Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Starosta, Wicestarosta i Przewodnicząca Rady Powiatu, Pl.Wolności 1, I piętro budynku

Józef Matysiak

Starosta

46 814 46 31 wew. 14, pokój 102, piętro

Jacek Otulak

Wicestarosta

46 814 46-31 wew.11, pokój 103,piętro

Maria Charążka

Przewodnicząca Rady Powiatu

46 814 46-31 wew. pokój 113, piętro

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-11 11:05
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-07 14:11
Wydział Organizacyjny Pl.Wolności 1, I piętro budynku

Sławomir Stefaniak

Sekretarz Powiatu

46 814 46-31 wew. 11, pokój 106, piętro

Jolanta Chylak

Z-ca  Dyrektora Wydziału Organizacyjnego

46 814 46-31 wew.13 , pokój 105, piętro

Dagmara Nowak

Podinspektor

46 814  46-31  wew.13, pokój 105

Kinga Kacprzak

Inspektor

tel./fax. 46 814 46-31 wew.10,
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl, sekretariat@powiatrawski.pl, pokój 104, piętro

Paulina Dym

Podinspektor
 

tel./fax. 46 814 46-31 wew.10,
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl, sekretariat@powiatrawski.pl, pokój 104, piętro

Dorota Lis

Inspektor

46 814 46-31 wew. 15, pokój 107,  piętro

Marzena Pakuła

IODO

46 814 46-31 wew.15, pokój 107, Ipiętro

Wioletta Wojdalska

Pomoc administracyjna

46 814 46-31 wew.37, pokój nr 1

Jolanta Miśkiewicz

Radca Prawny

46 814 57-40  wew. 308 , pokój 308 przy ul.Kościuszki 5, przyjmuje w poniedziałki i w czwartki

Iwona Skupieńska

Radca Prawny

46 814 57-40  wew. 308 , pokój 308 przy ul.Kościuszki 5,  przyjmuje w środy

Przemysław Jędrzejczak

Starszy Informatyk

46 814 46-31 wew.26, pokój 04

Bogusław Misztal

Informatyk

46 814 46-31 wew.26, pokój 04

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-11 11:32
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-06 12:26
Wydział Organizacyjny, Oddział Obsługi, Pl.Wolności 1, parter budynku

Zbigniew Wójcik

Kierownik

46 814 46-31 wew.53, pokój 109, piętro

Agata Zielińska

Referent

46 814 46-31 wew.27, pokój nr 05B

Janusz Mierzejewski

Goniec,
Kierowca

46 814 46-31 wew.27 , pokój nr 05B

Krzysztof Ołtarzewski

Pracownik gospodarczy

46 814 46-31 wew.27 , pokój nr 05B

Andrzej Woźniak

Kierowca,
Pracownik gospodarczy

46 814 46-31 wew.27, pokój nr 05B

Małgorzata Woźniak

Sprzątaczka

Grażyna Urbańska

Sprzątaczka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-11 11:45
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-06 12:20
Biuro Rady, Pl.Wolności 1, I piętro budynku

Tomasz Góraj

Kierownik Biura  Rady,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

46 814 46-31 wew.22 pokój 113, piętro

Patrycja
Wróblewska-Firek

Pomoc administracyjna

46 814 46-31 wew.22 pokój 113, piętro

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-11 11:54
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-06 09:59
Skarbnik Powiatu ,Wydział Finansów i Budżetu Pl.Wolności 1, I piętro

Łukasz Sawicki

Główny Księgowy,
Skarbnik Powiatu

46 814 46-31 wew. 45, pokój 110, piętro

Małgorzata Augustyniak

Z-ca Głównego Księgowego

46 814 46-31 wew. 44, pokój 111, piętro

Magdalena Plichta

Podinspektor

46 814 46-31 wew. 44, pokój 111, piętro

Anna Stępniak

Pomoc administracyjna

46 814 46-31 wew. 44, pokój 111, piętro

Anna Wiktorek

Podinspektor

46 814 46-31 wew. 42, pokój 108, piętro

Anna Kostrzewa

Podinspektor

46 814 46-31 wew. 42, pokój 108, piętro

Katarzyna Wiosna

Podinspektor

46 814 46-31 wew. 42, pokój 108, piętro

Bogumiła Gil

Podinspektor

46 814 46-31 wew. 43, pokój 1, parter

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-01-05 09:37
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-23 10:26
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:Oddział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Pl.Wolności 1, parter budynku

Stefan Goryczka

Dyrektor- Geodeta Powiatowy

46 814 46-31 wew.29, pokój 9, parter

Elżbieta Ciszewska

Inspektor

46 814 46-31 wew.20, 46 814 27-45, pokój 3, parter

Joanna Bednarska

Podinspektor

46 814 46-31 wew.20, 46 814 27-45, pokój 3, parter 

Zofia Wieteska

Inspektor

46 814 46-31 wew.20, 46 814 27-45, pokój 3, parter

Monika Szymańska

Inspektor

46 814 46-31 wew.19, pokój 4, parter  

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-12 11:24
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-25 14:43
Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Pl.Wolności 1, parter budynku

Zbigniew Kabat

Przewodniczący Zespołu

46 814 42 70, wew. 46, pokój 2, parter

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-03-26 13:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-08 14:27
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:Oddział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pl.Wolności1, parter budynku

Grażyna Machnicka

Kierownik

46 814 46-31 wew.31, 46 814 42-70, pokój 8, parter

Teresa Sas

Inspektor

46 814 46-31 wew. 35, 46 814 42-70, pokój 6, parter

Zbigniew Kabat

Specjalista

46 814 46-31 wew.34, 46 814 42-70, pokój 7, parter

Alina Malicka

Specjalista

46 814 46-31 wew. 35, 46 814 42-70, pokój 6, parter

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-12 12:52
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-23 15:30
Wydział Polityki Społecznej, ul.Kościuszki 5

Andrzej Latek

Dyrektor

 46 814 57-40 wew.210, pokój 210, I piętro

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-13 10:36
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 11:23
Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia i Spraw Obywatelskich ul.Kościuszki 5, I pietro

Urszula Przerwa

Kierownik

46 814 57-40 wew. 208 , pokój 208

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-11-02 11:15
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-08 07:51
Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zarządzania Kryzysowego, Kancelaria Ochrony Informacji Niejawnych ul.Kościuszki 5, I piętro

Elżbieta Dobrowolska

Inspektor

tel./fax 46 814 29 38 wew.207, pokój 207, I piętro

Krzysztof Gawot

Kierownik

46 814 29-38 wew. 209, pokój 209, I piętro

Edyta Łukasiewicz

Podinspektor

46 814 29-38 wew. 209, pokój 209, I piętro

Tadeusz Damaz

Specjalista

46 814 29-38, pokój 13, parter budynku

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-13 10:38
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-06 15:57
Wydział Polityki Społecznej, Oddział Oświaty, Kultury i Sportu, ul.Kościuszki 5 II piętro

Grażyna Walewska

Inspektor

46 814 57-40 wew.304

Magdalena Stolarek

Inspektor

46 814 57-40 wew. 304

Dariusz Zakonnik

Specjalista

46 814 57-40 wew. 309

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-02-19 14:55
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-27 14:50
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , ul.Kościuszki 5, II piętro

Bożena Lusa

Księgowa  

46 814 57-40 wew.306, pokój 306

Magda Iwańska

Referent

46 814 57-40 wew.306, pokój 306

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-08-03 14:50
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-27 14:55
Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa ul.Kościuszki 5, Oddział Architektury i Budownictwa I piętro, Oddział Środowiska i Rolnictwa II piętro

Leszek Przybył

Dyrektor

46 814 28-82 wew.201, I piętro

Iwona Michalak

Z-ca Dyrektora

46 814 38-71 wew.303, II piętro

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-10-30 15:42
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-29 11:10
Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa, Oddział Architektury i Budownictwa ul.Kościuszki 5 , I piętro budynku

Grażyna Kajtaniak

Inspektor

46 814 28-82 wew.204, pokój 204, I piętro

Martyna Przyborek

Podinspektor

46 814 28-82 wew.204 , pokój 204, I pietro

Beata Karbowiak

Pomoc administracyjna

46 814 28-82 wew.204 , pokój 204, I pietro

Joanna Wróblewska

Podinspektor

46 814 28-82 wew.203, pokój 203, I piętro

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-02-19 14:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-21 15:42
Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa , Oddział Środowiska i Rolnictwa, ul.Kościuszki 5, II piętro budynku

Justyna Sypuła

Podnspektor

46 814 38-71 wew.301, pokój 301, II piętro

Barbara Kielan

Inspektor

46 814 38-71 wew.301, pokój 301, II piętro

Karolina Wilczak

Podinspektor

46 814 38-71 wew.302, pokój 302, II piętro

Anna Sekrecka

Inspektor

46 814 38-71 wew.302, pokój 302, II piętro

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-10-30 15:31
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-09 08:35
Wydział Infrastruktury ul.Tomaszowska 8

Małgorzata Killman

Dyrektor

46 814 21-83 wew.12, pokój 10

Krzysztof Starczewski

Z-ca Dyrektora

46 814 21-83 wew.19, pokój 5 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-13 12:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-11 12:34
Wydział Infrastruktury, Oddział Inwestycji, ul.Tomaszowska 8

Marek  Sawicki

Specjalista

46 814 21-83 wew.17, pokój 4

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-04-12 14:15
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-25 15:00
Wydział Infrastruktury, Zarząd Dróg Powiatowych, Rawa Mazowiecka ul.Tomaszowska 8

Ryszard Studziński

p.o. Kierownika Obwodu Drogowo-Mostowego

46 814 40 31, 46 814 21 83 wew.24

Michał Kowalczyk

Referent

46 814 40 31 wew. 18

Karol Kosonóg

Młodszy referent

46 814 40 31 wew. 18

  Ilona Lasak

Podinspektor

46 814 40 31 wew. 18

 Zbigniew Rutkowski 

Konserwator Drogowy

46 814 40 31

Jarosław Dudek

Konserwator Drogowy

46 814 40 31

Ewa Głuszkiewicz

sprzątaczka

46 814 40 31

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-02-07 12:22
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-12 10:43
Wydział Infrastruktury, Oddział Komunikacji ul.Tomaszowska 8

Agata Jura

P.O. Kierownika Oddziału Komunikacji

46 814 56-58 wew.15, pokój nr 11

Krystian Leszczyński

Podinspektor

46 814 56-57 wew.15, pokój nr 13

Anna Chałupka

Podinspektor

46 814 56-57 wew.15, pokój nr 12

Ewa Nowakowska

Podinspektor

46 814 56-57 wew.15, pokój nr 12

Monika Walczak-Woźniak

Podinspektor

46 814 56-57 wew.15, pokój nr 12

Edyta Oderska

Specjalista

46 814 56-58 wew.16, pokój nr 15

Przemysław Rataj

Podinspektor

46 814 56-58 wew.16, pokój nr 15

 
 Jednostki organizacyjne Powiatu mające siedzibę w budynkach Starostwa Powiatowego  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 5, parter budynku

Halina Bartkowicz-Błażejewska

Dyrektor

46 814 57-60 wew.108,
pokój 108, parter

Monika Konopińska

Starszy Specjalista

46 814 57-60 wew.106,
pokój 106, parter

Marzena Rymin-Kozłowska

Starszy Specjalista

46 814 57-60 wew.105,
pokój 105, parter

Sylwia Stangreciak

Pracownik Socjalny

46 814 57-60 wew.109,
pokój 109, parter

Katarzyna Skóra

Pracownik Socjalny

46 814 57-60 wew.106,
pokój 106, parter

Magda Marzyjan 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

46 814 57-60 wew.106,
pokój 106, parter 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-13 10:25
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-25 15:09
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul.Kościuszki 5, parter budynku

Anna Nowakowska

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

46 814 53-04 wew.111, pokój 111, parter

Justyna Dobrowolska

Sekretarz  Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

46 814 53-04 wew.111, pokój 112, parter

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-13 10:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-29 15:46
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul.Tomaszowska 8

Janusz Pawłowski

Inspektor Budowlany

46 814 60-70

Zbigniew Stefaniak

Inspektor Budowlany

46 814 60-70

Ewa Michurska

Inspektor ds.Orzecznictwa

46 814 60-70

Aneta Stachecka

Referent

46 814 60-70

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-02-02 13:36
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-17 14:48
 
Jednostki organizacyjne Powiatu nie mające siedziby w budynkach Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej  
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej ul.Mszczonowska 10

Powiatowy Lekarz Weterynarii
 

Ireneusz Jędrzejczak

   tel./fax (46) 814 814 43-53

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-17 10:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-17 15:03
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej ul.Łowicka 15

Dyrektor mgr farm.

Krzysztof Jasiński

tel.(46) 814 48-62 centrala, 
tel./fax(46) 814 34-95 ,sekretariat (46) 814 34-95
    www.rawa.@pis.lodz.pl

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-17 12:55
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-17 15:04
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ul.1 Maja 1a

Dyrektor

Bożena Woźniak

tel.(46) 814 40-51, (46)814 45-18,  tel./fax:(46) 814 35-34
www.pup.rawamazowiecka.ibip.pl

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-17 14:03
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-23 16:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30338
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-06 12:10

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46-814-46-31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5679144
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-15 09:20

Stopka strony