Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 185, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.01.2018 r., (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 21.01.2018 r.), Pana Radosława Nowocina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych (studni głębinowej):
  • lokalizacja na działce o nr ewid. 185 obręb 24 Sadkowice, gm. Sadkowice
  • położenie urządzenia wg współrzędnych geodezyjnych: X=5734534,42 Y=7466343,36
  • rzędna terenu ujęcia wynosi: 178,35 m n.p.m.,
  • głębokość studni - 24 m p.p.t.,
 2. Pobór wody podziemnej z ujęcia wykonanego na działce o nr ewid. 185. obręb 24 Sadkowice, gmina Sadkowice, w ilości:
  • od 1 kwietnia do 15 września:
   Qmax.s = 0,00405 m3/s,
   Qśr.d = 306,45 m3/d
  • od 16 września do 31 marca:
   Qmax.s = 0,001 m3/s,
   Qśr.d = 44 m3/d
  • dopuszczalnej w ciągu roku:
   Qdop.rok = 34 409,80 m3/rok
 3. Szczególne korzystanie z wód polegające na nawodnieniu gruntów rolnych i upraw sadowniczych za pomocą systemów kroplujących oraz systemów, zraszających na.działkach_nr_ewid._185, 214,_215/1 obręb 24 Sadkowice oraz 199 obręb 15 Nowe Szwejki, gm. Sadkowice, w ilości średniorocznej 8,70 m3/dobę/ha.
 4. Wykonanie systemu nawadniania ciśnieniowego na powierzchni 10,00 ha na działkach o nr ewid. 185, 214, 215/1 obręb 24 Sadkowice oraz 199 obręb 15 Nowe Szwejki. gm. Sadkowice, złożonego z:
  • rurociągu główny PCV ɸ 63 mm, na głębokości 0,6 m. p.p.t., długość 1075 m,
  • rurociągów rozdzielczych PCF ɸ 50 mm, na głębokości 0,6 m. p.p.t., długość 420 m,
  • linie kroplujące, długości 6500 mb.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pokój nr 116a w godz. 700-1500
 
Otrzymują:

 1. Radosław Nowocin
 2. Diana Nowocin
 3. Marcin Sobczak
 4. Anna Jurkowska
 5. Gmina Sadkowice
 6. Konrad Nowocin
 7. Tomasz Wincek
 8. RZGW w Warszawie
 9. aa

Do wiadomości:

 1. Urząd Gminy w Sadkowicach (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
 2. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 185, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2380
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-15 09:20

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46-814-46-31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5679994
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-15 09:20

Stopka strony