Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 3/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.23.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 28.01.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.01.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 113/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.02.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-30 10:30

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 6/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Regnów Gmina: Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.24.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 24.02.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.02.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
  Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 114/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.03. 2014r
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-30 10:35

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 7/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Przyłuski Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.1.2014.AW
8 Dokument wytworzył Państwo Bogdan i Barbara Stańczak
9 Data dokumentu 31.01.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.01.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 8/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.02.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-30 10:38

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 8/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Przyłuski Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.1.2014.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 11.03.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.03.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 7/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.04.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-30 10:43
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 9/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Przyłuski Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.2.2014.AW
8 Dokument wytworzył Państwo Bogdan i Barbara Stańczak
9 Data dokumentu 31.01.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.01.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 10/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.02.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-30 10:46

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 10/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Przyłuski Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.2.2014.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 11.03.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.03.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 9/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.04.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-30 10:50

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 14/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych na potrzeby technologiczne składowiska odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Pukinin Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.4.2014.AW
8 Dokument wytworzył Zakład Gospodarki Odpadami
AQUARIUM Sp. z o.o.
z/s w Rawie Mazowieckiej
9 Data dokumentu 09.04.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.04.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.04.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-30 10:55

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 15/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Ossa Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.5.2014.AW
8 Dokument wytworzył Hotel Ossa Grupa Trip S.A.
9 Data dokumentu 15.04.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.04.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.04.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-30 10:57

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 54/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Ossa Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.5.2014.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 23.05.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.05.2014r..
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 15/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.06.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 15:24

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 55/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Koprzywna Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.6.2014.AW
8 Dokument wytworzył Pan Piotr Rogala
9 Data dokumentu 19.05.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.05.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.05.2014r..
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 15:28

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 56/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.8.2014.AW
8 Dokument wytworzył Pan Robert Cieślak – pełnomocnik
Quick-Mix Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 18.06.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.06.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.06.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 15:32

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 60/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór
i odprowadzanie wód powierzchniowych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Regnów Gmina: Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.8.2014.AW
8 Dokument wytworzył Parafia Rzymsko- Katolicka N.N.M.P.
w Regnowie
9 Data dokumentu -
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.05.2014r..
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.06.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 15:35

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 65/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.8.2014.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 15.07.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.07.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 56/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.08.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 15:50

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 94/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Babsk, Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.9.2014.AW
8 Dokument wytworzył Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Żurawi
9 Data dokumentu 21.08.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.08.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.08.2014r..
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-11-12 12:54

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 95/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Lubania, Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.10.2014.AW
8 Dokument wytworzył Państwo Dorota i Sylwester Fit
9 Data dokumentu 23.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.10.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.10.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-11-12 13:05

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 96/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Koprzywna Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.11.2014.AW
8 Dokument wytworzył Pan Piotr Rogala
9 Data dokumentu 28.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.10.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.10.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-11-12 13:19

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 97/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Babsk, Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.9.2014.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 15.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.10.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 94/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.11.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-11-12 13:25

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 123/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Wilcze Piętki Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.12.2014.AW
8 Dokument wytworzył Pani Monika Muranowicz-Zagawa
9 Data dokumentu 24.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.11.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.11.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-12 13:13

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 124/14
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.17.2014.AW
8 Dokument wytworzył Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska
9 Data dokumentu 08.12.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.12.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.12.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-22 10:37

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 125/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Lubania, Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.10.2014.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 11.12.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.12.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 95/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.01.2015 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-01-09 14:54

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 126/14
2 Rodzaj dokumentu Ochrona wód
3 Temat dokumentu Decyzje
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Koprzywna Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.11.2014.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 23.12.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.12.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
96/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.01.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-01-15 10:12
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-03 16:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2815
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-03 16:07

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5995521
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 10:19

Stopka strony