Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 75/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Podlas Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6221.7.2013.AW
8 Dokument wytworzył POLSTER Sławomir Polański
9 Data dokumentu 15.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 12:43
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 09:04
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 77/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne –
napowietrzna linia energetyczna Rawa Mazowiecka - Żurawia
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju pow. rawski
7 Znak sprawy SAB.II.6221.8b.2013.AW
8 Dokument wytworzył PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź -Teren
9 Data dokumentu 21.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 13:17
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 78/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6221.8c.2013.AW
8 Dokument wytworzył PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź -Teren
9 Data dokumentu 21.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:04
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 79/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Żurawia Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6221.8d.2013.AW
8 Dokument wytworzył PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź -Teren
9 Data dokumentu 21.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:11
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 80/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rokszyce Nowe
(dz. nr 133/1) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6221.9.2013.AW
8 Dokument wytworzył Adam Szczygielski – pełnomocnik Polkomtel Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 04.02.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:15
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 81/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Sadkowice Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6221.10.2013.AW
8 Dokument wytworzył Adam Szczygielski – pełnomocnik Polkomtel Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 04.02.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:19
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 82/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6221.11.2013.AW
8 Dokument wytworzył Adam Szczygielski – pełnomocnik Polkomtel Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 24.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.05.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:23
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 09:24
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 83/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Babsk (dz. nr 546/8) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6221.12.2013.AW
8 Dokument wytworzył Adam Szczygielski – pełnomocnik Polkomtel Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 24.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.05.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:44
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a              
1 Nr karty/rok 84/13        
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – napowietrzna linia elektroenergetyczna Mogielnica-Roszkowa Wola
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Gmina: Sadkowice Powiat: rawski
7 Znak sprawy SAB.II.6221.13.2013.AW
8 Dokument wytworzył PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
9 Data dokumentu 19.06.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.06.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.07.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:36
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 09:37
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 85/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji energetycznej
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6221.14.2013.AW
8 Dokument wytworzył P.H.U. „STANLEY” Wojciech Świetlik
9 Data dokumentu 23.07.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.07.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.09.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:54
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 86/13
2 Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
3 Temat dokumentu Ochrona powietrza
4 Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji energetycznej
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6221.15.2013.AW
8 Dokument wytworzył Kazimierz Wasilewski
P.P.H.U. Export-Import
9 Data dokumentu 16.07.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.07.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.08.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 09:59
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 10:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4238
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-03-06 10:00:53