska
9 Data dokumentu 13.10.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.10.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.10.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 15:01

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 97/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 21 drzew gatunku wiąz pospolity , pipa szerokolistna, topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka,  obręb Byszewice dz. 106/4
7 Znak sprawy SAB.II.613.45.2015.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 16.10.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.10.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.10.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 15:28

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 98/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba płacząca
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,  obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 516/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.46.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 28.10.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.10.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.10.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 15:39

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 99/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku lipa drobnolistna, klon zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,  obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 472/29
7 Znak sprawy SAB.II.613.47.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 28.10.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.10.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.10.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 15:53

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 100/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gatunku topola osika
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Tuniki dz. 304
7 Znak sprawy SAB.II.613.16.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 19.10.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.10.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 33/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.11.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-28 16:06

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 106/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 3 drzew gatunku topola biała
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Błażejewice dz. 129/7
7 Znak sprawy SAB.II.613.50.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 18.11.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.11.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 3/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.11.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-04-27 15:40

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 107/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion wyniosły
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Niemgłowy A dz. 84
7 Znak sprawy SAB.II.613.52.2015.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 11.12.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.12.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 10/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.12.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-04-27 15:51

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 108/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz., obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 383
7 Znak sprawy SAB.II.613.53.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 07.12.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.12.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 11/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.12.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-04-27 15:59

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 109/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz., obręb 7 miasta Rawa Maz. dz. 512
7 Znak sprawy SAB.II.613.54.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 07.12.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.12.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 12/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.12.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 08:07

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 110/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 4 drzew gatunku świerk pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb 3 miasta Rawa Maz. dz. 602/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.55.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 15.12.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.12.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 13/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.12.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 08:08

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 111/15
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb Nowy Trębaczew dz. 67
7 Znak sprawy SAB.II.613.56.2015.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 15.12.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.12.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.12.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 08:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4828
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-05-05 08:12:33