Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Definicja ustawowa organizacji pozarządowej zawarta została w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96, poz.873) art.3 ust.2 stanowi:Organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych,w rozumieniu przepisów o finanasach publicznych  i niedziałające w celu osiągniecia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust.4.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2008-11-04
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2008-11-04 14:21
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2010-01-15 10:57

Uchwały o współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi


drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2007-07-18 13:32
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2012-05-07 10:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5436
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-10 11:11