Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 2/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu zlokalizowanego na działce nr 396/1 w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka, uchodzącego do rzeki Rawka w km 81 + 740
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.25.2016.AS
8 Dokument wytworzył Insp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 06.02.2017r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.02.2017r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 5
tel: 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
94/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.02.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
18 Uwagi Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-02-09 14:25

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 3/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie nadmiaru wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego do ziemi, z terenu zakładu w Białej Rawskiej przy ul. Plantowej 23
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.4.2017.AS
8 Dokument wytworzył AUSTRIA JUICE Poland Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 25.01.2017r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.02.2017r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.02.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
18 Uwagi Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-02-09 14:39

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 7/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie nadmiaru wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego do ziemi poprzez drenaż rozsączający, zlok. na działce nr 656/6 w obrębie 5 miasta Biała Rawska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.4.2017.AS
8 Dokument wytworzył Insp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 14.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.03.2017r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
3/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
18 Uwagi Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-17 09:36

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 9/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi krajowej nr 72 w km 156+836 – 163+925 istniejącymi wylotami do wód i do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.7.2017.AS
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Łodzi
9 Data dokumentu 22.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.03.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-24 15:05

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 12/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do kanału młyńskiego uchodzącego do rzeki Rawki w km 83+944
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.9.2017.AS
8 Dokument wytworzył

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Słowackiego 70

9 Data dokumentu 24.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.04.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-05-05 08:23

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 15/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi krajowej nr 72 w km 156+836 – 163+925 istniejącymi wylotami do wód i do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.12.2017.AS
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Łodzi
9 Data dokumentu 15.05.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.05.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.05.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-05-22 15:42

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 16/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem położonym na działce nr 361 w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka, do Kanału Młyńskiego w km 0+310 jego biegu, uchodzącego do rzeki Rawki w km 83+944
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.9.2017.AS
8 Dokument wytworzył Insp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 23.05.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.05.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
12/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.05.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-05-29 14:26

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 38/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka drogi krajowej nr 72 istniejącymi wylotami do rzeki Rawki i do rowów przydrożnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.12.2017.AS
8 Dokument wytworzył Insp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 14.06.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.06.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
15/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.06.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-06-23 11:33

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 79/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących  z osiedla mieszkaniowego w Galinach, gm. Biała Rawska do rowu R-1/1 w km 2+80 uchodzącego do rowu melioracyjnego R-A w km 5+22 jego biegu.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Galiny, Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.16.2017
8 Dokument wytworzył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi
9 Data dokumentu 29.06.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.06.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.07.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-28 09:36

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 80/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 1329/4 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka, Gmina: Miasto Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.18.2017
8 Dokument wytworzył Wasbruk sp. z o. o. ul. Modlińska 65 03-199 Warszawa
9 Data dokumentu 08.08.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.08.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.08.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-28 09:40

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 85/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotu kanału deszczowego w km 1+485 rzeki Rylki oraz odprowadzanie wód opadowych z ul. Aleksandrówka i Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka, Gmina: Miasto Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.20.2017
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik Rawskich Wodociągów Kanalizacji Sp. z o. o. z/s w Rawie Maz. przy ul. Słowackiego 70
9 Data dokumentu 29.08.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.08.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.09.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-09-21 16:07

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 88/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków bytowo-gospodarczych oraz wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem średnicy 600 mm do rzeki Białki, zlokalizowanym w km. 12+074 biegu rzeki Białki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Ossa, Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.21.2017
8 Dokument wytworzył Park Edukacji S.A. w upadłości likwidacyjnej, OSSA 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 26.09.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.09.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.09.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-09-29 14:22

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 100/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących  z osiedla mieszkaniowego
w Galinkach, gm. Biała Rawska do rowu R-1/1 w km 2+80 uchodzącego do rowu melioracyjnego R-A w km 5+22 jego biegu.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Galinki Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.16.2017
8 Dokument wytworzył Iwona Michalak
9 Data dokumentu 23.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.10.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
79/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.10.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-27 12:15

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 102/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do kanalizacji innego podmiotu, tj. oczyszczalni ścieków w Żydomicach,  ścieków przemysłowych pochodzących z Zakładu Produkcji Mączki i Tłuszczu w Pszczonowie, gm. Maków.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Żydomice, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.27.2017
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik Polish Rendering Company Sp. z o.o.; Pszczonów, gm. Maków 99-420 Łyszkowice
9 Data dokumentu 27.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.10.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.10.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-31 16:56

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 103/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu kanału deszczowego w km 1+485 rzeki Rylki oraz na odprowadzanie wód opadowych z ul. Aleksandrówka i Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Miasto Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.20.2017
8 Dokument wytworzył Adriana Drzewiecka
9 Data dokumentu 31.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.10.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
85/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.11.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-11-06 12:12

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 104/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków w komunalnej  oczyszczalni ścieków w Żydomicach, gm. Rawa Mazowiecka, nowym wylotem do rowu R-A
w km 0+93 uchodzącym do rzeki Rawki
w km 80+050
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Żydomice, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.28.2017
8 Dokument wytworzył Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 30.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.10.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.11.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-11-13 16:24

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 105/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707
w ramach budowy obwodnicy Kurzeszyna
gm. Rawa Maz.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kurzeszyn, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.29.2017
8 Dokument wytworzył Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
9 Data dokumentu 27.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.11.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.11.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-11-13 16:30

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 106/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków bytowo-gospodarczych oraz wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem średnicy 600 mm do rzeki Białki, zlokalizowanym w km. 12+074 biegu rzeki Białki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Ossa Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.21.2017
8 Dokument wytworzył Iwona Michalak
9 Data dokumentu 07.11.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.11.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
88/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.11.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-11-13 16:40

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 107/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wolbórki
w km 5+590. 
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki Gmina: Tomaszów Mazowiecki
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.30.2017
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik Zarządu Powiatu Tomaszowskiego
9 Data dokumentu 09.11.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.11.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.11.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-12-06 16:08

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 118/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi na działce nr 778/1 obręb Konopnica.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Konopnica, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.35.2017
8 Dokument wytworzył ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 26.09.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.12.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.12.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-01-09 07:26

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 120/17
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 1329/4 obręb 4 miasta Rawa Maz.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Miasto Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.36.2017
8 Dokument wytworzył WASBRUK Sp. z o.o. z/s w Warszawie
9 Data dokumentu 22.12.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.12.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.12.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Michalak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-01-09 07:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5259
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-09 07:31:14