Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Informacja archiwalna

                         ISO System Zarządzania Jakością

W związku rozpoczęciem projektowania i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością Starosta Rawski Zarządzeniem Nr 14/2004 z dnia 21 maja 2004 roku powołał Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w osobie Sławomira Stefaniaka - Sekretarza Powiatu udzielając mu jednocześnie uprawnienia do ingerowania we wszystkie ogniwa Starostwa Powiatowego w sprawach związanych z oceną jakości wykonania oraz z funkcjonowaniem projektowanego i wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą EN ISO 9001:2000. W celu sprawnej i skutecznej pracy nas SZJ Starosta powołał również zespół odpowiedzialny za jego opracowanie i wdrożenie w osobach:

 1. Tomasz Góraj - przewodniczący

 2. Katarzyna Gołota

 3. Monika Szymańska

 4. Grażyna Sworska

W skład zespołu auditorów wewnętrznych powołanych Zarządzeniem Nr 28/2004 Starosty Rawskiego weszli:

 1. Tomasz Góraj

 2. Grażyna Sworska

 3. Katarzyna Gołota

 4. Sylwester Krawczyk

 5. Monika Szymańska

 6. Aneta Wardzyńska

W przygotowaniu do uzyskania certyfikatu pomagało Starostwu Powiatowemu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Konsulting "OTTIMA plus" z Dąbrowy Górniczej zajmująca się wdrażaniem systemu jakości. Działania wszystkich komórek organizacyjnych firmy ujęte zostały w dokumentacji SZJ przebiegają one w sposób planowy i mają charakter systemowy. Charakteryzują się wyraźnym rozłożeniem kompetencji, odpowiedzialności i podziałem zadań pozwalającym na planowanie jakości. Zmiany wprowadzone do Systemu Zarządzania Jakością są planowane i wdrażane. Przed ich wprowadzeniem są opracowane, opiniowane i zatwierdzane przez osoby kompetentne. Zmiany mające wpływ na System Zarządzania Jakością są wprowadzane w sposób nadzorowany, poprzedzony stosowanym zarządzeniem. W Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej przyporządkowane są kompetencje, odpowiedzialność i uprawnienia osób kierujących jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia skutecznego zarządzania jakością, które ujęte są w:

 1. Księdze Jakości,

 2. Procedurach,

 3. Instrukcjach,

 4. Regulaminie Organizacyjnym,

 5. Zarządzeniach, Uchwałach.

Weryfikacja prac mających wpływ na jakość ma kluczowe znaczenie dla optymalnego funkcjonowania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych procesów posiadają uprawnienia do:

 1. Inicjowania działań korygujących i zapobiegawczych,

 2. Identyfikowania i dokumentowania wszelkich niezgodności dotyczących usługi, procesu oraz Systemu Zarządzania Jakością,

 3. Weryfikacji wdrażania nowych rozwiązań.

Odpowiedzialność i uprawnienia zostały zakomunikowane wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego. W dniu 10 grudnia 2004 r. w Starostwie Powiatowym został przeprowadzony audit certyfikacyjny przez niezależną jednostkę certyfikującą - Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku. Zakres certyfikacji obejmował realizację usług administracji publicznej. Audit przeprowadzony został przez 3 auditorów zewnętrznych. W wyniku auditu System Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym został oceniony pozytywnie oraz stwierdzono zgodność z wymaganiami ISO 9001:2000. W dniu 4 marca 2005 r. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu przez Pana Patrycjusza Stomę - Dyrektora Przedstawicielstwa Polskiego Rejestru Statków w Lublinie. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej jako pierwszy samorząd powiatowy w województwie łódzkim posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001-2000.

drukuj (Informacja archiwalna )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2006-04-10
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-04-10 11:45
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-10 11:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6189
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-10 11:49:12