Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Biuro Rady, Pl.Wolności 1, I piętro budynku

Patrycja
Wróblewska-Firek

Kierownik Biura Rady

tel. 46 814 46-31 wew.22 pokój 113, piętro

Rafał Smyczek

p.o. Kierownika Biura Rady

tel. 46 814 46-31 wew.22 pokój 113, piętro

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-11 11:54
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-28 10:20

Zadania Biura Rady

Do zadań Biura Rady w zakresie obsługi biurowej Rady należy:

 1. obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady i jej Komisji, w tym:
  1. gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji,
  2. przygotowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,
  3. opracowanie materiałów z obrad Rady i Komisji Rady oraz przekazanie ich właściwym adresatom,
  4. sporządzenie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady,
  5. prowadzenie rejestrów:
   • uchwał rady,
   • wniosków i opinii komisji,
   • interpelacji, wniosków radnych,
  6. doręczenie dokumentów o których mowa w pkt 1 lit e organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem;
 2. organizacja kontroli Komisji Rady;
 3. podejmowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymianą doświadczeń z innymi Radami;
 4. upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działalności Rady i jej Komisji;
 5. współpraca przy realizacji zadań z:
  1. Wydziałem Organizacyjnym w zakresie zadań związanych z wyborami do Rady Powiatu,
  2. wydziałami Starostwa lub jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania uchwał kierowanych pod obrady Rady;
 6. archiwizowanie oświadczeń majątkowych radnych;
 7. przygotowywanie obwieszczeń w sprawie jednolitego tekstu aktów prawa miejscowego.

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-03-11 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10899
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-28 10:20:57