Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

formularze do pobrania

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-01-12 15:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-20 09:59

Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462 i Nr 249 poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94 poz. 651)

Starosta Rawski ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności kulturalnej i oświatowej

Formy realizacji:dofinansowanie wydania niskonakładowych, niekomercyjnych      publikacji związanych z oświatą i kulturą dawnej i współczesnej Ziemi   Rawskiej 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania- 10.000 zł. Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana- ostateczna kwota zostanie ustalona po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Rawskiego na 2007 rok.

 

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu oraz przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu.
 2. Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w 2007r..
 3. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w terminie do 12 lutego 2007r. (poniedziałek) do godziny 15.00.
 4. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Starosty Rawskiego.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 lutego 2007r.
 6. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru:

- możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę ( uprawnienia   i doświadczenie realizatorów),

- zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Powiatu,

- posiadanie bazy do realizacji zadania.

 

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert dostępne są  w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 5, pokój 304, a także na stronie internetowej www.bip.powiatrawski.pl

 

                                                                      Wicestarosta Powiatu Rawskiego

                                                       (-)  Marian Krzyczkowski

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 12.01.2007
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-01-12 14:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-20 09:59

W dniu 15 lutego 2007 roku został rozstrzygnięty Konkurs na wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z oświatą, kulturą dawnej i współczesnej Ziemi Rawskiej.

Została zgłoszona jedna oferta. Oferent- Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej uzyskało pozytywną opinię Komisji i tym samym wygrało Konkurs.

Postępowanie konkursowe przeprowadziła Komisja w składzie:

1.Jadwiga Majchrzak -Przewodnicząca  (-)

2.Henryk Herbert Jagła-  Członek     (-)

3.Bogumiła Wojtkiewicz – Członek  (-)

4.Magdalena Stolarek- Sekretarz  (-)

                                                                                             

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 15.02.2007
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-02-15 15:15
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-18 11:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3169
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-10 11:15

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5926283
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 15:09

Stopka strony