Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 75/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Podlas Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6221.7.2013.AW
8 Dokument wytworzył POLSTER Sławomir Polański
9 Data dokumentu 15.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 12:43
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 09:04
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 77/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne –
napowietrzna linia energetyczna Rawa Mazowiecka - Żurawia
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju pow. rawski
7 Znak sprawy SAB.II.6221.8b.2013.AW
8 Dokument wytworzył PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź -Teren
9 Data dokumentu 21.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 13:17
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 78/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6221.8c.2013.AW
8 Dokument wytworzył PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź -Teren
9 Data dokumentu 21.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:04
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 79/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Żurawia Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6221.8d.2013.AW
8 Dokument wytworzył PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź -Teren
9 Data dokumentu 21.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:11
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 80/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rokszyce Nowe
(dz. nr 133/1) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6221.9.2013.AW
8 Dokument wytworzył Adam Szczygielski – pełnomocnik Polkomtel Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 04.02.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:15
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 81/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Sadkowice Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6221.10.2013.AW
8 Dokument wytworzył Adam Szczygielski – pełnomocnik Polkomtel Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 04.02.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:19
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 82/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6221.11.2013.AW
8 Dokument wytworzył Adam Szczygielski – pełnomocnik Polkomtel Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 24.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.05.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:23
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 09:24
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 83/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Babsk (dz. nr 546/8) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6221.12.2013.AW
8 Dokument wytworzył Adam Szczygielski – pełnomocnik Polkomtel Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 24.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.05.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

 

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:44
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a              
1 Nr karty/rok 84/13        
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – napowietrzna linia elektroenergetyczna Mogielnica-Roszkowa Wola
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Gmina: Sadkowice Powiat: rawski
7 Znak sprawy SAB.II.6221.13.2013.AW
8 Dokument wytworzył PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
9 Data dokumentu 19.06.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.06.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.07.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:36
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 09:37
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 85/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji energetycznej
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6221.14.2013.AW
8 Dokument wytworzył P.H.U. „STANLEY” Wojciech Świetlik
9 Data dokumentu 23.07.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.07.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.09.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:54
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 86/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji energetycznej
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6221.15.2013.AW
8 Dokument wytworzył Kazimierz Wasilewski
P.P.H.U. Export-Import
9 Data dokumentu 16.07.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.07.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.08.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:59
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 10:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2689
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-03-06 10:00

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5728279
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-19 14:34

Stopka strony