Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 16/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 48 szt. drzew i krzewów (gatunku jesion pensylwański, lipa, świerk srebrny, lilak pospolity, sosna pospolita, żywotnik pospolity)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Konopnica, działka nr 168/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.33.2013.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 22.01.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.01.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 160/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
10.01.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 09:13

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 17/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 12 szt. drzew (gatunku brzoza, topola osika, dąb)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska, obręb Pachy, działka nr 46/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.37.2013.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 23.01.2014r.
10 Dokument zatwierdził Dyektor Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.01.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 165/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
11.02.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 09:16

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 18/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 5, działki nr 7 i 8
7 Znak sprawy SAB.II.613.42.2013.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 21.01.2014r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.01.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 174/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
07.02.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 09:19

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 19/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usuniecie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość:  Gmina Miasto Biała Rawska, obręb Chodnów, działka nr 102
7 Znak sprawy SAB.II.613.47.2013.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 13.01.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.01.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 181/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
 30.01.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 09:21

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 20/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 9 szt. drzew (gatunku modrzew europejski, świerk pospolity i wierzba biała) oraz 4 szt. krzewów gatunku lilak pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska, Biała Rawska, obręb 3, działka nr 602/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.48.2013.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 14.02.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.02.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 182/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
05.03.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:02

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 21/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 88 drzew (gatunku lipa drobnolistna, klon, modrzew europejski, sosna pospolita, świerk pospolity, jarząb pospolity, tuja, cyprys, cis pospolity)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska, obręb Błażejewice, działka nr 91/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.1.2014.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 04.02.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.02.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
06.02.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:04

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 22/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 2, działka nr 292
7 Znak sprawy SAB.II.613.2.2014.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 14.02.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.02.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 23/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
17.02.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:06

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 23/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 2, działka nr 292
7 Znak sprawy SAB.II.613.2.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 08.04.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr.. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.04.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 22/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
23.04.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:08

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 24/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon pospolity odmiana kulista
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 4, działka nr 158
7 Znak sprawy SAB.II.613.3.2014.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 14.02.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.02.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 25/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
17.02.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:11

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 25/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka,
obręb 4, działka nr 158
7 Znak sprawy SAB.II.613.3.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 08.04.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.04.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 24/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
23.04.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:13

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 27/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 13 szt. drzew (gatunku dąb szypułkowy, klon jesionolistny)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka,
obręb 2, działka nr 108/8, 109/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.5.2014.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 17.02.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.02.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 28/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
19.02.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:17

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 28/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 13 szt. drzew
(gatunku dąb szypułkowy, klon jesionolistny)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka,
obręb 2, działka nr 108/8, 109/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.5.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 28.03.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.03.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 27/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
14.04.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:20

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 29/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o usunięcie 26 szt. drzew
(gatunku grochodrzew, topola szara, sumak octowiec, jesion wyniosły, jesion pensylwański)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka,
obręb 2, działka nr 230/1, 239
7 Znak sprawy SAB.II.613.6.2014.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 18.02.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.02.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
19.02.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:23

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 30/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 7 szt. drzew
(gatunku sumak octowiec, świerk pospolity, wierzba biała)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska, Biała Rawska, obręb 2, działki nr 269/1, 272/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.7.2014.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 20.02.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.02.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
25.02.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:26

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 31/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska, obręb Stara Wieś, działka nr 84
7 Znak sprawy SAB.II.613.8.2014.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 21.02.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.02.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 32/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
26.02.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:29

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 32/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska, obręb Stara Wieś, działka nr 84
7 Znak sprawy SAB.II.613.8.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 23.04.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.04.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 31/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
12.05.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:31

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 33/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola włoska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa mazowiecka,
obręb 4, działka nr 1393/10
7 Znak sprawy SAB.II.613.9.2014.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 24.03.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.03.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
25.03.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:34

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 34/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 7 szt. drzew
(gatunku topola balsamiczna, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Cielądz, obręb Sanogoszcz, działka nr 178
7 Znak sprawy SAB.II.613.10.2014.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 26.03.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.03.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 35/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
31.03.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:38

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 35/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 5 szt. drzew
(gatunku topola balsamiczna, lipa drobnolistna)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Cielądz, obręb Sanogoszcz, działka nr 178
7 Znak sprawy SAB.II.10.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 06.05.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.05.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 34/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
22.05.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:41

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 36/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 4 szt. drzew gatunku topola włoska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka,
obręb 4, działka nr 539/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.11.2014.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 04.04.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.04.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 37/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
08.04.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:43

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 37/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 4 szt. drzew gatunku topola włoska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka,
obręb 4, działka nr 539/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.11.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 23.04.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.04.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 36/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
09.05.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-06-25 10:45

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 76/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola włoska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 4, działka nr 1393/10
7 Znak sprawy SAB.II.613.9.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 18.07.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr.. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.07.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 33/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
05.08.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 10:03
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-01 11:26

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 77/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba mandżurska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 4, działka nr 516/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.16.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 30.06.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.06.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 46/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
17.07.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 10:11
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-01 11:25

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 78/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wiąz szypułkowy i 20 szt. robinii akacjowej
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Rawa Mazowiecka,  obręb Pokrzywna, działka nr 60
7 Znak sprawy SAB.II.613.17.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 07.07.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.07.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 48/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
22.07.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 10:20
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-01 11:24

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 79/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 1, działka nr 297
7 Znak sprawy SAB.II.613.20.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 04.08.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.08.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 53/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
19.08.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 10:23
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-01 11:24

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 80/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 13 szt. drzew
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 1, działka nr 446, 448/5 i 547/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.21.2014.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 03.06.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 03.06.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
04.06.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 10:28
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-01 11:23

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 81/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 14 szt. drzew oraz krzewów o pow. 1m²
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Miasto i Gmina Biała Rawska, Biała Rawska, obręb 2, działka nr 181/2 i 182/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.22.2014.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 10.06.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.06.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 82/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.06.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 10:32
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-01 11:18

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 82/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 14 szt. drzew i krzewów o pow. 1m²
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Miasto i Gmina Biała Rawska, Biała Rawska, obręb 2, działka nr 181/2 i 182/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.22.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 17.07.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr.. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.07.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 81/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
05.08.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 10:37
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-01 11:18

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 83/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 8, działka nr 241/1 i 241/12
7 Znak sprawy SAB.II.613.23.2014.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 24.06.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.06.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.06.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 10:41
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-01 11:16

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 84/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gat. robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 4, działka nr 502/3
7 Znak sprawy SAB.II.613.24.2014.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 24.06.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.06.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.06.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 10:44
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-01 11:16

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 85/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzewa gat. klon zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 4, działka nr 516/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.25.2014.BK
8 Dokument wytworzył Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 08.07.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.07.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.07.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 10:51
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-01 11:14

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 86/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzewa gat. klon zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 1, działka nr 406/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.26.2014.BK
8 Dokument wytworzył Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 31.07.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.07.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.08.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-09-01 10:59
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-01 11:12

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 102/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 13 szt. drzew gatunku świerk pospolity, klon jesionolistny, brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 1, działki nr 446, 448/5, 547/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.21.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 11.08.2014r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.08.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 80/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
26.08.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 08:03

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 103/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 8, działki nr 241/1 i 241/12
7 Znak sprawy SAB.II.613.23.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 10.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.10.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 83/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
04.11.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 08:07

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 104/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie  szt. drzew gatunku klon zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka, obręb 4, działka  nr 516/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.25.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 10.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.10.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 85/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
28.11.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 08:14

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 105/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Rawa Mazowiecka,  obręb Zagórze, działka nr 159/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.27.2014.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 10.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.08.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 106/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
25.08.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 08:22

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 106//14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Zagórze, działka nr 159/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.27.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 13.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.10.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 105/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
30.10.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 08:34

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 107/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,  obręb 4, działka nr 539/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.28.2014.BK
8 Dokument wytworzył Anna Idzikowska-Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej UM Rawa Maz.
9 Data dokumentu 02.09.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 03.09.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 108/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
04.09.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 09:10

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 108/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 8 szt. drzew gatunku topola kanadyjska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4, działka nr 539/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.28.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 26.09.2014r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.09.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 107/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
14.10.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 09:14

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 109/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 98 sztuk drzew gatunku sosna żółta, świerk pospolity, cyprysik Lawsonia, żywotnik zachodni, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, wiąz szypułkowy, modrzew europejski
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska,  obręb Błażejewice, działka nr 91/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.29.2014.BK
8 Dokument wytworzył Zbigniew Szcześniak Z-ca Burmistrza Biała Rawska
9 Data dokumentu 17.09.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.09.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
22.09.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 09:19

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 110/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Rawa Mazowiecka,  obręb Stary Kurzeszyn, działki nr 272/1 i 274/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.30.2014.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 24.09.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.09.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
26.09.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 09:22

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 111/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 sztuki drzew gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Rawa Mazowiecka,  obręb Podlas, działka nr 80
7 Znak sprawy SAB.II.613.31.2014.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 03.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 03.10.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
06.10.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 09:44

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 112/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,  obręb 4, działki nr 143/1 i 576/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.32.2014.BK
8 Dokument wytworzył Anna Idzikowska-Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej UM Rawa Maz.
9 Data dokumentu 07.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.10.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
08.10.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 09:56

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 113/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, grochodrzew, wierzba krucha, jarząb pospolity, klon
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,  obręb 4- działki nr 539/4, 539/6, 472/24; obręb 3 dz. 221/8, obręb 8 dz. 310/3
7 Znak sprawy SAB.II.613.33.2014.BK
8 Dokument wytworzył Anna Idzikowska-Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej UM Rawa Maz.
9 Data dokumentu 09.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.10.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
14.10.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 10:03

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 114/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 sztuki drzewa gatunku wiąz szypułkowy
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska,  obręb Dańków, działka nr 27/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.34.2014.BK
8 Dokument wytworzył Jacek Otulak –Naczelnik Wydz. Gosp. Komunalnej UMiG Biała Rawska
9 Data dokumentu 06.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.10.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
13.10.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 10:06

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 115/14
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wiąz szypułkowy
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska,  obręb Dańków, działka nr 27/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.34.2014.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 04.11.2014r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.11.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 114/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
20.11.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 10:29

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 116/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 sztuki drzew gatunku topola biała
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Rawa Mazowiecka,  obręb Byszewice, działka nr 294
7 Znak sprawy SAB.II.613.35.2014.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 21.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.10.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
23.10.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 10:32

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 117/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku klon srebrzysty, olsza czarna, wierzba biała, topola osika
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska,  obręb Żurawia, działki nr 109/1 i 107
7 Znak sprawy SAB.II.613.36.2014.BK
8 Dokument wytworzył Z. Szcześniak Z-ca Burmistrza Biała Rawska
9 Data dokumentu 22.10.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.10.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
28.10.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 10:35

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 118/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 19 sztuk drzewa gatunku olcha czarna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska,  obręb Żurawia, działka nr 300
7 Znak sprawy SAB.II.613.37.2014.BK
8 Dokument wytworzył Z. Szcześniak z-ca Burmistrza Biała Rawska
9 Data dokumentu 04.11.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.11.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
07.11.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 10:37

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 119/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 12 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska,  obręb Ossa, działka nr 286
7 Znak sprawy SAB.II.613.38.2014.BK
8 Dokument wytworzył Jacek Otulak –Naczelnik Wydz. Gosp. Komunalnej UMiG Biała Rawska
9 Data dokumentu 12.11.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.11.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
18.11.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 10:40

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 120/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, dąb czerwony
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska,  obręb Babsk, działka nr 390/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.39.2014.BK
8 Dokument wytworzył Z. Szcześniak z-ca Burmistrza w Białej Rawskiej
9 Data dokumentu 20.11.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.11.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
25.11.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 10:43

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 121/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jabłoń domowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,  obręb4, działka nr 388/8
7 Znak sprawy SAB.II.613.40.2014.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 24.11.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.11.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
27.11.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 10:45

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 122/14
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba krucha
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Gmina Rawa Mazowiecka,  obręb 8, działka nr 388
7 Znak sprawy SAB.II.613.41.2014.BK
8 Dokument wytworzył A. Idzikowska Naczelnik Wydz. Gosp. komunalnej UM Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 27.11.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.11.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
28.11.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-12-08 10:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14553
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-12-08 10:48:45