Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o zmianie terminu zebrania w sprawie podania do wiadomości decyzji Starosty Rawskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w obrębie Ścieki

Zawiadamiam, że zmienia się termin zebrania Uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Ścieki, wyznaczony na dzień 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) na dzień 08.05.2018 r. (wtorek) o godz. 1700 we wsi Ścieki 25 (u Sołt  ysa wsi Ścieki).

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie podania do wiadomości decyzji Starosty Rawskiego o zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w obrębie Ścieki.

Zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 1700 we wsi Ścieki 25 (u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Ścieki.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów, położonych w obrębie Ścieki gmina Rawa Mazowiecka w celu okazania projektu scalenia

W dniu 15 listopada 2017 r. (środa) o godz. 1700 we wsi Ścieki 25 (u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów w obrębie Ścieki. Celem zebrania jest okazanie projektu scalenia gruntów objętych postępowaniem...

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia dotyczącym wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postepowaniem scaleniowym

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 i art. 31 ustawy z dnia 28 marca 1982r o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2014r, poz. 700 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 1700 we wsi Ścieki 25 (u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Ścieki, w celu wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem.

Zawiadomienie o wyłożeniu wyników oszacowania gruntów obiektu Ścieki do publicznego wglądu

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. 2014.700 ze zm.) zawiadamiam, że w dniach od 15 maja 2017r do 22 maja 2017 r. nastąpi wyłożenie wyników oszacowania gruntów obiektu Ścieki do publicznego wglądu...
 

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie zapoznania się z wynikami oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Ścieki

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.700 z późn. zm.), zawiadamiam, że: w dniu 10 maja 2017 r. /środa/ o godz. 1700 we wsi Ścieki 25 ( u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Ścieki w celu ogłoszenia wyników oszacowania gruntów objętych postępowaniem.

Zawiadonienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów, położonych w obrębie Ścieki gm. Rawa Mazowiecka, w celu podjęcia uchwały określającej zasady szacunku gruntów

Na podstawie art.11 ust.1, art. 13 ust. 2 i art.31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.700 z późn. zm.), zawiadamiam, że  w dniu 30 marca 2017 r. /czwartek/ o godz. 1700 we wsi Ścieki 25 ( u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Ścieki w celu określenia zasad szacunku gruntów objętych postępowaniem scaleniowym...

Zawiadomienie o zebraniu Uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.700 z późn. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (test jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 1700 we wsi Ścieki 25 ( u Sołtysa wsi Ścieki ) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka.

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 i art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 700 ze zm.) oraz art. 61§ 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (test jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.23) na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka, powiat rawski, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3614
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-18 16:45

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46-814-46-31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny urzędowania

pn., śr., czw. 800- 1600
wt. 800- 1700
pt. 800- 1500

Godziny pracy kasy Urzędu
pn., śr., czw. 900- 1430
wt. 900- 1530
pt. 900- 1330

Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4901369
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-26 16:24

Stopka strony