Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

formularze do pobrania

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-01-12 15:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-20 09:59

Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462 i Nr 249 poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94 poz. 651)

Starosta Rawski ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności kulturalnej i oświatowej

Formy realizacji:dofinansowanie wydania niskonakładowych, niekomercyjnych      publikacji związanych z oświatą i kulturą dawnej i współczesnej Ziemi   Rawskiej 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania- 10.000 zł. Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana- ostateczna kwota zostanie ustalona po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Rawskiego na 2007 rok.

 

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu oraz przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu.
 2. Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w 2007r..
 3. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w terminie do 12 lutego 2007r. (poniedziałek) do godziny 15.00.
 4. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Starosty Rawskiego.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 lutego 2007r.
 6. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru:

- możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę ( uprawnienia   i doświadczenie realizatorów),

- zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Powiatu,

- posiadanie bazy do realizacji zadania.

 

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert dostępne są  w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 5, pokój 304, a także na stronie internetowej www.bip.powiatrawski.pl

 

                                                                      Wicestarosta Powiatu Rawskiego

                                                       (-)  Marian Krzyczkowski

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2007-01-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-01-12 14:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-20 09:59

W dniu 15 lutego 2007 roku został rozstrzygnięty Konkurs na wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z oświatą, kulturą dawnej i współczesnej Ziemi Rawskiej.

Została zgłoszona jedna oferta. Oferent- Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej uzyskało pozytywną opinię Komisji i tym samym wygrało Konkurs.

Postępowanie konkursowe przeprowadziła Komisja w składzie:

1.Jadwiga Majchrzak -Przewodnicząca  (-)

2.Henryk Herbert Jagła-  Członek     (-)

3.Bogumiła Wojtkiewicz – Członek  (-)

4.Magdalena Stolarek- Sekretarz  (-)

                                                                                             

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2007-02-15
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-02-15 15:15
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-18 11:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6636
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-10 11:15:10