Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi               odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

12E/07

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach innych niż niebezpieczne

Znak: OS.III.7662-12/07

 

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami  niebezpiecznymi   Kody: 15 01 01,15 01 02,15 01 04,16 01 17,16 01 18,16 01 19,16 01 20,16 01 03,16 02 14,17 01 07,10 01 01,08 03 18

 

4

 Data i miejsce sporządzenia dokumentu

data złożenia: 03.08.2007r

data przyjęcia: 20.08.2007r Rawa Mazowiecka

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp.zo.o.ul.J.III.Sobieskiego 79,96-100 Skierniewice

Placówka Terenowa  w Rawie Mazowieckiej,ul.Wałowska 4,96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302

 

8

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak uwag

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2007-09-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-09-05 14:22
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-05 14:28

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi               odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

11E/07

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach innych niż niebezpieczne

Znak: OS.III.7662-11/07

 

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami innymi niż niebezpieczne  Kody: 15 01 01,15 01 02,10 01 01

 

4

 Data i miejsce sporządzenia dokumentu

data złożenia: 04.07.2007r

data przyjęcia: 01.08.2007r Rawa Mazowiecka

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,ul.Warszawska 14,96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302

 

8

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak uwag

 

 

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2007-09-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-09-05 14:23
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-05 14:29

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi               odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

10E/07

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Znak: OS.III.7662-10/07

 

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami  niebezpiecznymi  i innymi niż niebezpieczne  Kody: 16 02 13*,08 03 18,10 13 06,15 01 01,15 01 02,15 01 03,15 02 03,17 05 04,16 02 14

 

4

 Data i miejsce sporządzenia dokumentu

data złożenia: 21.06.2007r

data przyjęcia: 27.06.2007r Rawa Mazowiecka

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

quick-mix Sp.zo.o.ul.Brzegowa 73,57-100 Strzelin, Zakład Rawa Mazowiecka ul.Opoczyńska 14,96-200 Rawa Mazowiecka(REGON:931111747)

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pok.302

 

8

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak uwag

 

 

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2007-09-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-09-05 14:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-05 14:28

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi               odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

9E/07

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach innych niż niebezpieczne

Znak: OS.III.7662-9/07

 

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami innymi niż niebezpieczne  Kody: 02 01 82

 

4

 Data i miejsce sporządzenia dokumentu

data złożenia: 03.07.2007r

data przyjęcia: 11.07.2007r Rawa Mazowiecka

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Gospodarsto Rolne Paweł Święcicki ul.Królewska 47,Tuszynek Majoracki 95-080 Tuszyn

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302

 

8

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak uwag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2007-09-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-09-05 14:25
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-05 14:27

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi               odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

 

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

8E/07

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach innych niż niebezpieczne

Znak: OS.III.7662-8/07

 

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami innymi niż niebezpieczne  Kody: 02 01 82

 

4

 Data i miejsce sporządzenia dokumentu

data złożenia: 03.07.2007r

data przyjęcia: 11.07.2007r Rawa Mazowiecka

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Gospodarsto Rolne Adrian Święcicki ul.Królewska 47,Tuszynek Majoracki 95-080 Tuszyn

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302

8

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak uwag

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2007-09-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-09-05 14:26

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi               odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

 

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

7E/07

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Znak: OS.III.7662-7/07

 

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami  niebezpiecznymi  i innymi niż niebezpieczne  Kody: 16 02 13*,15 01 06, 15 02 03,17 05 04

 

4

 Data i miejsce sporządzenia dokumentu

data złożenia: 16.05.2007r

data przyjęcia: 29.05.2007r Rawa Mazowiecka

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

quick-mix Sp.zo.o.ul.Brzegowa 73,57-100 Strzelin, Zakład Rawa Mazowiecka ul.Opoczyńska 14,96-200 Rawa Mazowiecka(REGON:931111747)

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pok.302

8

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak uwag

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2007-09-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-09-05 14:26

 

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

 

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

6E/07

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach  innych niż niebezpieczne

Znak: OS.III.7662-6/07a

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi   kod: 15 02 02

4

 Data sporządzenia dokumentu

data złożenia: 16.03.2007r

data przyjęcia:12.04.2007r.

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

P.H.ANDAR S.C.  96-214 Andrzej i Dariusz Stodulscy Mroczkowice 13A 96-214 Cielądz

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki  organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka  Pok.302

8

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-08 10:29
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-08 15:04

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

5E/07

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach  innych niż niebezpieczne

Znak: OS.III.7662-6/07

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami innymi niż niebezpieczne   kod: 02 01 80

4

 Data sporządzenia dokumentu

data złożenia: 22.03.2007r

data przyjęcia:20.04.2007r.

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Agata i Wojciech Kitlińscy Ferma Drobiu Łaszczyn 96-214 Cielądz

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki  organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka  Pok.302

8

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-08 10:37
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-08 15:04

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

 

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

4E/07

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach  innych niż niebezpieczne

Znak: OS.III.7662-2/07

 

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i  innymi niż niebezpieczne  

kod:20 01 21,02 01 80,02 01 81,02 01 82

4

 Data sporządzenia dokumentu

data złożenia: 13.02.2007r

data przyjęcia:    -              (informacja nie została przyjęta)

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Agata i Wojciech Kitlińscy Ferma Drobiu Łaszczyn 96-214 Cielądz

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302

 

8

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Wniosek pozostawiono bez rozpoznania

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-12-10 15:30
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-10 15:32

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

3E/07

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach inne niż niebezpieczne

Znak: OS.III.7662 – 4/07

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami innymi niż niebezpieczne  Kody: 020182, 100101

4

 Data sporządzenia dokumentu

data złożenia: 22.02/07r.

data przyjęcia: 13.04/07r.

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Gospodarstwo Rolne Michał Święcicki

Galinki 7/2, 96-230 Biała Rawska

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka     Pok. 302

8

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak uwag

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-08 10:41
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-10 15:31

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

2E/07

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach  innych niż niebezpieczne

Znak: OS.III.7662-5/07

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka o wytworzonych odpadach innych niż niebezpieczne  

4

 Data sporządzenia dokumentu

data złożenia: 06.03.2007r

data przyjęcia: 19.03.2007r

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

,, AZUR SYSTEM ’’  Sp.zo.o.  ul. Narzędziowa 16

21-045  Świdnik        Regon :4300755487

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki  organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka  Pok.302

8

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak uwag

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-08 10:43
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-08 15:05

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

1E/07

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych

Znak: OS.III.7662-3/07

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami  niebezpiecznymi   Kody: 13.05.08

4

 Data sporządzenia dokumentu

data złożenia: 14.02.2007r

data przyjęcia: 13.03.2007r

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

F.P.H.U.,,BADERA’’  Badera Tadeusz

Dalachów 354  46-325 Rudniki

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302

8

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak uwag

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-08 10:45
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-08 15:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5549
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-12-10 15:32:57