Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym

w Rawie Mazowieckiej

 

1.Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku budowlanym lub architektonicznym

b) umiejętność obsługi komputera oraz programów komputerowych: MS OFFICE (w szczególności WORD, EXEL) – w zakresie podstawowym,

c) znajomość ustawy – prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks postępowania administracyjnego,

d) nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) dobry stan zdrowia.

2.Wymagania dodatkowe:

a) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,

b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

c) odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wykonywanie czynności z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej dotyczących

postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z rozdz. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane,

b) wykonywanie czynności z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej dotyczących rozbiórki i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z rozdz. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo Budowlane.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

d) kwestionariusz osobowy

e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy

f) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności

g) inne dodatkowe dokumenty posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa w terminie do dnia 28 sierpnia 2007 roku ( nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

Starosta Rawski

(-) Józef Matysiak

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2007-07-18
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2007-07-18 11:09
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-19 09:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4366
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-07-19 09:59:37