Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej informacje należy przesłać na fax lub powiadomić telefonicznie:

 

* w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej :

 •  od godz.8.00 do 16.00 poniedziałek, środa, czwartek;
 • *od godz. 8.00 do 17.00 wtorek;
 • od 8.00 do 15.00 piątek;
  tel.(046)814 29-38  wew.209; fax:(046) 814 29-38 lub (046) 814 46-31.

* po godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej i w dniach wolnych od pracy stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej  tel.(046)814 40-27 lub 998 ; fax:(046) 814 40-28.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2006-09-08
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-09-08 12:17
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2006-09-18 13:28

Zarządzanie Kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów infrastruktury krytycznej.

Organem właściwym w sprawach Zarządzania Kryzysowego na obszarze powiatu jest Starosta jako Przewodniczący Zarządu Powiatu.

Starosta wykonuje zadania Zarządzania Kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Monitorowanie i zapewnienie przepływu informacji na potrzeby Zarządzania Kryzysowego zapewnia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Współdziała z innymi jednostkami prowadzącymi akcje ratownicze i z centrami zarządzania kryzysowego. Zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego realizuje komórka organizacyjna zajmująca się sprawami zarządzania kryzysowego.

Procedury realizacji zadań Zarządzania Kryzysowego zawarte są w Powiatowym  Planie  Zarządzania Kryzysowego.

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.(Dz. U. Nr 89 poz.590 z późn. zm.)    

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-11-06 12:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11812
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-10 11:46:00