Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 449/2, obręb Rawa Mazowecka, powiat rawski

Obwieszczenie
Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.),
Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej znajdującej się na działce nr 449/2, obręb Rawa Mazowiecka, powiat rawski.
Informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, do czasu wydania decyzji w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Dzień publicznego obwieszczenia 25.02.2019 r.


Otrzymują:

  1. Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej, aleja Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
  2. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
  3. Zarząd Zlewni w Łowiczu - tablica ogłoszeń Urzędu
  4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie
  5. a/a

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 449/2, obręb Rawa Mazowecka, powiat rawski)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13551
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-15 15:36