Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 2/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu zlokalizowanego na działce nr 396/1 w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka, uchodzącego do rzeki Rawka w km 81 + 740
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.25.2016.AS
8 Dokument wytworzył Insp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 06.02.2017r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.02.2017r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 5
tel: 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
94/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.02.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
18 Uwagi Brak

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-02-09 14:25

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 3/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie nadmiaru wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego do ziemi, z terenu zakładu w Białej Rawskiej przy ul. Plantowej 23
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.4.2017.AS
8 Dokument wytworzył AUSTRIA JUICE Poland Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 25.01.2017r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.02.2017r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.02.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
18 Uwagi Brak

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-02-09 14:39

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 7/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie nadmiaru wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego do ziemi poprzez drenaż rozsączający, zlok. na działce nr 656/6 w obrębie 5 miasta Biała Rawska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.4.2017.AS
8 Dokument wytworzył Insp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 14.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.03.2017r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
3/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
18 Uwagi Brak

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-17 09:36

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 9/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi krajowej nr 72 w km 156+836 – 163+925 istniejącymi wylotami do wód i do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.7.2017.AS
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Łodzi
9 Data dokumentu 22.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.03.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-24 15:05

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 12/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do kanału młyńskiego uchodzącego do rzeki Rawki w km 83+944
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.9.2017.AS
8 Dokument wytworzył

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Słowackiego 70

9 Data dokumentu 24.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.04.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-05-05 08:23

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 15/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi krajowej nr 72 w km 156+836 – 163+925 istniejącymi wylotami do wód i do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.12.2017.AS
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Łodzi
9 Data dokumentu 15.05.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.05.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.05.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-05-22 15:42

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 16/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem położonym na działce nr 361 w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka, do Kanału Młyńskiego w km 0+310 jego biegu, uchodzącego do rzeki Rawki w km 83+944
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.9.2017.AS
8 Dokument wytworzył Insp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 23.05.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.05.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
12/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.05.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-05-29 14:26

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 38/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka drogi krajowej nr 72 istniejącymi wylotami do rzeki Rawki i do rowów przydrożnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.12.2017.AS
8 Dokument wytworzył Insp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 14.06.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.06.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
15/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.06.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-06-23 11:33

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 79/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących  z osiedla mieszkaniowego w Galinach, gm. Biała Rawska do rowu R-1/1 w km 2+80 uchodzącego do rowu melioracyjnego R-A w km 5+22 jego biegu.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Galiny, Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.16.2017
8 Dokument wytworzył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi
9 Data dokumentu 29.06.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.06.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.07.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor informacji: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-28 09:36

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 80/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 1329/4 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka, Gmina: Miasto Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.18.2017
8 Dokument wytworzył Wasbruk sp. z o. o. ul. Modlińska 65 03-199 Warszawa
9 Data dokumentu 08.08.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.08.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.08.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor informacji: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-28 09:40

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 85/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotu kanału deszczowego w km 1+485 rzeki Rylki oraz odprowadzanie wód opadowych z ul. Aleksandrówka i Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka, Gmina: Miasto Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.20.2017
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik Rawskich Wodociągów Kanalizacji Sp. z o. o. z/s w Rawie Maz. przy ul. Słowackiego 70
9 Data dokumentu 29.08.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.08.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.09.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-09-21 16:07

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 88/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków bytowo-gospodarczych oraz wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem średnicy 600 mm do rzeki Białki, zlokalizowanym w km. 12+074 biegu rzeki Białki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Ossa, Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.21.2017
8 Dokument wytworzył Park Edukacji S.A. w upadłości likwidacyjnej, OSSA 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 26.09.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.09.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.09.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-09-29 14:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 248
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-29 14:22

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46-814-46-31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny urzędowania

pn., śr., czw. 800- 1600
wt. 800- 1700
pt. 800- 1500

Godziny pracy kasy Urzędu
pn., śr., czw. 900- 1430
wt. 900- 1530
pt. 900- 1330

Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4522260
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-10-20 10:02

Stopka strony