Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Informacji o wszczęciu na wniosek Gminy Regnów postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni Nr 1a

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości... iż w dniu 09.12.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Regnów, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na działce nr 72 w miejscowości Regnów, gm. Regnów...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego SAB.II.6341.1.22.2016.AS - Dańków i Rzeczków, gm. Biała Rawska

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości ... iż w dniu 25.11.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Biała Rawska, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią wodociągową PVC o średnicy Ø 160 mm w rurze osłonowej HDPE o średnicy Ø 320 mm pod dnem rzeki Białka w km 26+340 biegu rzeki, w miejscowości Dańków i Rzeczków, gm. Biała Rawska...

Obwieszczenie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości ... informację o przyjęciu Uchwałą Nr XXI/117/2016 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 18 listopada 2016 r. „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.

Informacja o wszczęciu postępowania - znak: SAB.II.6341.2.4.2016.AS - APPLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Sadkowicach

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości... iż w dniu 16.11.2016r. zostało wszczęte, na wniosek APPLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Sadkowicach, postępowanie w sprawie:
1. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr 176 w miejscowości Sadkowice, gm. Sadkowice...

Informacja o wszczęciu postępowania - znak: SAB.II.6341.1.19.2016.AS - LOGIS S.A. w Rawie Mazowieckiej

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości ... iż w dniu 07.11.2016r. zostało wszczęte, na wniosek LOGIS S.A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 36, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki w Rawki w km 81+155 biegu rzeki, oczyszczonych ścieków przemysłowych, będących mieszaniną wód popłucznych oraz wód opadowych i roztopowych...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w działkach nr geod.: 528, 169, 170, 165, 161, 152, 153...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbiórkę  sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego  napięcia  w działkach nr geod.: 528, 169, 170, 165, 161, 152, 153, 148, 144/1, 144/2, 144/3, 124, 91/1, 90, 89,87, 85 - obręb 0043 Stara Wieś; dz. nr geod. 817, 616/1, 607, 605, 564, 561, 558, 462, 461, 460, 459, 458/1, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449/2, 448/2, 446/2, 445/2, 444/2, 443/2, 442/2, 441/2, 440/2, 439/2, 437/2, 436/2, 358/2, 197/2 - obręb 0050 Wola Chojnata;  dz. nr geod. 85, 86/1, 86/2, 87, 88/2, 89/2, 90, 91/2, 92/2, 93/2,94/2, 95/2, 96/2, 99/2 - obręb 0023 Koprzywna, gm. Biała Rawska.

Informacja o wszczęciu postępowania - działka nr 308/33, obręb 4 Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości ... iż w dniu 26.10.2016r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika Krokus Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Swadzim, postępowanie w sprawie:...

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 113010E Dańków-Pachy

Starosta Rawski zawiadamia, ... zostały wydane, na wniosek pełnomocnika Gminy Biała Rawska, pozwolenia wodnoprawne w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 113010E Dańków-Pachy, w następującym zakresie...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 113010E Dańków-Pachy

Starosta Rawski zawiadamia, ... zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika Gminy Biała Rawska, postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 113010E Dańków-Pachy...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego - Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, ... informację o sporządzeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” oraz projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.

Informacjia o wszczęciu postępowania wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.2.3.2016.AS, działka nr 756/1 w miejscowości Boguszyce, dzialka nr 382 w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 04.08.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej, postępowanie w sprawie...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Quick-Mix Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 17.08.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Quick-Mix Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie, postępowanie w sprawie ...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 09.08.2016r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia...

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - obręb Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, ... iż w dniu 17.06.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na scaleniu gruntów obejmujących obszar o powierzchni 472,2817 ha w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka...

Informacja o wszczęciu postępowania - działka nr 396/1 w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 25.07.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o., postępowanie w sprawie: ...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 25.07.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o., postępowanie w sprawie ..

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Uprzejmie informuję, że Minister Środowiska powiadomił Wojewodów pismem z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: DLP-I.062.3.2016.EL o prowadzeniu w latach 2016 - 2020 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu lasów wszystkich form własności...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Nowy Trębaczew

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości..., iż w dniu 06.07.2016r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika „MTB” Sp. z o.o., postępowanie w sprawie: 1. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek pełnomocnika McDonald’s Polska Sp. z o.o.

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości ..., iż w dniu 29.06.2016r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika McDonald’s Polska Sp. z o.o., postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Wałowice

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,...iż w dniu 21.06.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej, postępowanie w sprawie: 1. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę drogi Sławków-Annosław na odcinku 1100 m

Starosta Rawski zawiadamia, że w dniu 14.06.2016 r., na wniosek inwestora Gminy Regnów, została wydana decyzja Nr 1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: „przebudowę drogi Sławków-Annosław na odcinku 1100 m”...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na scaleniu gruntów obejmujących obszar o powierzchni 472,2817 ha w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia,... iż w dniu 10.06.2015r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na scaleniu gruntów obejmujących obszar o powierzchni 472,2817 ha w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka...

Informacja o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów na części działki nr 426, obręb 1 miasta Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.... została wydana, na wniosek, decyzja Starosty Rawskiego znak: SAB.II.6233.5.2016 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów na części działki nr 426, obręb 1 miasta Rawa Mazowiecka, stanowiące przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020”

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn., Dz. U. z 2016r. poz. 353), informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020”...

Obwieszczenie w sprawie udzielenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę drogi Sławków-Annosław na odcinku 1100 m

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ...(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. ...(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Rawski zawiadamia, że na wniosek inwestora Gminy Regnów, wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: „przebudowę drogi Sławków-Annosław na odcinku 1100 m”.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek pełnomocnika Gminy Sadkowice

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,... iż w dniu 24.02.2016r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika Gminy Sadkowice, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pod dnem rzeki Żelazna przejścia przewodem wodociągowym...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wniosek pełnomocnika „HERCO” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Cielądz

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości..., iż w dniu 25.02.2016r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika „HERCO” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Cielądz, postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych...

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę - decyzja Starosty Rawskiego Nr 574/2015 z dnia 22.02.2016r., w sprawie pozwolenia na budowę dwóch elektrowni wiatrowych

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,... iż w dniu 22.02.2016r. została wydana, na wniosek Windprojekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., decyzja Starosty Rawskiego Nr 574/2015 z dnia 22.02.2016r., w sprawie pozwolenia na budowę dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą ...na działkach oznaczonych nr ewid. 501, 502, 503, 504, 505, 602 i 425, w miejscowości Regnów, gmina Regnów.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę - decyzja Starosty Rawskiego Nr 573/2015 z dnia 22.02.2016r., w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,... iż w dniu 22.02.2016r. została wydana, na wniosek Windprojekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., decyzja Starosty Rawskiego Nr 573/2015 z dnia 22.02.2016r., w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą... na działkach oznaczonych nr ewid. 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 602 i 425, w miejscowości Regnów, gmina Regnów.

Informacja o zmianie decyzji starosty rawskiego nr 430/2012 z dnia 17.10.2012 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowych

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,... iż w dniu 22.02.2016 r. została wydana, na wniosek Windprojekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., decyzja Starosty Rawskiego Nr 572/2015 z dnia 19.02.2016r., w sprawie zmiany decyzji Nr 430/2012 z dnia 17.10.2012 r. ...

Informacja o zmianie decyzji starosty rawskiego nr 429/2012 z dnia 17.10.2012 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowych

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,... iż w dniu 22.02.2016r. została wydana, na wniosek Windprojekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., decyzja Starosty Rawskiego Nr 571/2015 z dnia 19.02.2016r., w sprawie zmiany decyzji Nr 429/2012 z dnia 17.10.2012 r. ...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych,działka nr 484/35 w obrębie 7 miasta Skierniewice

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości..., iż w dniu 01.02.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Miasta Skierniewice, postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na działkach 501, 502, 503, 504, 505, 602 i 425 w obrębie Regnów

Starosta Rawski zawiadamia..., iż w dniu 29.12.2015r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą ..., na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 501, 502, 503, 504, 505, 602 i 425, obręb Regnów...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na działkach 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 602 i 425 w obrębie Regnów

Starosta Rawski zawiadamia..., iż w dniu 29.12.2015r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą ... na działkach oznaczonych nr ewikcyjnymi 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 602 i 425, obręb Regnów, jednostka ewidencyjna Regnów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Starosty Rawskiego Nr 430/2012

Starosta Rawski zawiadamia..., iż w dniu 18.12.2015r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie wniosku o zmianę decyzji Starosty Rawskiego Nr 430/2012 z dnia 17.10.2012r. o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Starosty Rawskiego Nr 429/2012

Starosta Rawski zawiadamia..., iż w dniu 18.12.2015r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie wniosku o zmianę decyzji Starosty Rawskiego Nr 429/2012 z dnia 17.10.2012r. o pozwoleniu na budowę dwóch elektrowni wiatrowych...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Wałowice

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,...iż w dniu 21.06.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej, postępowanie w sprawie: 1. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26835
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-19 17:11:04