Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Pełnomcnik ds.Systemu Zarządzania Jakością -Sławomir Stefaniak Sekretarz Powiatu
 
Do podstawowych zadań pełnomocnika należy:
1)wskazywanie Staroście problemów mających wpływ na jakość oraz powiadamianie go o skuteczności zarządzania jakością i wszelkich sposobach i potrzebach doskonalenia;
2)zapewnienie,że procesy potrzebne w Systemie Zarządzania Jakością sa ustalone, wdrożone i utrzymywane;
3)zapewnianie promowania świadomości o wymaganiach klientów w całym Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej
4)inicjowanie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych oraz sprawdzenie ich skuteczności;
5)utrzymywanie kontaktów zewnętrznych w sprawach dotyczących Systemu Zarządzania Jakością;
6)inicjowanie właściwego szkolenia w zakresie jakości;
7)zatwierdzanie, opiniowanie, akceptowanie wniosków, wprowadzanie zmian w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością;
8)rozpowszechnnainie załoźeń polityki jakości wśród wszytkich pracowników Starostwa Powiatowego;
9)zapewnienie zgodności Systemu Zarządzania Jakościąz wymaganiami normy ISO 9001:2009;
10)analiza realizacji celów z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz prezentowanie wyników w trakcie przeglądów zarządzania;
11)planowanie przeglądów zarządzania;
12)powiadamianie pisemne o zbliżającym się przeglądzie wraz z podaniem programu;
13)dokumentowanie przebiegu i rezultatów przegladów-opracowanie protokołu;
14)stosowanie obowiązujących zasad numerowania dokumentów systemu jakości ;
15)udostępnienie użytkownikom dokumentów systemu jakości po uzyskaniu ich zatwierdzeń;
16)stanowienie i utrzymanie wykazów udostępnionych dokumentów i ich zmian;
17)weryfikację dokumentów systemu jakości w oparciu o zasady dotyczące ich edycji;
18)wycofywanie i archiwizowanie dokumentów tracących ważność;
19)opracowanie księgi jakości;
20)powiadomienie użytkowników o nowych wydaniach dokumentów systemu jakości, w tym również pocztą elektroniczną;
21)opracowanie programu szkoleń dotyczących jakości;
22)przeprowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie w zakresie systemu jakości dla każdego nowo przyjętego pracownika;
23)planowanie i realizację procesu auditów wewnętrznych;
24)nadzorowanie działań korygujących  oraz działań zapobiegawczych;
25)zdefiniowanie rodzaju danych zbieranych i analizowanych w zakresie Systemu Zarządzania Jakością;
26)ustanowienie zasad utrzymania aktualności danych komputerowych dotyczących Systemu Zarządzania Jakością;
27)ustalenie i nadzorowanie niezbędnych zapisów dotyczących jakości;
28)weryfikację i sprawdzenie zapisów jakości;
29)nadzór nad ustanowionym systemem identyfikacji, rejestracji, zbierania i  dystrybucji zapisów dotyczących jakości;
30)określenie odpowiedzialności za utrzymywanie i archiwizowanie zapisów dotyczących jakości;
31)utrzymywanie wykazu nadzorowanych zapisów.

Metryka

  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2011-06-10 10:28
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-13 10:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3508
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-13 10:15:27