Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Decyzja określająca, które nieruchomości stanowią minie gromadzkie w gm. Sadkowice obrębie Szwejki Wielkie i Rzymiec

Starosta Rawski orzeka o ustaleniu, iż działki położone w obrębie Szwejki Wielkie gm. Sadkowice oznaczone w operacie ewidencji gruntów budynków numerami: 66 o pow. 0,03 ha, 67 o pow. 0,03 ha, 157 o pow. 0,07 ha oraz działki położone w obrębie Rzymiec gm. Sadkowice oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 81 o pow. 0,54 ha, 101 o pow. 0,07 ha, 119 o pow. 0,82 ha, stanowią mienie gromadzkie...

Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka nr ewid. 548/5, obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka

Zarząd Powiatu Rawskiego informuje, że: 1) w dniu 11 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 1000, w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy Pl. Wolności 1, sala konferencyjna (parter) przeprowadzono drugi, ustny, nieograniczony przetarg...

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zygmunta Zwolińskiego

Przedmiotem drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej nr ewid. 548/5 o pow. 0,6774 ha, ujawnionej w księdze wieczystej LD1R/00023384/0...

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka nr ewid. 548/5, obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka

Zarząd Powiatu Rawskiego informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej nr ewid. 548/5 o pow. 0,6774 ha...

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka nr ewid. 308/45, 308/52, obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka

Zarząd Powiatu Rawskiego informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej nr ewid. 308/45 o pow. 0,5943 ha oraz nr ewid. 308/52 o pow. 0,4470 ha...

Zawiadomienie o wszczęciu z dniem 30 września 2022 postępowania wywłaszczeniowego prawa własności działki 77/2 z obrębu 8 miasta Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia, że w dniu 27.07.2022 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia, poprzez pozbawienie prawa własności, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, w obrębie nr 8 miasta Rawa Mazowiecka, składającej się m.in. z działki o numerze ewidencyjnym 77/2 o pow. 0,0108ha, na rzecz gminy Miasto Rawa Mazowiecka, w związku z realizacją celu publicznego...

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż dwóch nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zygmunta Zwolińskiego oraz przy ulicy Targowej

Przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej nr ewid. 548/5 o pow. 0,6774 ha, ujawnionej w księdze wieczystej LD1R/00023384/0...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia nieruchomości gruntowej - działka nr 77/2, obręb nr 8, miasto Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, mieście Rawa Mazowiecka, obrębie 8 oznaczonej w ewidencji gruntów nr 77/2 o powierzchni 0,0108 ha, której stan prawny jest nieuregulowany...

Decyzja określająca, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie w gm. Sadkowice obrębie Żelazna i Żelazna Nowa oraz umarzająca postępowanie administracyjne w określonej części

Starosta Rawski orzeka o ustaleniu, iż działki położone w obrębie Żelazna gm. Sadkowice oraz działki położone w obrębie Żelazna Nowa gm. Sadkowice stanowią mienie gromadzkie...

Decyzja określająca, które nieruchomości stanowią minie gromadzkie w Nowych Lutoborach

Orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 1/2 o pow. 0,24 ha, 11 o pow. 0,08 ha, 17 o pow. 0,17 ha, 57 o pow. 0,29 ha, 67 o pow. 0,18 ha, 69 o pow. 0,09 ha położone w obrębie Nowe Lutobory gm. Sadkowice, stanowią mienie gromadzkie...

Decyzja określająca, które nieruchomości stanowią minie gromadzkie w Lutoborach

Orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 30 o pow. 0,22 ha, 51 o pow. 0,59 ha, 127 o pow. 0,38 ha, 161/1 o pow. 0,09 ha, 187 o pow. 0,22 ha, 254 o pow. 0,01 ha, 255 o pow. 0,10 ha położone w obrębie Lutobory gm. Sadkowice, stanowią mienie gromadzkie...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3081
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-23 07:28:07