Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

                                       OGŁOSZENIE

                                            Starosta Rawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika  Starostwa Powiatowego – referenta ds. gospodarki leśnej i ochrony przyrody

w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

1.      1. Wymagania niezbędne:

a)wykształcenie: min. średnie o kierunku leśnictwo,

b)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

c)umiejętność obsługi komputera i programów: Windows, , Ms Word i Exel,

d)znajomość ustaw: o lasach, o ochronie przyrody, Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:

a)  umiejętność pracy w zespole

b)  preferowany staż pracy w administracji –6 miesięcy

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-          prowadzenie nadzoru nad gospodarka leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

-          cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

-          wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

-           prowadzenia  rejestru  przetrzymywanych,  hodowanych  zwierząt podlegających   ograniczeniom   na   podstawie   umów  międzynarodowych,  o których mowa  w ustawie o ochronie przyrody oraz wydawania zaświadczeń o wpisie w/w zwierząt
do rejestru,

wwwydawania zezwoleń na usunięcie dzrew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości stanowiących wlasność gminy 

       wydawania zgody na usunięcie drzew lub krzew lub krzewów z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz własność Powiatu.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

d) kwestionariusz osobowy

e) zaświadczenie o stanie zdrowia,

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego pl.Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki leśnej i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w terminie do dnia 11 sierpnia 2006r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w  Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

  STAROSTA  RAWSKI

  (-) Józef  Matysiak

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2006-07-27
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2006-07-27 10:10
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-22 13:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4700
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-10-22 13:37:26