Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Stowarzyszenie-jest dobrowolnym, samorządowym,trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

 1.Art.3.pkt.1 Ustawy z dn. 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach mówi,że prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.
     2.Małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego , z tym,że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Art.8 ustawy -stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do:

1)Wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszen jednostek samorządu terytorialnego.
2)Starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad innymi niz wymienione w pkt.1 stowarzyszeń - zwanych dalej "organami nadzorującymi".

Tworzenie stowarzyszeń:

a)wg. art 9 ustawy, osoby w liczbie co najmniej 15, pragnące założyc stowarzyszenie,uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski.
b)stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do KRS.
c)zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu, adres siedziby jednostki, oraz doręczyć statut stowarzyszenia.

Majątek stowarzyszenia:

a)Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowiz, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
             2.Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenia zwykłe.
Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe,nie posiadające osobowości prawnej.
Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć osoby w liczbie conajmniej 3,uchwalając regulamin działalności, określając w szczególności jego nazwę, cel,teren i środki działania,siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

1)Powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
2)Łączyć się w związki stowarzyszeń,
3)Zrzeszać osób prawnych,
4)Prowadzić działalności gospodarczej,
5)Przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
Likwidacja stowarzyszenia:

1)Polega na całkowitym zakończeniu działalności stowarzyszenia, zadysponowaniu jego mienia,wykreśleniu z KRS, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu  wszystkich roszczeń, upłynnieniu majątku i ściągnięciu nalezności.
2)Stowarzyszenie w razie likwidacji nie może prowadzić działalności statutowej bo w jego imieniu działa likwidator.
3)Likwidacja powinna być przeprowadzona w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym niż rok, może ją przedłużyć sąd.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 31.05.2006
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2006-05-31 10:22
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2006-09-25 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3086
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-25 14:47

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5784235
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 10:58

Stopka strony