Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Tadeusza Kościuszki”

Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2023 roku na wniosek Burmistrza Białej Rawskiej wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Tadeusza Kościuszki”...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji nr 277/2023 - działki nr 546/2, 546/10, obręb 0003 Babsk, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 07 grudnia 2023 roku została wydana decyzja Starosty Rawskiego nr 277/2023, zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i udzielająca SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o. pozwolenia na rozbudowę i przebudowę kompleksu hal produkcyjno – magazynowych oraz infrastruktury przemysłowej na dz. o nr ewid. 546/2 oraz 546/10 obręb 0003 Babsk gm. Biała Rawska...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Budowa drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką”

Zawiadamiam, że w dniu 05 grudnia 2023 roku na wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka wydana została decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Budowa drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką”...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki nr 546/2, 546/10, obręb Babsk, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że na wniosek SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o. wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę kompleksu hal produkcyjno – magazynowych oraz infrastruktury przemysłowej na dz. o nr ewid. 546/2 oraz 546/10 obręb 0003 Babsk gm. Biała Rawska...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji nr 30/2023 - działki nr 6/16, 6/20, obręb 0005 w Rawie Mazowieckiej

Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2023 roku wydana została decyzja Starosty Rawskiego nr 30/2023 zmieniająca decyzję Starosty Rawskiego nr 30/2023 z dnia 15.03.2023 roku, zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany oraz udzielającą pozwolenia na rozbudowę i przebudowę istniejącej hali produkcyjno – magazynowej z częścią biurowo – socjalną, przebudowę istniejącej wiaty wyrobów gotowych na halę magazynową surowców ( hala północna )...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Tadeusza Kościuszki

Zawiadamiam, że na wniosek Gminy Biała Rawska, wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Tadeusza Kościuszki”...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji nr 217/2023 - działka nr 82, 83/1, 83/2, 84, 85 i 86, obręb Komorów, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 18 października 2023 roku wydana została decyzja nr 217/2023 dotycząca pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW. Zakresem inwestycji objęta są działki o nr ewid. 82, 83/1, 83/2, 84, 85 i 86...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji nr 203/2023 - działka nr 28/22, obręb 0007, miasto Rawia Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 10 października 2023 roku wydana została decyzja nr 203/2023 w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego i wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr RAW3307B na dz. o nr ewid. 28/22 obręb 0007 w Rawie Mazowieckiej...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji nr 199/2023 - działka nr 573/10, obręb 0016 Konopnica, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 02 października 2023 roku wydana została decyzja Starosty Rawskiego nr 199/2023 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca P.P.U.H Sobpol s.j. pozwolenia na budowę trzech zbiorników technologicznych (kat. XIX) na potrzeby instalacji do produkcji spirytusu surowego z odpadów spożywczych i surowców rolniczych o wydajności 1000 l/h na dz. o nr ewid. 573/10 obręb 0016 Konopnica gm. Rawa Mazowiecka...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - „Budowa drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką”

Zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Budowa drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką”...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki 573/10, 573/11, 538/1, 538/2, 573/13, 573/14, 573/27, obręb Konopnica, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że na wniosek P.P.U.H. „Sobpol” s. j. SOBOLEWSCY wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę na działkach o nr ew. 573/10, 573/11, 538/1, 538/2, 573/13, 573/14, 573/27 obręb 0016 Konopnica gm. Rawa Mazowiecka...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki 82, 83_1, 83_2, 84, 85 i 86, obręb Komorów, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że na wniosek Projekt Solartechnik Development Sp. z o.o. wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na dz. o nr ew. 82, 83/1, 83/2, 84, 85 i 86 obręb 0008 Komorów gm. Cielądz....

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki 6/16, 6/20, obręb 0005, Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że na wniosek Yangtze Optical Fibre and Cable ( Poland ) Sp. z o.o., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr 30/2023 z dnia 15.03.2023 roku zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbudowę i przebudowę istniejącej hali produkcyjno – magazynowej...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka 573/10, obręb Konopnica, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że na wniosek PPUH SOBPOL Spółka jawna Sobolewscy wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę trzech zbiorników technologicznych na potrzeby instalacji do produkcji spirytusu surowego z odpadów spożywczych i surowców rolniczych o wydajności 1000l/h na dz. o nr ew. 573/10 obręb Konopnica gm. Rawa Mazowiecka...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka 28/22, obręb 0007 w Rawie Mazowieckiej

Zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 RAW3307B na dz. o nr ew. 28/22 obręb 0007 w Rawie Mazowieckiej...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji nr 162/2023 - działka nr 573/10, obręb 0016 Konopnica, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2023 roku wydana została decyzja Starosty Rawskiego nr 162/2023 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca P.P.U.H Sobpol s.j. pozwolenia na budowę fundamentu pod montaż komina, stanowiącego element produkcji spirytusu surowego z odpadów spożywczych i surowców rolniczych...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wygaśnięciu decyzji nr 32/2023 - działki nr 6/16, 6/20, obręb 0005 w Rawie Mazowieckiej

Zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2023 roku wydana została decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji Starosty Rawskiego nr 32/2023 z dnia 15 marca 2023 roku, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i udzielającej Yangtze Optical Fibre and Cable ( Poland ) Sp. z o.o. pozwolenia na budowę hali magazynowej surowców...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o zmianie decyzji nr 176/2019 - działka nr 943/9 , obręb 0003 Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 31.07.2023 roku została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę nr 176/2019 z dnia 04.06.2019 roku, zezwalająca spółce PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW „WASILEWSKI” Sp. z o. o na rozbudowę i przebudowę zakładu przetwórstwa owoców i warzyw...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka 6/16, 6/20, obręb 0005, Rawa Mazowieckia

Zawiadamiam, że na wniosek Yangtze Optical Fibre and Cable ( Poland ) Sp. z o.o., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Rawskiego nr 32/2023 z dnia 15.03.2023 roku, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany ...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka 573/10, obręb Konopnica, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że na wniosek P.P.U.H SOBPOL spółka jawna Sobolewscy wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę fundamentu pod montaż komina, stanowiącego element produkcji spirytusu surowego z odpadów spożywczych i surowców rolniczych oraz postawienia kontenerowych kotłów parowych (2 MW) na dz. o nr ew. 573/10 obręb Konopnica gm. Rawa Mazowiecka...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o zmianie decyzji nr 354/2021- działki nr 660 i 661, obręb Ossowice, gmina Cielądz („Ossowice 2”)

Zawiadamiam, że w dniu 10 lipca 2023 r. wydana została decyzja zmieniająca nr 354/2021 dotycząca zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr 354/2021 z dnia 23 września 2021 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Ossowice 2”...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o zmianie decyzji nr 354/2021- działki nr 660 i 661, obręb Ossowice, gmina Cielądz („Ossowice 1”)

Zawiadamiam, że w dniu 10 lipca 2023 r. wydana została decyzja zmieniająca nr 354/2021 dotycząca zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr 354/2021 z dnia 23 września 2021 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Ossowice 1”...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka 943/9, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że na wniosek spółki PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW „WASILEWSKI” Sp. z o. o wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr. 176/2019 z dnia 04.06.2019 roku obejmującej rozbudowę i przebudowę zakładu przetwórstwa owoców i warzyw...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o zmianie decyzji nr 170/2021 - działki nr 346 i 347, miasto Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2023 roku wydana została decyzja zmieniająca nr 170/2021 w sprawie zmiany pozwolenia na budowę dotyczącą budowy hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki nr 660 i 661, obręb Ossowice, gmina Cielądz („Ossowice 2”)

Zawiadamiam, że na wniosek IVNEST PV 73 Sp. z o.o. wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr 355/2021 z dnia 23 września 2021 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Ossowice 2” o mocy przyłączeniowej do 1 MW na dz. o nr ew. 660 i 661 obręb Ossowice gm. Cielądz....

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki nr 660 i 661, obręb Ossowice, gmina Cielądz („Ossowice 1”)

Zawiadamiam, że na wniosek IVNEST PV 73 Sp. z o.o. wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr 355/2021 z dnia 23 września 2021 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Ossowice 1” o mocy przyłączeniowej do 1 MW na dz. o nr ew. 660 i 661 obręb Ossowice gm. Cielądz....

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki o nr 346 i 347, obręb 0001, miasto Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że na wniosek Lisicki Sp. z o.o. zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dotyczącą budowy hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ew. 346 i 347 obręb 0001 miasto Rawa Mazowiecka...

Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane

Orzekam zmienić, na wniosek Food Service Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 35a (NIP: 8351486937, REGON: 750730640), pozwolenie zintegrowane dla instalacji do uboju trzody chlewnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Food Service Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 35a...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki nr ewid. 202/5, 202/7, 203/3, 204/3, 943/10, 943/11, 943/12, 943/17 i 943/18, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że na wniosek firmy HERCO Sp. z o.o wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji obejmującej rozbudowę z przebudową hal produkcyjno – magazynowych o halę produkcyjno – magazynową i budowę hali magazynowej...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 527/2019 z dnia 31.01.2020 roku, zezwalająca LOGIS S.A na budowę hal magazynowych wraz z obiektami towarzyszącymi infrastrukturą i układem komunikacji

Zawiadamiam, że w dniu 16.05.2023 roku została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę nr 527/2019 z dnia 31.01.2020 roku, zezwalająca LOGIS S.A na budowę hal magazynowych wraz z obiektami towarzyszącymi infrastrukturą i układem komunikacji...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr. 527/2019 z dnia 31.01.2020 roku

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 04.04.2023 roku HE3 RAWA 1 Sp. z o.o reprezentowanej przez p. Dominika Karczewskiego wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr 527/2019 z dnia 31.01.2020 roku obejmującej budowę hal magazynowych wraz z obiektami towarzyszącymi infrastrukturą i układem komunikacji...

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym, na wniosek Food Service Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 35A, postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju trzody chlewnej, polegającej na poszerzeniu pozwolenia o instalację do uboju bydła oraz o instalację do przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o zmianie decyzji nr 465/2021 - działka nr 34,obręb Przyłuski, gmina Sadkowice


Zawiadamiam, że w dniu 30.03.2023 roku została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę nr 465/2021 z dnia 26.11.2021 roku, zezwalająca PGE Energia Odnawialna S.A na budowę farmy fotowoltaicznej PV Przyłuski o mocy do 1 MW. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie rawskim, gm. Sadkowice, m. Przyłuski na działce o nr ewid. 34...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji nr 32/2023 - (hala południowa), działki 6/16, 6/20, obręb 0005, miasto Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2023 roku wydana została decyzja nr 32/2023 dotycząca pozwolenia na budowę hali magazynowej surowców (hala południowa), rozbudowę istniejącej hali produkcyjno – magazynowej (...). Zakresem inwestycji objęte są działki o nr ewid. 6/16, 6/20, położone w powiecie rawskim w obrębie 0005 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Opoczyńskiej...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji nr 30/2023 - (hala północna), działki 6/16, 6/20, obręb 0005, miasto Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2023 roku wydana została decyzja nr 30/2023 dotycząca pozwolenia na rozbudowę i przebudowę istniejącej hali produkcyjno - magazynowej z częścią biurowo – socjalną , przebudowę istniejącej wiaty wyrobów gotowych na halę magazynową surowców (hala północna)(...).Zakresem inwestycji objęte są działki o nr ewid. 6/16, 6/20, położone w powiecie rawskim w obrębie 0005 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Opoczyńskiej...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka nr 34, obręb Przyłuski, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28.02.2023 roku PGE Energia Odnawialna S.A wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr. 465/2021 z dnia 26.11.2021 roku obejmującej budowę farmy fotowoltaicznej PV Przyłuski o mocy do 1 MW...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - (hala południowa), działka nr ew. 6/16, 6/20, obręb 0005 w Rawie Mazowieckiej

Zawiadamiam, że na wniosek Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę hali magazynowej surowców (hala południowa), rozbudowę istniejącej hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową wraz z przebudową i rozbudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowania terenu na dz. o nr ew. 6/16, 6/20 obręb 0005 w Rawie Mazowieckiej...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - (hala północna), działka nr ew. 6/16, 6/20, obręb 0005 w Rawie Mazowieckiej

Zawiadamiam, że na wniosek Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę istniejącej hali produkcyjno – magazynowej z częścią biurowo – socjalną, przebudowę istniejącej wiaty wyrobów gotowych na halę magazynową surowców (hala północna), budowę kontenerowego magazynu chemii , rozbiórkę i budowę stróżówki wraz z przebudową i rozbudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowania terenu na dz. o nr ew. 6/16, 6/20 obręb 0005 w Rawie Mazowieckiej...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji 15/2023 - działka 573/10, 573/11, 538/1, 538/2, 573/13, 573/14, 573/27, obręb Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2023 roku wydana została decyzja nr 15/2023 dotycząca pozwolenia na budowę budynku mieszalników na potrzeby instalacji do produkcji spirytusu surowego z odpadów spożywczych i surowców rolniczych o wydajności 1000 l/h...

Informacja o wydaniu decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny - działka nr 101, obręb Celinów, gm. Sadkowice

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.01.2023 r. została wydana decyzja, znak: SAB.II.6622.4.2022.BK, w sprawie odmowy zmiany lasu o pow. 0,31 ha, znajdującego się na działce nr 101 obręb Celinów, gm. Sadkowice na użytek rolny...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka 573/10, 573/11, 538/1, 538/2, 573/13, 573/14, 573/27, obręb Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że na wniosek P.P.U.H. SobPol s. j. Sobolewscy wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszalników na potrzeby instalacji do produkcji spirytusu surowego z odpadów spożywczych i surowców rolniczych o wydajności 1000 l/h na dz. o nr ew. 573/10, 573/11, 538/1, 538/2, 573/13, 573/14 i 573/27 obręb 0016 Konopnica gm. Rawa Mazowiecka...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3978
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-21 15:45:19