Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-22 14:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-22 14:48

 

 
Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu
1A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Władysławów gm. Sadkowice               

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-1/10

4

 Data złożenia

23.02.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Sebastian Górski, Huta Błędowska 8, 05-620 Błędów

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

operat wodnoprawny

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-22 14:49
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-22 14:53

 

 

 
Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 Numer wpisu
2A/10

 

2

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Rawa Mazowiecka

 

3

 

 Znak sprawy

 

OS.IM.6223-2/10

 

4

 

 Data złożenia

 

25.02.2010r.

 

5

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

Food Service Sp.zo.o. Tatar 4, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

6

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

operat wodnoprawny

 

7

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

Starosta Rawski

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

 

9

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Wydanie decyzji

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

Brak

 

11

 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

-

 

12

 

 Uwagi

 

brak

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-22 14:54
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-22 14:55
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:16

 

 
Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu
3A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Annosław, gm. Regnów

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-3/10

4

 Data złożenia

04.03.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Juliusz Matysiak zam. Annosław 21, 96-232 Regnów

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

operat wodnoprawny

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:18
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:25

 

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu
4A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Chrząszczew, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-4/10

4

 Data złożenia

17.03.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Tomasz Chrzanowski, Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

operat wodnoprawny

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:26
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:27

 

 
Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu
5A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Chrząszczew, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-5/10

4

 Data złożenia

17.03.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Tomasz Chrzanowski, Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

operat wodnoprawny

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:28
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:29

 

 

 
Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 Numer wpisu
6A/10

 

2

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Biała Rawska

 

3

 

 Znak sprawy

 

OS.IM.6223-6/10

 

4

 

 Data złożenia

 

17.03.2010r.

 

5

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

Tomasz Chrzanowski, Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska

 

6

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

operat wodnoprawny

 

7

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

Starosta Rawski

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

 

9

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Wydanie decyzji

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

Brak

 

11

 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

-

 

12

 

 Uwagi

 

brak

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:30
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-23 10:31
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:53

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

7A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Studzianki, gm. Sadkowice

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-7/10

4

 Data złożenia

24.03.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

KOMA Zakład Projektowania i realizacji Inwestycji s.c. ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

operat wodnoprawny- 2egz.

Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak


 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:56
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:56

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

8A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego OS.II.6223-1-3/05 z dnia 23.06.2005r.

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-8/10

4

 Data złożenia

30.03.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Dariusz Piotrowski, Byki 18, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

2 egz. dodatku nr 1 do operatu wodnoprawnego

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:57

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:57

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

9A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego OS.II.6223-1-13/06 z dnia 20.12.2006r.

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-9/10

4

 Data złożenia

31.03.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Tadeusz Pakuła, Nowe Przyłuski 14, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

2 egz. dodatku nr 1 do operatu wodnoprawnego

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:58
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:24

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

10A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 29szt. drzew z działki nr 67 i nr 68 obręb Zuski gm. Cielądz

3

 Znak sprawy

OS.BK.6131-1/2010

4

 Data złożenia

12.01.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wójt Gminy Cielądz, 96-214 Cielądz

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- podanie sołectwa wsi Zuski

- kserokopia wyrysu działek

- zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego

- kserokopia decyzji Wojewody Łódzkiego o mieniu komunalnym

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:25
Formularz A - karta informacyjna dla:
 
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:25
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-13 13:27

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

11A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6szt. drzew z działki nr 332/1 obręb 8 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.BK.6131-2/2010

4

 Data złożenia

22.01.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Piotr Mierzejewski, Kiełczówka 65, 97-310 Moszczenica

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- pismo z Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

- mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia

- wypis z rejestru gruntów

- pełnomocnictwo

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:26
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:28

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

12A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1szt. drzew z działki nr 667 obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.BK.6131-3/2010

4

 Data złożenia

02.02.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Rawsko Miejska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. J. Sobieskiego 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia

- wypis z rejestru gruntów

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:29
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:30

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

14A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr 1327/2 obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-5/2010

4

 Data złożenia

02.03.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia

- decyzja z Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:31
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:31

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

15A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1szt. drzew z działki nr 148 obręb Rzeczków, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-6/2010

4

 Data złożenia

19.03.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia

- wypis z rejestru gruntów

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:31

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:52

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

19A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 14 szt. drzew z działki nr 223/2 położonej w obrębie Nowy Kurzeszyn, gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/11/10

4

 Data złożenia

07.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:53

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:53

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

20A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 271/2 położonej w obrębie 2 miasta Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/12/10

4

 Data złożenia

08.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego, ul. Mickiewicza 22, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- upoważnienie Burmistrza Miasta Biała Rawska

- decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:54

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:54

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

21A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 46/2 położonej w obrębie Pachy gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/13/10

4

 Data złożenia

09.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Szkoła Podstawowa im. St. kard. Wyszyńskiego, Pachy, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- decyzja Wojewody Łódzkiego

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:55

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:56

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

22A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 38 położonej w obrębie Stara Wojska gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/17/10

4

 Data złożenia

21.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- decyzja stwierdzająca nabycie własności nieruchomości

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:57

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:57

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

23A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 543/1 położonej w obrębie Konopnica gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/18/10

4

 Data złożenia

26.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- kserokopia decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału działki Nr 543 w obrębie Konopnica

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:58

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:58

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

24A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 61/43 położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka oraz 1 szt. drzewa z działki nr 472/29 położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/19/10

4

 Data złożenia

26.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- wypis z rejestru gruntów

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:59

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:59

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

25A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew z działki nr 207/5 położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/21/10

4

 Data złożenia

05.05.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka zo.o. ul. Tomaszowska 10, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:00

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:01

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

26A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 570 położonej w obrębie Boguszyce gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/22/10

4

 Data złożenia

29.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- wycinek mapy z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- wypis z rejestru gruntów

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:02

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-02 11:15
 
 
Lp.
 
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
 
1
 
 Numer wpisu
27A/10
 
2
 
 Zakres przedmiotowy wniosku
 
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego- złoża „KONOPNICA II” w m. Konopnica gm. Rawa Mazowiecka
 
3
 
 Znak sprawy
 
OS.IM.7510-4/10
 
4
 
 Data złożenia
 
08.06.2010r.
 
5
 
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 
P.H.U. TEMES s.c., Marzena Słodka – Stanisławczyk, Teresa Słodka ul. Zwolińskiego 35, 96-200 Rawa Mazowiecka
 
6
 
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
-projekt prac geologicznych – 4egz.
 
- kopia nadania numeru identyfikacji podatkowej
 
-kopia zaświadczenia o nadaniu regonu
 
-wypis z ewidencji działalności gospodarczej
 
-wypis z rejestru ewidencji rejestru gruntów
 
-kopia umowy dzierżawy
 
7
 
 Nazwa organu - adresata wniosku
 
Starosta Rawski
 
8
 
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
 
9
 
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Wydanie decyzji
 
10
 
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
 
Brak
 
11
 
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
 
-
 
12
 
 Uwagi
 
brak
 
 
 
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-02 11:17
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-02 11:21

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-02 11:18

 

 
Lp.
 
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
 
1
 
 Numer wpisu
28A/10
 
2
 
 Zakres przedmiotowy wniosku
 
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „LINKÓW I” w m. Linków gm. Rawa Mazowiecka
 
3
 
 Znak sprawy
 
OS.IM.7510-5/10
 
4
 
 Data złożenia
 
14.06.2010r.
 
5
 
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 
Kopalnia piasku LECH-POL  Zygmunt Lechowski, ul. Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka
 
6
 
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
Kopia aktu własności gruntu
 
Wypis z rejestru gruntów
 
Mapa obszaru i terenu górniczego
 
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
 
Nr identyfikacyjny VAT-5, nr identyfikacyjny REGON
 
Tabela obliczeń strat start i zasobów geologicznych przeznaczonych do wydobycia ze złoża
 
Koncesja Marszałka Województwa Łódzkiego na poszukiwanie i rozpoznanie złoża znak: RO.V-CF-7512-31/09 z dnia 12.10.2009r.
 
Pismo Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka dot. przeznaczenia działki gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego
 
7
 
 Nazwa organu - adresata wniosku
 
Starosta Rawski
 
8
 
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
 
9
 
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Wydanie decyzji
 
10
 
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
 
Brak
 
11
 
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
 
-
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-02 11:19
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-02 11:20

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 12:58

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

29A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzewa z działki nr 107, 3 szt. drzew z działki 166 oraz 16 szt. drzew z działki nr 105 położonych w obrębie Żurawia gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/14/10

4

 Data złożenia

12.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- wycinek mapy z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- wypis z rejestru gruntów

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 12:58

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 12:59

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu