Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym

w Rawie Mazowieckiej

 

1.Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku budowlanym lub architektonicznym

b) umiejętność obsługi komputera oraz programów komputerowych: MS OFFICE (w szczególności WORD, EXEL) – w zakresie podstawowym,

c) znajomość ustawy – prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks postępowania administracyjnego,

d) nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) dobry stan zdrowia.

2.Wymagania dodatkowe:

a) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,

b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

c) odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wykonywanie czynności z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej dotyczących

postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z rozdz. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane,

b) wykonywanie czynności z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej dotyczących rozbiórki i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z rozdz. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo Budowlane.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

d) kwestionariusz osobowy

e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy

f) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności

g) inne dodatkowe dokumenty posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa w terminie do dnia 28 sierpnia 2007 roku ( nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

Starosta Rawski

(-) Józef Matysiak

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 18.07.2007
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2007-07-18 11:09
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-19 09:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2221
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-19 09:59

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5984352
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-14 14:11

Stopka strony