Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Starosta, Wicestarosta i Przewodnicząca Rady Powiatu, Pl.Wolności 1, I piętro budynku

Tomasz Góraj

Starosta

tel. 46 814 46 31 wew. 14, pokój 102, piętro

Jacek Otulak

Wicestarosta

tel. 46 814 46-31 wew.11, pokój 103,piętro

Maria Charążka

Przewodnicząca Rady Powiatu

tel. 46 814 46-31 wew. pokój 113, piętro

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-11 11:05
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-07 11:47
Wydział Organizacyjny Pl.Wolności 1, I piętro budynku

-

Sekretarz Powiatu

tel. 46 814 46-31 wew. 11, pokój 106, piętro

Jolanta Chylak

Z-ca  Dyrektora Wydziału Organizacyjnego

tel. 46 814 46-31 wew.13 , pokój 105, piętro

Kinga Kacprzak

Inspektor

tel./fax. 46 814 46-31 wew.10,
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl, sekretariat@powiatrawski.pl, pokój 104, piętro

Paulina Bujak

Podinspektor
 

tel./fax. 46 814 46-31 wew.10,
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl, sekretariat@powiatrawski.pl, pokój 104, piętro

Dorota Lis

Inspektor

tel. 46 814 46-31 wew. 15, pokój 107,  piętro

Marzena Pakuła

IODO

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. 46 814 46-31 wew.15,  Plac Wolności 1, pokój 107, Ipiętro

tel. 600 919 832,
e-mail: prk.rawa@powiatrawski.pl,
ul. Kościuszki 5, pok. 20 (parter)

Dorota Dymowska

Specjalista ds. BHP

tel. 46 814 46-31 wew. 15, pokój 107,  piętro

Wioletta Wojdalska

Referent

tel. 46 814 46-31 wew.37, pokój nr 1

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska

Radca Prawny

 pokój 308 przy ul. Kościuszki 5

Przemysław Jędrzejczak

Starszy Informatyk

tel. 46 814 46-31 wew.26, pokój 04

Bogusław Misztal

Starszy Informatyk

tel. 46 814 46-31 wew.26, pokój 04

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-11 11:32
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-07 15:42
Wydział Organizacyjny, Oddział Obsługi, Pl.Wolności 1, parter budynku

Zbigniew Wójcik

Kierownik

tel. 46 814 46-31 wew.53, pokój 109, piętro

Agata Zielińska

Inspektor

tel. 46 814 46-31 wew.27, pokój nr 05B

Krzysztof Ołtarzewski

Pracownik gospodarczy

tel. 46 814 46-31 wew.27 , pokój nr 05B

Andrzej Woźniak

Kierowca,
Pracownik gospodarczy

tel. 46 814 46-31 wew.27, pokój nr 05B

Małgorzata Woźniak

Sprzątaczka

Grażyna Urbańska

Sprzątaczka

Alicja Słomka

Sprzątaczka

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-11 11:45
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 22:48
Biuro Rady, Pl.Wolności 1, I piętro budynku

Patrycja
Wróblewska-Firek

Kierownik Biura Rady

tel. 46 814 46-31 wew.22 pokój 113, piętro

Rafał Smyczek

p.o. Kierownika Biura Rady

tel. 46 814 46-31 wew.22 pokój 113, piętro

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-11 11:54
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-28 10:20
Wydział Finansów i Budżetu Pl.Wolności 1, I piętro

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy,
Skarbnik Powiatu

tel. 46 814 46-31 wew. 45, pokój 110, piętro

Małgorzata Konopińska

Z-ca Głównego Księgowego

tel. 46 814 46-31 wew. 44, pokój 111, piętro

Anna Stępniak

Pomoc administracyjna

tel. 46 814 46-31 wew. 44, pokój 111, piętro

Anna Wiktorek

Starszy Inspektor

tel. 46 814 46-31 wew. 42, pokój 108, piętro

Anna Kostrzewa

Starszy Inspektor

tel. 46 814 46-31 wew. 42, pokój 108, piętro

Katarzyna Wiosna

Podinspektor

tel. 46 814 46-31 wew. 42, pokój 108, piętro

Teresa Filarczyk

Pomoc administracyjna

tel. 46 814 46-31 wew. 42, pokój 108, piętro

Bogumiła Gil

Starszy Inspektor

tel. 46 814 46-31 wew. 43, pokój 1, parter

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-01-05 09:37
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-22 13:20
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Pl.Wolności 1, parter budynku

Anna Ostalska

p.o. Dyrektora

tel. 46 814 27 45, wew.18, pokój nr 10, parter

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-09-06 13:56
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-29 08:55
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Oddział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Wolności 1, parter budynku

Anna Ostalska

Kierownik

tel. 46 814 27 45, wew.18, pokój nr 10, parter

Joanna Bednarska

Podinspektor

tel. 46 814 27 45, wew. 20, pokój nr 3, parter

Karolina Kołodzińska

Podinspektor

tel. 46 814 27 45, wew. 20, pokój nr 3, parter

Zofia Wieteska

Inspektor

tel. 46 814 27 45 wew. 20, pokój nr 3, parter

Monika Szymańska

Inspektor

tel. 46 814 27 45 wew. 19, pokój nr 4, parter

Karolina Sokołowska-Czapnik

Podinspektor

tel. 46 814 27 45, wew. 19, pokój nr 4, parter

Magdalena Lach

Młodszy referent

tel. 46 814 27 45, wew. 19, pokój nr 4, parter

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-01-16 14:36
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-02 13:34
Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Pl.Wolności 1, parter budynku

Stefan Goryczka

Starszy Inspektor
Przewodniczący narad koordynacyjnych

tel. 46 814 46 31, wew. 46, pokój 2, parter

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-03-26 13:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-21 10:16
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Oddział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej , Pl.Wolności 1, parter budynku

Anna Stefaniak

p.o. Kierownika

tel. 46 814 46 31, wew. 31, pokój 8, parter

Teresa Sas

Starszy Inspektor

tel. 46 814 42 70, wew. 34, pokój 7, parter

Magdalena Zdziarska

Podinspektor

tel. 46 814 46 31, wew. 34, pokój 7, parter

Karolina Iwańska

Podinspektor

tel. 46 814 46 31, wew. 34, pokój 7, parter

Dorota Sitarek-Wolska

Podinspektor

tel. 46 814 42 70, wew. 36, pokój 6, parter

Martyna Orzechowska

Młodszy referent

tel. 46 814 42 70, wew. 35, pokój 6, parter

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-01-17 14:11
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 13:15
Wydział Polityki Społecznej, ul.Kościuszki 5, I piętro

Andrzej Latek

Dyrektor

 tel. 46 814 57-40 wew.210, pokój 210, I piętro

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-13 10:36
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-10 12:03
Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia i Spraw Obywatelskich ul.Kościuszki 5, I pietro

Urszula Przerwa

Kierownik

tel. 46 814 57-40 wew. 208 , pokój 208

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-11-02 11:15
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-10 12:03
Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zarządzania Kryzysowego, Kancelaria Ochrony Informacji Niejawnych ul.Kościuszki 5, I piętro

Krzysztof Gawot

Prowadzący Punkt Informacji Turystycznej

tel. 46 814 29-38 wew. 209, kom. 666 359 034,
pokój 209, I piętro

Edyta Łukasiewicz

Podinspektor

tel. 46 814 29-38 wew. 209, pokój 209, I piętro

Dominik Grala

Podinspektor

tel. 46 814 29-38 wew. 209, pokój 209, I piętro

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-13 10:38
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-28 11:07
Wydział Polityki Społecznej, Oddział Oświaty, Kultury i Sportu, ul.Kościuszki 5 II piętro

Grażyna Walewska

Kierownik

tel. 46 814 57-40 wew.304

Magdalena Stolarek

Starszy inspektor

tel. 46 814 57-40 wew. 304

Dariusz Zakonnik

Inspektor

tel. 46 814 57-40 wew. 309

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-02-19 14:55
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-28 11:07
Wydział Polityki Społecznej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , ul.Kościuszki 5, II piętro

Agnieszka Jakubińska

Główna księgowa

tel. 46 814 57-40 wew.306, pokój 306

Bożena Lusa

Księgowa  

tel. 46 814 57-40 wew.306, pokój 306

Magda Iwańska

Starszy inspektor

tel. 46 814 57-40 wew.306, pokój 306

Joanna Starosta

Pomoc administracyjna

tel. 46 814 57-40 wew.306, pokój 306

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-08-03 14:50
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-27 14:30
Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa ul.Kościuszki 5, Oddział Architektury i Budownictwa I piętro, Oddział Środowiska i Rolnictwa II piętro

Leszek Przybył

Dyrektor

tel. 46 814 28-82 wew.201, I piętro

Iwona Michalak

Z-ca Dyrektora

tel. 46 814 38-71 wew.303, II piętro

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-10-30 15:42
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-10 12:04
Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa, Oddział Architektury i Budownictwa ul.Kościuszki 5 , I piętro budynku

Martyna Szewczyk

Podinspektor

tel. 46 814 28-82 wew.204 , pokój 204, I pietro

Wioleta Kozieł

Pomoc administracyjna

tel. 46 814 28-82 wew.204 , pokój 204, I pietro

Joanna Kaczmarska

Podinspektor

tel. 46 814 28-82 wew.203, pokój 203, I piętro

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-02-19 14:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-12 15:31
Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa , Oddział Środowiska i Rolnictwa, ul.Kościuszki 5, II piętro budynku

Justyna Kotulska

Inspektor

tel. 46 814 38-71 wew.301, pokój 301, II piętro

Barbara Kielan

Inspektor

tel. 46 814 38-71 wew.301, pokój 301, II piętro

Karolina Wilczak

Inspektor

tel. 46 814 38-71 wew.302, pokój 302, II piętro

Anna Sekrecka

Inspektor

tel. 46 814 38-71 wew.302, pokój 302, II piętro

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-10-30 15:31
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-15 09:03
Wydział Infrastruktury, ul.Tomaszowska 8

Katarzyna Zagajewska

Dyrektor

tel. 46 814 21 83 wew.12, pokój 10

Marcin Amróz

Zastępca dyrektora

tel. 46 814 40 31, pokój 5 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-13 12:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-18 15:50
Wydział Infrastruktury, Oddział Inwestycji, ul.Tomaszowska 8

Marek  Sawicki

Specjalista

tel. 46 814 21 83 wew.17, pokój 4

Agata Jura

Inspektor

tel. 46 814 21 83 wew. 17, pokój 4

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-04-12 14:15
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-03 13:16
Wydział Infrastruktury, Zarząd Dróg Powiatowych, Rawa Mazowiecka ul.Tomaszowska 8

Ryszard Studziński

p.o. Kierownika Obwodu
Drogowo-Mostowego

tel. 46 814 40 31, 46 814 21 83 wew. 24, pokój nr 8

Michał Kowalczyk

Referent

tel. 46 814 40 31 wew. 18, pokój nr 7

Karol Kosonóg

Podinspektor

tel. 46 814 40 31 wew. 18, pokój nr 7

Ilona Lasak

Podinspektor

tel. 46 814 40 31 wew. 18, pokój nr 7

Kamila Telega

Pomoc administracyjna

tel. 46 814 40 31 wew. 18, pokój nr 7

Aleksandra Piencek 

Pomoc administracyjna

tel. 46 814 40 31 wew. 18, pokój 7

Zbigniew Rutkowski 

Konserwator Drogowy

tel. 46 814 40 31

Jarosław Dudek

Konserwator Drogowy

tel. 46 814 40 31

Andrzej Adamiec

Konserwator Drogowy

tel. 46 814 40 31

Jacek Kopczyński

Konserwator Drogowy

tel. 46 814 40 31

Jacek Dutkowski

Konserwator Drogowy

tel. 46 814 40 31

Stanisław Woźniak

Konserwator Drogowy

tel. 46 814 40 31

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-02-07 12:22
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-25 15:52
Wydział Infrastruktury, Oddział Komunikacji ul.Tomaszowska 8

Krystian Leszczyński

Kierownik

tel. 46 814 56 58 wew.15, pokój nr 11

Anna Chałupka

Podinspektor

tel. 46 814 56 58 wew.15, pokój nr 12

Ewa Nowakowska

Podinspektor

tel. 46 814 56 58 wew.15, pokój nr 12

Monika Walczak-Woźniak

Podinspektor

tel. 46 814 56 58 wew.15, pokój nr 12

Kinga Misztal

Pomoc administracyjna

tel. 46 814 56 58 wew.15, pokój nr 12

Patrycja Kowalczyk

Podinspektor

tel. 46 814 56 58 wew.15, pokój nr 12

Edyta Oderska

Specjalista

tel. 46 814 56 58 wew.16, pokój nr 15

Przemysław Rataj

Podinspektor

tel. 46 814 56 58 wew.16, pokój nr 15

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-13 13:38
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-10 16:01

Jednostki organizacyjne Powiatu mające siedzibę w budynkach Starostwa Powiatowego


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 5, parter budynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 5 - struktura organizacyjna

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-09-09 09:58
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-10 12:08
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul.Kościuszki 5, parter budynku

Anna Nowakowska

Przewodnicząca
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 46 814 53-04 wew.111,
e-mail zoon@powiatrawski.pl
pokój 111, parter

Justyna Dobrowolska

Sekretarz  Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 46 814 53-04 wew.111,
e-mail jdo@powiatrawski.pl
pokój 112, parter

Kamil Stępniewski

Referent

tel. 46 814 53-04 wew. 103 ,
e-mail kst@powiatrawski.pl
pokój 103, parter

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-13 10:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-06 10:28
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Kościuszki 5

Łukasz Jaskuła

Inspektor Budowlany

tel. 46 814 60-70

Ewa Michurska

Inspektor ds.Orzecznictwa

tel. 46 814 60-70

Aneta Stachecka

Referent

tel. 46 814 60-70

Grażyna Sworska

tel. 46 814 60-70

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-02-02 13:36
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 12:33

Jednostki organizacyjne Powiatu nie mające siedziby w budynkach Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej


 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej ul.Mszczonowska 10

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Magdalena Pietrzyk – Zychowicz

tel./fax (46) 814 814 43-53

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-17 10:31
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-02 12:12
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej ul.Łowicka 15

Dyrektor mgr farm.

Krzysztof Jasiński

tel.(46) 814 48-62 centrala, 
tel./fax(46) 814 34-95 ,sekretariat (46) 814 34-95
    www.rawa.@pis.lodz.pl

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-17 12:55
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-10 12:09
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ul.1 Maja 1a

Dyrektor

Bożena Woźniak

tel.(46) 814 40-51, (46)814 45-18,  tel./fax:(46) 814 35-34
www.pup.rawamazowiecka.ibip.pl

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-17 14:03
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-10 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 55275
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-07 15:43:46