Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Informacja dotycząca scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Ścieki

Starosta Rawski informuje, że w grudniu 2019 r. zakończona została realizacja zadania dotyczącego scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obejmującym część obrębu Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka...

Informacja o oddaleniu skargi uczestnika scalenia

W związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 10.07.2019 r. informuję, że zgodnie z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 lutego 2019r syg. Akt IISA/Łd 960/18 skarga uczestnika scalenia ... została oddalona.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia, gruntów położonych w obrębie Ścieki, w sprawie wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów

Na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 908), zawiadamiam, że w dniu 8 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 1700 we wsi Ścieki 25 (u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Ścieki.

Informacja o wniesieniu skargi uczestnika postepowania scaleniowego gruntów części obrębu Ścieki

W związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie scalenia gruntów części obrębu Ścieki informuję, że w dniu 13 września 2018 r. do Wojewody Łódzkiego wpłynęła skarga uczestnika postępowania scaleniowego, skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ...

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie podania do wiadomości Decyzji Wojewody Łódzkiego

ZAWIADOMIENIE o zebraniu uczestników scalenia w sprawie podania do wiadomości Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GiK-II.7213.2.2018.TS z dnia 8 sierpnia 2018 r. dotyczącej wydanej przez Starostę Rawskiego decyzji o zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w obrębie Ścieki.

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Zawiadamiam, że od decyzji Starosty Rawskiego z dnia 08 maja 2018 r. nr GG.I.6625.1.2015.AM o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów części obrębu Ścieki gm. Rawa Mazowiecka., w dniu 21 maja 2018 r. wpłynęło odwołanie pani Teresy Popińskiej, pani Barbary Kwapiś oraz pani Anny Popińskiej.

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Zawiadamiam, że od decyzji Starosty Rawskiego z dnia 08 maja 2018 r. nr GG.I.6625.1.2015.AM o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów części obrębu Ścieki gm. Rawa Mazowiecka., w dniu 14 maja 2018 r. wpłynęło odwołanie pana Tadeusza Kowalczyka.

Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia obrębu Scieki gm. Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie art. 3, art. 8, art.17, art. 27 ust. 1, 3 i 4, art. 28 ust. 1 i 2, art. 29 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 700 ze zm.), oraz art:'49 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) orzekam...

Zawiadomienie o zmianie terminu zebrania w sprawie podania do wiadomości decyzji Starosty Rawskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w obrębie Ścieki

Zawiadamiam, że zmienia się termin zebrania Uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Ścieki, wyznaczony na dzień 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) na dzień 08.05.2018 r. (wtorek) o godz. 1700 we wsi Ścieki 25 (u Sołt  ysa wsi Ścieki).

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie podania do wiadomości decyzji Starosty Rawskiego o zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w obrębie Ścieki.

Zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 1700 we wsi Ścieki 25 (u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Ścieki.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów, położonych w obrębie Ścieki gmina Rawa Mazowiecka w celu okazania projektu scalenia

W dniu 15 listopada 2017 r. (środa) o godz. 1700 we wsi Ścieki 25 (u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów w obrębie Ścieki. Celem zebrania jest okazanie projektu scalenia gruntów objętych postępowaniem...

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia dotyczącym wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postepowaniem scaleniowym

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 i art. 31 ustawy z dnia 28 marca 1982r o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2014r, poz. 700 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 1700 we wsi Ścieki 25 (u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Ścieki, w celu wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem.

Zawiadomienie o wyłożeniu wyników oszacowania gruntów obiektu Ścieki do publicznego wglądu

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. 2014.700 ze zm.) zawiadamiam, że w dniach od 15 maja 2017r do 22 maja 2017 r. nastąpi wyłożenie wyników oszacowania gruntów obiektu Ścieki do publicznego wglądu...
 

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie zapoznania się z wynikami oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Ścieki

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.700 z późn. zm.), zawiadamiam, że: w dniu 10 maja 2017 r. /środa/ o godz. 1700 we wsi Ścieki 25 ( u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Ścieki w celu ogłoszenia wyników oszacowania gruntów objętych postępowaniem.

Zawiadonienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów, położonych w obrębie Ścieki gm. Rawa Mazowiecka, w celu podjęcia uchwały określającej zasady szacunku gruntów

Na podstawie art.11 ust.1, art. 13 ust. 2 i art.31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.700 z późn. zm.), zawiadamiam, że  w dniu 30 marca 2017 r. /czwartek/ o godz. 1700 we wsi Ścieki 25 ( u Sołtysa wsi Ścieki) odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Ścieki w celu określenia zasad szacunku gruntów objętych postępowaniem scaleniowym...

Zawiadomienie o zebraniu Uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.700 z późn. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (test jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 1700 we wsi Ścieki 25 ( u Sołtysa wsi Ścieki ) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka.

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 i art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 700 ze zm.) oraz art. 61§ 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (test jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.23) na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka, powiat rawski, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20568
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-02 14:08:14