Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 10:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 12:18

 

 
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
1A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na pobór wód podziemnych w m. Podsędkowice gm. Biała Rawska
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-1/09
4
 Data złożenia
16.02.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Stanisław Zieliński, ul. Wojska Polskiego 18, 96-230 Biała Rawska
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 16.03.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 11:34
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-07 12:46

 

 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 11:44

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
2A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na pobór wód podziemnych w m. Biała Rawska
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-2/09
4
 Data złożenia
24.02.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Marcin Chyła ul. 15-grudnia 64, 96-230 Biała Rawska
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 17.03.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 11:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-17 11:47

 

Formularz A - Karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:18

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
4A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 1 szt. drzew z działki nr 652 obręb 2  Miasta Rawa Mazowiecka, 1 szr. drzewa z działki nr 642 obręb 2 Miasta Rawa Mazowiecka 
3
Znak sprawy
OS.II.6131/40/08
4
Data złożenia
16.XII.2008 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Zgoda właściciela działek
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
5B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
4B/09
12
Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 01.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:21
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:25

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:22

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
5A/08
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia  szt.4 drzew z działki nr 447/3 obręb 1 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.II.6131/42/08
4
Data złożenia
30.XII.2008 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu. Wypis z rejestru gruntów. Zdjęcia drzew
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
6B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
6B/09
12
Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 01.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:26
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:25

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 01.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:30

 

 

 
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
6A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 1 szt. drzewa z działki nr 198 obręb gm. Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131-1/09
4
Data złożenia
12.II.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
7B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
7B/09
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 01.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 12:08

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:34

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
7A/08
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 7 szt. drzew z działki nr 90/2 obręb 8 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131-2/09
4
Data złożenia
18.II.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 emka Meble Gałaj, Szymańscy Sp. Jawna ul. Miodowa 2 96-200 Rawa mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
Zgoda właściciela działki
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
8B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
8B/09
12
Uwagi
brak
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 01.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:35
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:27

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:40

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
8A/08
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 2 szt. drzew z działki nr 198 obręb Zawady gm. Rawa Mazowiecka, oraz 2 szt drzew z działki nr 188 obręb Kaliszki gmina Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131-3/09
4
Data złożenia
19.II.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
Wypis z rejestru ewidencji gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
9B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
9B/09
12
Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 01.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:43
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:28

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
9A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 1 szt. drzewa z działki nr 157/4 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/4/09
4
Data złożenia
20.II.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Rawskie Wodociągi I Kanalizacja Sp. z o.o.
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
Zgoda właściciela na wycięcie drzewa
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
10B/09
12
Uwagi
brak
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 17.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 11:48
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:29

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 11:49

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
10A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 2 szt. drzew z działki nr 292/11 obręb 8 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/5/09
4
Data złożenia
20.II.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Food Service Sp. z o. o. ul. Katowicka 5 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
Zgoda właściciela działki na wycięcie drzew
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
11B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
11B/09
12
Uwagi
brak
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 17.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 11:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:26

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:00

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
11A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 10 szt. drzew z działki nr 133/1 obręb Rokszyce Nowe gmina Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.II.6131/41/09
4
Data złożenia
29.XII.2008 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o. ul.Al. Jerozolimskie 181 Warszawa
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
 Zgoda właściciela na wycięcie drzew
Umowa dzierzawy
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
12B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
12B/09
12
Uwagi
brak
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 17.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:01
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:31

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:02

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
12A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 13 szt. drzew z działki nr 313 obręb Sierzchowy Kolonia gmina Cielądz
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/6/09
4
Data złożenia
5.III.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Wójt Gminy Cielądz
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
13B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
13B/09
12
Uwagi
brak
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 17.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:32

 

 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 09:50
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-27 09:50

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
13A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na pobór wód podziemnych w m. Sierzchowy Kolonia gm. Cielądz.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-3/09
4
 Data złożenia
06.04.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Michał Gaca zam. Sierzchowy nr 52, 96-214 Cielądz
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 27.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 09:56
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-07 11:41

 

 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 09:59

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
14A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na pobór wód podziemnych w m. Koprzywna gm. Biała Rawska.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-4/09
4
 Data złożenia
08.04.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Gospodarstwo Sadownicze, Krzysztof Chrzanowski zam. Koprzywna 27, 96-230 Biała Rawska
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 27.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:00

 

 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:03

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
15A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji wydobywanie kruszywa ze złoża „SIERZCHOWY” w m. Sierzchowy gm. Cielądz.
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-1/09
4
 Data złożenia
27.01.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
KRUSZMAKS- Łukasz Goszkiewicz, Kanice 5, 97-220 Rzeczyca.
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
4 egzemplarze projektu prac geologicznych
Wypis z rejestru gruntów
Kopia mapy ewidencyjnej
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 27.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:04

 

 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:05

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
16A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji na rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego w m. Ossowice gm. Cielądz.
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-2/09
4
 Data złożenia
10.03.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
„CPO PRO-LAS Weremijewicz i Wspólnicy Sp.j.” Sp. Komandytowa, Ossowice 13, 96-214 Cielądz
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
4 egzemplarze projektu prac geologicznych
Wypis z rejestru gruntów
Kopia mapy ewidencyjnej
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 27.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-27 10:07

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:08

 

 
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
17A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z działki nr 171/2 obręb 7 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/7/09
4
Data złożenia
19.III.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
Wypis z rejestru ewidencji gruntów
Dokumentacja fotograficzna
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
16B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
16B/09
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 27.04.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 12:09
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 07.07.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:32

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
19A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „STARA WOJSKA I”               w m. Stara Wojska
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-03/09
4
 Data złożenia
15.04.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Kopalnia pisku LECH-POL Zygmunt Lechowski, ul. Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
4 egzemplarze projektu prac geologicznych
Kopia aktu własności gruntu
Wypis z rejestru gruntów
Mapa obszaru i terenu górniczego
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 28.05.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-28 13:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-07 11:31

 

 Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
20A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych w m. Biała Rawska
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-5/09
4
 Data złożenia
06.05.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Zbigniew Gątarek, ul. 15-Grudnia 45, 96-230 Biała Rawska
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
operat wodnoprawny
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71 pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
  

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 28.05.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-28 13:18
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-28 13:20

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-05 12:40

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
21A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 10 szt. drzew z dz. nr 16 położonej w miejscowości Kaleń Gm. Sadkowice
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/9/09
4
Data złożenia
08.04.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Gminy w Sadkowicach, 96-206 Sadkowice     
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
-Wypisy z rejestru gruntów
- informacja z planu zagospodarowania przestrzennego
- Mapkę z zaznaczonymi drzewami
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydane zezwolenie- decyzja z dnia 23.04.2009r.   OS.JJ.6131/9/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
20B/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 05.06.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-05 12:41
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 12:45

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
22A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wykonanie urządzeń wodnych                   w m. Komorów gm. Cielądz
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-6/09
4
 Data złożenia
01.06.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Krzysztof Brodowski, Komorów 61a, 96-214 Cielądz
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego
1 egz. kopii dokumentacji hydrogeologicznej
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 07.07.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:23

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:24

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
23A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wykonanie urządzeń wodnych                   w m. Annosław gm. Regnów
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-7/09
4
 Data złożenia
01.06.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Krzysztof Brodowski, Komorów 61a, 96-214 Cielądz
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego
1 egz. kopii dokumentacji hydrogeologicznej
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 07.07.009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:25

 

 
 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:26

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
24A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża „WOLA CHOJNATA I” w m. Wola Chojnata gm. Biała Rawska
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-04/09
4
 Data złożenia
09.06.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Transport towarowy Radosław Szcześniak, Koprzywna 37, 96-230 Biała Rawska
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
4 egzemplarze projektu prac geologicznych
Kopia aktu własności gruntu
Wypis z rejestru gruntów
Mapa obszaru i terenu górniczego
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 07.07.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:28

 

 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 07.07.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:29

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
25A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża „DZIURDZIOŁY” w m. Dziurdzioły gm.Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-05/09
4
 Data złożenia
10.06.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Kopalnia piasku LECH-POL Zygmunt Lechowski, ul. Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka
 
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
4 egzemplarze projektu prac geologicznych
Kopia aktu własności gruntu
Wypis z rejestru gruntów
Mapa obszaru i terenu górniczego
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 07.07.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:30
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-07 11:40
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:40

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
26A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa z dz. nr 84 położonej w miejscowości Stara Wieś Gm. Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/11/09
4
Data złożenia
11.05.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska     
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
-Wypis z rejestru gruntów
- informacja z planu zagospodarowania przestrzennego
- Mapkę z zaznaczonym drzewem
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydana decyzja z dnia 25.05.2009r. znak:OS.BK.6131/11/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
23B/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 29.06.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:42
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:33
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:42
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-06 12:47

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
27A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew z dz. nr 528/5 położonej w miejscowości Konopnica, Gm. Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/12/09
4
Data złożenia
13.05.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka     
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- kserokopia decyzji o prawie własności Gminy Rawa Maz.
- Mapkę z zaznaczonymi drzewami
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydana decyzja z dnia 15.05.2009r. znak:OS.BK.6131/12/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
24B/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 29.06.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:37

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 12:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-06 12:48

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
28A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „DZIURDZIOŁY” w m. Dziurdzioły gm. Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-6/09
4
 Data złożenia
16.07.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Kopalnia pisku LECH-POL Zygmunt Lechowski, ul. Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Kopia aktu własności gruntu
Wypis z rejestru gruntów
Mapa obszaru i terenu górniczego
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
Nr identyfikacyjny VAT-5, nr identyfikacyjny REGON
Tabela obliczeń strat start i zasobów geologicznych przeznaczonych do wydobycia ze złoża
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 12:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-11 14:41
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 14:31

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
29A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 22 szt. drzew z działki nr 331, 333/8, 333/3, 337, 318/10, 318/9, 330 w obrębie 8 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/13//090
4
Data złożenia
26.05.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy zasadniczej wraz z zaznaczonym drzewami
- wypis z rejestru gruntów
- informacja o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 15.06.2009 r., znak: OS.BK.6131/13/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
28B/09
12
Uwagi
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 11.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 14:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:24
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 14:50

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
30A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew z działki nr 578, 577/6, obręb Wałowice  Gm. Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/14/09
4
Data złożenia
22.05.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonymi drzewami
- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 5.06.2009 r., znak: OS.BK.6131/14/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
29B/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 11.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 14:52
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 12:49
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:45

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
31A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew z działki nr 213 obręb Niwna
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/16//09
4
Data złożenia
17.06.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy zasadniczej wraz z zaznaczonym drzewami
- oświadczenie do prawa dysponowania w/w nieruchomością
- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 20.07.2009 r., znak: OS.BK.6131/16/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
30B/09
12
Uwagi
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 19.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:45
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 12:48
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:48

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
32A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 12 szt. drzew z działki nr 776/4 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/18/09
4
Data złożenia
18.06.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. J. Sobieskiego 1
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonymi drzewami
- zgoda właściciela działki
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- wypis z rejestru gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 16.07.2009 r., znak: OS.BK.6131/18/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
31B/09
12 Uwagi
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 19.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:50
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-05 13:52
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:51

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
33A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 516/1 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/19//09
4
Data złożenia
24.06.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonym drzewem
- wypis z rejestru gruntów
- informacja o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 16.07.2009 r., znak: OS.BK.6131/19/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
32B/09
12
Uwagi
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 19.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:52
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-05 14:26

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:53
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
34A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 111 obręb Nowa Wojska Gm. Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/20//09
4
Data złożenia
25.06.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonym drzewami
- oświadczenie do prawa dysponowania w/w nieruchomością
- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 20.07.2009 r., znak: OS.BK.6131/20/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
33B/09
12
Uwagi
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 19.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:54
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 13:05

 

Formularz A – karta informacyjna dla
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:55
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-07 11:25

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
35A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew z działki nr 207/4 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/26/09
4
Data złożenia
14.07.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ul. Tomaszowska 10J
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonymi drzewami
- zgoda właściciela działki
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- wypis z rejestru gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 17.07.2009 r., znak: OS.BK.6131/26/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
34B/09
12
Uwagi
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 19.08.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 10:03
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-05 14:28

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 - wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-07 11:25
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-07 11:26

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
36A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża „Dziurdzioły I” w m. Dziurdzioły, gm. Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-7/09
4
 Data złożenia
21.08.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Kopalnia piasku LECH-POL Zygmunt Lechowski, ul. Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka ,
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
4 egz. projektu prac geologicznych
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
                                                                                                                            
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 07.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-07 11:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-07 12:47

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-07 12:51

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
37A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Sadkowice, gm. Sadkowice.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-8/09
4
 Data złożenia
26.08.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Andrzej Lewandowski, Sadkowice 86, 96-206 Sadkowice
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Operat wodnoprawny
Dokumentacja hydrogeologiczna
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 07.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-07 12:53

 

 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-07 13:35

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
38A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 15 02 02, 16 02 13, 16 06 01, 13 01 10, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 08, 13 05 06, 13 05 08, 19 08 10.
3
 Znak sprawy
OS.EL.7661-10/09
4
 Data złożenia
18.08.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
ArcellorMittal Construction polska Sp.zo.o. Konopnica 120, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Program gospodarki odpadami
Mapa z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów niebezpiecznych
Wypis z rejestru przedsiębiorców
Umowy zawarte z odbiorcami odpadów niebezpiecznych
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 07.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-07 13:36
Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-07 13:50

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
39A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 27 szt. drzew oraz 260 m² krzewów z działki nr 499/2 obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/21//09
4
Data złożenia
03.07.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Przedszkole Miejskie Nr 5
Ul. Solidarności 5
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonym drzewami i krzewami
- zgoda właściciela nieruchomości na wycięcie drzew i krzewów
- wypis z rejestru gruntów
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 31.07.2009 r., znak: OS.BK.6131/21/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
37B/09
12
Uwagi
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 05.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-07 13:51
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-05 13:58
Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-07 14:09

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
40A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 199/19 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/28/09
4
Data złożenia
17.07.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonym drzewem
- wypis z rejestru gruntów
- dokumentacja fotograficzna
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 6.08.2009 r., znak: OS.BK.6131/28/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
38B/09
12
Uwagi
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 05.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-07 14:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-05 14:32
Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 12:13

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
41A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 12 szt. drzew z działki nr 38 obręb Stara Wojska gmina Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/29//09
4
Data złożenia
31.07.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- fragment mapy zasadniczej wraz z zaznaczonymi drzewami
- dokument potwierdzający własność nieruchomości
- informacja o przeznaczeniu terenu
- kserokopia decyzji zatwierdzająca projekt budowlany
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 5.08.2009 r., znak: OS.BK.6131/29/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
39B/09
12
Uwagi
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:14
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 14:52
Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:14
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 12:16

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
42A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew z działki nr 81 obręb 8 miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/30//09
4
Data złożenia
5.08.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonymi drzewami
- wypis z rejestru gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 17.08.2009 r., znak: OS.BK.6131/30/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
40B/09
12
Uwagi
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:17
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 08:59

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:18
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 12:20

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
43A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 159/1 obręb Zagórze gmina Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/32/09
4
Data złożenia
20.08.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonym drzewem
- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
- wypis z rejestru gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 7.09.2009 r., znak: OS.BK.6131/32/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
41B/09
12
Uwagi
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:02
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 12:25

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
44A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr 91/2 obręb Błażejewice gmina Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/33/09
4
Data złożenia
21.08.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błażejewicach Gm. Biała Rawska
96-230 Biała Rawska
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonym drzewami
- zgoda właściciela działki na wycięcie drzew
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 7.09.2009 r., znak: OS.BK.6131/33/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
42B/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:25
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-06 09:05
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:25
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 12:32

 

 
 
 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 45A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 16/2 obręb Rossocha gmina Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/34//09
4
Data złożenia
17.08.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- fragment mapy wraz z zaznaczonymi drzewami
- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego
- wypis z rejestru gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 15.09.2009 r., znak: OS.BK.6131/34/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
43B/09
12
Uwagi
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 08.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:26
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:35
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:32
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 12:36

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
46A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, transportu i zbierania odpadów.
3
 Znak sprawy
OS.EL.7663-4/09
4
 Data złożenia
19.06.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Opracowanie: „Zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów”
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 08.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:34
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 14:52
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:35
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 12:38

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
47A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie odzysku odpadów o kodzie: 02 03 80.
3
 Znak sprawy
OS.EL.7663-6/09
4
 Data złożenia
10.09.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Asseco Sp.j. A. i M. Sławińscy, ul. Perłowa 15, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Mapa z zaznaczonym miejscem magazynowania
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 08.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:35
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 14:52
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:38
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 12:40

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
48A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów o kodzie: 02 03 01, 19 08 13.
3
 Znak sprawy
OS.EL.7664-2/09
4
 Data złożenia
03.03.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
P.H.P.U.T. „Agromal” Longina Lisicka, ul. Wałowska 2, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Mapa z zaznaczonym miejscem magazynowania
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Informacje określone w ustawie o odpadach
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
44B/09
12
 Uwagi
brak
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 08.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:37
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-05 14:44
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:40
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 12:41

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
49A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.
3
 Znak sprawy
OS.EL.7664-4/09
4
 Data złożenia
18.03.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
CPO-PRO-LAS Weremijewicz i Wspólnicy Sp.j.” Sp.k. ossowice 13, 96-214 Cielądz
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Informacje określone w Ustawie o odpadach.
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
45B/09
12
 Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 08.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:39
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-05 14:24
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:42
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 12:43

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
50A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie: 02 03 05, 20 03 01.
3
 Znak sprawy
OS.EL.7664-6/09
4
 Data złożenia
04.05.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
P.H.P.U.T. „Agromal” Longina Lisicka, ul. Wałowska 2, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Informacje określone w Ustawie o odpadach.
Mapa z zaznaczonym miejscem magazynowania odpadów
Umowa użyczenia
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
46B/09
12
 Uwagi
brak
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 08.10.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:41
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:23
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:43

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
51A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów o kodzie: 02 03 05.
3
 Znak sprawy
OS.EL.7664-7/09
4
 Data złożenia
28.05.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
P.H.P.U.T. „Agromal” Longina Lisicka, ul. Wałowska 2, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
                                
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 04.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-08 12:42
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:19

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
52A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew z dz. nr 318/9, 318/6 położonej w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/31/09
4
Data złożenia
12.08.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka     
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
-Wypis z rejestru gruntów
- informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie       zagospodarowania przestrzennego
- inwentaryzacja drzewostanu wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym lokalizację drzew i krzewów
- projekt inwestycji polegającej na budowie krytej pływalni
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydana decyzja z dnia 21.09.2009r. znak:OS.BK.6131/31/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępnienia informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
47B/09
12
Uwagi
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 04.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-04 10:05
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:17

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
53A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew z dz. nr 640 położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/35/09
4
Data złożenia
27.08.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. J. Sobieskiego 1,
96-200 Rawa Mazowiecka     
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- zgoda właściciela gruntu na usunięcie drzew
- Mapkę działki z zaznaczonymi drzewami do usunięcia
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydana decyzja z dnia 24.09.2009r. znak:OS.BK.6131/35/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępnienia informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
48B/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 04.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-04 10:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:21

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
54A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew z dz. nr 516/1 położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/36/09
4
Data złożenia
28.08.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka     
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
-Wypis z rejestru gruntów
- mapa wraz zaznaczonymi drzewami
- informacja o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydana decyzja z dnia 28.09.2009r. znak:OS.BK.6131/36/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępnienia informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
49B/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 04.11.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-04 10:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:22

 

 
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
55A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 12,10m² krzewów oraz przesadzenie drzew z działki nr 387 obręb Babsk, gm. Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/38//09
4
Data złożenia
15.09.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Miasta Biała Rawska
Ul. Jana Pawła II 57
96-230 Biała Rawska
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- inwentaryzacja dendrologiczna
- mapka-„Projekt przebudowy alpinarium”
- wypis z rejestru gruntów
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 28.10.2009 r., znak: OS.BK.6131/38/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
50B/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 14.12.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-14 14:02
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-14 14:21

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
56A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 12 szt. drzew z działek nr 516/1, 500/5 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka, 330 obr. 8 oraz 297 obr.1 miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/39/09
4
Data złożenia
24.09.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- mapki wraz z zaznaczonymi drzewami
- wypis z rejestru gruntów
- dokumentacja fotograficzna
- przeznaczenie terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 14.10.2009 r., znak: OS.BK.6131/39/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
51B/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 14.12.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-14 14:05
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-14 14:22

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-28 13:35

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
57A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 13 01 13, 13 02 08, 16 01 13, 16 06 01, 16 06 02, 16 02 13, 15 02 02, 16 01 07, 15 01 10.
3
 Znak sprawy
OS.EL.7661 – 14/09
4
 Data złożenia
23.11.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Riwal Poland Sp.zo.o. ul. Tomaszowska 26, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egzemplarze programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 28.12.2009
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-28 13:37

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-11 15:07

 

 
Lp.
 
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
58A/08
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Nowe Sadkowice, gm. Sadkowice
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-9/09
4
 Data złożenia
20.10.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Leszek Marciniak , Arkadiusz Marciniak zam. Nowe Sadkowice 5, 96-205 Sadkowice
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego
dokumentacja hydrogeologiczna
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 11.01.2010
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-11 15:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-11 15:10

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-11 15:12

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
59A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych                        w m. Biała Rawska, gm. Biała Rawska
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-10/09
4
 Data złożenia
22.12.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Cezary Góral zam. ul. Wojska Polskiego 65, 96-230 Biała Rawska
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego
dokumentacja hydrogeologiczna
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 11.01.2010
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-11 15:13

 

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-11 15:13
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 13:53

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
60A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr 446 obręb 1 Miasta Rawa Mazowiecka oraz 6 szt. drzew z dz. nr 719 obręb 7 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/41//09
4
Data złożenia
9.10.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wypis z rejestru gruntów
- mapki wraz z zaznaczonymi drzewami
- przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 23.11.2009 r., znak: OS.BK.6131/41/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
56B/09
12
Uwagi
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 13.01.2010
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-13 13:56
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-13 14:01
Formularz A – karta informacyjna dla:


- wniosków o wydanie decyzji


- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-13 13:58

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
61A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew z działek nr 270/45 obręb 2 Miasta Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/43/09
4
Data złożenia
22.10.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Miasta Biała Rawska
Ul. Jana Pawła II 57
96-230 Biała Rawska
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- kopia mapy zasadniczej
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 17.11.2009 r., znak: OS.BK.6131/43/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
57B/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 
 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: